Якщо погортати підшивки "Київського політехніка" за останні роки або погуглити архів, то прізвище доцента кафедри мікроелектроніки, кандидата технічних наук Анатолія Тимофійовича Орлова можна зустріти досить часто. Його власні доробки та досягнення підопічних є вагомими, мають і попит, і визнання. Він також є переможцем університетського конкурсу "Викладач-дослідник 2013".

Анатолій Орлов – вихованець Київської політехніки. Ще студентом, починаючи з ІІІ курсу, брав участь у науковій роботі в лабораторії тоді ще доцента Ю.І.Якименка. У 1981 р. закінчив з відзнакою факультет електронної техніки, відтоді працює на кафедрі мікроелектроніки: інженером, молодшим науковим співробітником, асистентом, доцентом. У 1989 р. після закінчення аспірантури захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "Інтегральні радіоелектронні пристрої". На викладацькій роботі з 1988 р., з 1992 р. – доцент. Читає лекції з курсів "Основи наноелектроніки", "Проектування та конструювання напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем", "Проектування великих інтегральних мікросхем", "Метрологія сенсорів", "Спецкурс мікроелектроніки", "Мікросхемотехніка".

Нині є заступником декана по роботі з іноземними студентами, заступником завідувача кафедри з наукової роботи та міжнародних зв'язків, відповідає на кафедрі за нормоконтроль при виконанні проектів і робіт бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Бере участь у міжнародних проектах. Є відповідальним виконавцем спільної науково-дослідної роботи з Республікою В'єтнам. Також є національним координатором від України та керівником від НТУУ "КПІ" міжнародного проекту "Біомедична інженерна освітня ініціатива Темпус в регіоні Східного партнерства". У 2013–2014 рр. брав участь у робочій групі Кабміну України з розробки Національної програми з мікроелектроніки НВЧ.

У науковому доробку Анатолія Тимофійовича Орлова понад 100 публікацій, 10 українських та міжнародних патентів, співавторство в написанні навчального посібника "Наноелектроніка" (2013, гриф МОНУ) та підручника "Основи наноелектроніки" (2014, гриф МОНУ). Сфера його наукових інтересів є дуже широкою: високочастотні прилади та сенсори на базі МЕМС-, НЕМС (мікро-, наноелектромеханічних систем) технологій, наноструктуровані п'єзоелектричні матеріали для мікро- та альтернативної енергетики, бездротові безбатарейні біомедичні сенсори, цифрова обробка сигналів для засобів телекомунікацій та широкосмугового доступу. А.Т.Орлов вільно володіє англійською, проходив стажування та брав участь у міжнародних конференціях і симпозіумах у багатьох країнах світу: Великобританії, Італії, Греції, Нідерландах, Бельгії, Канаді, США, Туреччині, Хорватії, В'єтнамі, Малайзії та на Філіппінах.

Протягом усього часу роботи в НТУУ "КПІ" А.Т.Орлов бере участь у виконанні науково-дослідних робіт. Тільки за останні два роки був відповідальним виконавцем та виконавцем НДР і ДКР із загальним обсягом фінансування понад 2 млн грн, у тому числі двох робіт за державним замовленням: НДР № ДЗ/472-2011  – "Електронна цифрова лабораторія для викладання науково-природничих та біомедичних дисциплін у навчальних закладах I–IV рівнів акредитації" та НДР № ДЗ/442-2013 – "Розроблення автономної багатоцільової станції автоматизованого екологічного та кліматичного моніторингу з бездротовим мережевим інтерфейсом". Розроблена цифрова електронна навчальна лабораторія була представлена на восьми освітянських виставках та отримала низку винагород (золотих і срібних медалей та дипломів), була впроваджена в навчальний процес у п'яти вишах України, у тому числі в ІЕЕ НТУУ "КПІ", у рамках Національної програми "Відкритий світ" виграла конкурс для використання в середніх школах України.

Анатолій Тимофійович Орлов є науковим керівником двох аспірантів 2-го року навчання: Андрія Зазєріна та Вероніки Ульянової, які беруть активну участь у наукових дослідженнях, мають велику кількість публікацій у фахових та наукометричних виданнях, проходили стажування за кордоном. У 2013 р. Вероніка Ульянова виборола 1-ше місце в міжнародному конкурсі (11 балів з 12 можливих) та виграла грант компанії OPTEC на дослідження, а цього року – академічну стипендію Кабінету Міністрів України на 2014/15 навчальний рік. До речі, Вероніка щойно повернулася з Міжнародної конференції "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології", що проходила в Одесі, з новою нагородою – дипломом за кращу доповідь "Високочутливий ПАВ сенсор на основі нанострижнів ZnO".

Наукова династія Орлових продовжується. Два сини Анатолія Тимофійовича – також КПІшники. Старший минулого року закінчив з відзнакою магістратуру ІПСА та продовжує навчання в Університеті Осло, молодший успішно навчається на 3-му курсі нашого університету. Тож побажаємо досліднику та його вихованцям нових творчих злетів.

За інф. ФЕЛ