Асистент кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж Ріна Леонідівна Новогрудська є перспективним фахівцем з інтелектуального аналізу інформації та моделей і методів представлення знань на спеціалізованих Інтернет-порталах. Вона стала переможцем університетського конкурсу "Молодий викладач-дослідник – 2013". Ріна Леонідівна – вихованка Київської політехніки: у 2009 р. закінчила ФІОТ, отримавши диплом магістра за спеціальністю "Інформаційні управляючі системи та технології" та диплом бакалавра ФЛ. Добре володіє англійською, вдосконалює італійську.

Допитлива та здібна студентка ще під час навчання працювала в КБ інформаційних систем при НТУУ "КПІ", займаючись розробкою програмного забезпечення для підтримки навчального процесу та організації роботи різних відділів університету. Після закінчення університету Р.Л.Новогрудська розпочала активну наукову діяльність, вступивши до аспірантури НТУУ "КПІ" за спеціальністю "Системи автоматизації проектувальних робіт". З 2010 р. працьовита дослідниця поєднувала навчання в аспірантурі з викладацько-методичною діяльністю на посаді асистента кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС.

Нині асистент Р.Л.Новогрудська працює над підготовкою кандидатської дисертації. Сфера її наукових інтересів – системи штучного інтелекту, представлення знань, системний аналіз, системне проектування. Вона є автором 52 наукових праць, з яких 6 надруковано у фахових журналах. Чотири статті побачили світ у спеціалізованих виданнях ВАК України, 3 – у міжнародному рейтинговому виданні. Дев'ять її статей містяться в наукометричній базі Scopus та 25 – у наукометричній базі GoogleScholar. Науковий посібник, який уклала Р.Новогрудська, виданий Інститутом обдарованої дитини та рекомендований для використання в навчальному процесі педагогічних навчальних закладів. У творчому доробку дослідниці 48 доповідей на міжнародних науково-технічних конференціях, з яких 17 – на конференціях за кордоном.

Її здобутки отримали наукове визнання: дипломи  Російської асоціації штучного інтелекту за кращі доповіді на міжнародних конференціях OSTIS-2012  та OSTIS-2013 (Білорусь); нагорода за кращу доповідь на міжнародній конференції SCAR-2012 (США);  диплом та друга премія за найкращу роботу на 22-й Міжнародній Кримській конференції: КриМіКо – 2012;   стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (2013 р.).

Основні результати наукової роботи Р.Л.Новогрудської знайшли втілення при виконанні наукових тем за рахунок держбюджету, на замовлення підприємств і організацій України, ініціативної теми. Зокрема, дослідження, що стосуються структуризації та систематизації різнорідних слабкозв'язних інформаційних та обчислювальних ресурсів на спеціалізованих Інтернет-порталах знань, були покладені в основу виконуваної в 2011–2013 рр. наукової тематики "Розробка системної інфраструктури єдиного інформаційного середовища даних антарктичних досліджень". Дослідниця є одним з авторів  науково-дослідної роботи, що виконується в рамках гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених. Її науковий доробок знайшов своє відображення і в педагогічній діяльності. Ріна Леонідівна проводить лекційні, практичні та лабораторні заняття з профільних курсів магістерської підготовки кафедри ІТМ: "Системний аналіз та теорія прийняття рішень", "Системне проектування телекомунікаційних мереж", "Теорія ймовірностей", "Теорія масового обслуговування", "Дискретна математика" та ін. Вона підготувала методичні вказівки з курсу "Засоби моделювання телекомунікаційних мереж" та електронний посібник з курсу "Бази даних".

Асистент Р.Л.Новогрудська виконує обов'язки проектного менеджера з міжнародних відносин ІТС, одним з напрямів цієї роботи є співробітництво між ІТС НТУУ "КПІ" та Дрезденським ТУ. У травні 2012 р. вона виграла грант на стажування до Дрезденського ТУ, у травні 2013 р. – грант компанії АстелітЛайф для участі в конференції EUROCON. На кафедрі вона  відповідає за ведення системи "Рейтинг викладача вищого навчального закладу" та системи "Електронний кампус НТУУ "КПІ".

Р.Л.Новогрудська не лише серйозний дослідник, вдумливий і відповідальний працівник, вона надзвичайно мобільна, життєрадісна і позитивна людина. Любить подорожувати, переважно до країн з багатою історією та давніми традиціями, які з інтересом вивчає. Любить Київ, місто свого дитинства, знає багато потаємних місцин, ділиться з друзями його історіями. Відвідувала гурток для молодих літераторів при Національній спілці письменників України, мріє продовжувати літературні вправи. Та головне, ділиться дослідниця, відчувати поруч однодумців, мати улюблену справу, яка приносить віддачу, а ще – здоров'я, щоб усім цим насолодитися. 

Н.Вдовенко