12.05.2014 Вчена Рада НТУУ «КПІ» прийняла рішення про відкриття спеціалізації «Страхова та фінансова математика» на кафедрі математичного аналізу та теорії ймовірностей.

Диплом зі спеціальності «Страхова та фінансова математика» є першим кроком на шляху отримання звання актуарія в Україні.

Серед областей професійної діяльності, які потребують спеціалістів з актуарних методів

  • ризик-менеджмент у фінансових інститутах,
  • ризик-менеджмент у нефінансових інститутах,
  • актуарна справа у страхуванні,
  • актуарна справа в недержавних пенсійних та соціальних програмах.