Спеціалізація «Страхова та фінансова математика»

12.05.2014 Вчена Рада НТУУ «КПІ» прийняла рішення про відкриття спеціалізації «Страхова та фінансова математика» на кафедрі математичного аналізу та теорії ймовірностей.

Диплом зі спеціальності «Страхова та фінансова математика» є першим кроком на шляху отримання звання актуарія в Україні.

Серед областей професійної діяльності, які потребують спеціалістів з актуарних методів

  • ризик-менеджмент у фінансових інститутах,
  • ризик-менеджмент у нефінансових інститутах,
  • актуарна справа у страхуванні,
  • актуарна справа в недержавних пенсійних та соціальних програмах.