8 липня добігла кінця робота Михайла Захаровича Згуровського на посаді ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Цей період у житті університету можна охарактеризувати одним словом – «епоха».  І дійсно, з періодом, упродовж якого Михайло Згуровський очолював університет, – а це чверть його історії! – пов’язані величезні зміни в діяльності КПІ. Власне, за роки діяльності М.З.Згуровського на цій посаді відбулася трансформація колишнього великого вишу радянського зразка, що працював у системі залізного підпорядкування центру, в сучасний технічний різнопрофільний університет, добре відомий не лише в Україні, але й далеко за її межами.

Перебудова діяльності КПІ була тісно пов’язана з процесами трансформації держави та її господарчого комплексу, але колективу університету вдавалося впоратися з глобальними завданнями, які ставило життя. Ректор М.З.Згуровський завжди перебував у центрі всіх процесів, що відбувалися в житті країни, і виступав з ініціативами, які дозволяли університетові давати ефективну відповідь на виклики часу. При цьому він підтримував корисні ініціативи та продуктивні ідеї науковців, викладачів і студентів. У відповідь на потреби держави в КПІ відкривалися нові факультети і кафедри, народжувалися нові наукові школи й нові спеціальності, запроваджувалися цікаві інновації.

Працювати з Михайлом Захаровичем було не завжди просто: для нього університет став другим домом і він дуже хотів, щоби все, що відбувається в цьому домі, завжди виходило досконалим. Але коли вдавалося досягти поставленої мети, всі ті, хто працював поруч з ним, знов і знов переконувалися в ефективності його ідей та справедливості його вимог. Для багатьох працівників університету, зокрема керівників більшості підрозділів, роки роботи з М.Згуровським стали справжньою професійною школою і, водночас, школою відповідальності та й, власне, школою життя.

Отож  хочеться сподіватися, що для Михайла Захаровича Згуровського завершення роботи на посаді ректора – це не кінець роботи в КПІ, а початок нового цікавого її етапу.

Дякуємо Вам, шановний Михайле Захаровичу, від імені колективу КПІ ім. Ігоря Сікорського!

Дата події