Протокол засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету від 11 березня 2024 року

11 березня під головуванням ректора М.З.Згуровського відбулося чергове засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету. Розглянуто низку питань організації освітнього процесу в умовах режиму воєнного стану, а також забезпечення життєдіяльності та безпеки університету.

Присутні: М.З.Згуровський, О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, В.А.Пасічник, М.Ю.Ільченко, С.І.Сидоренко, В.А.Кондратюк, Л.Г.Субботіна, О.О.Царенок, М.М.Перестюк, М.Л.Друченко, М.О.Безуглий, Є.В.Дергачов, Я.Ю.Цимбаленко, С.А.Огінський, Ю.Максимюк, О.Горовий, І.Степанюк, Б.І.Дуда, Д.Л.Стефанович.

1. СЛУХАЛИ

О.А.Жученка:

- освітній процес здійснюється відповідно до графіку та розкладів занять. Триває підготовка до першого календарного контролю;

- триває підготовка до проведення конкурсу студентських робіт з проблем штучного інтелекту за міжнародною участю. Сформовано його локальний оргкомітет, визначено його завдання, розіслано запрошення до вітчизняних і закордонних вишів;

- відбулася зустріч з керівництвом ліцею «Лідер», на якій було обговорено пропозиції щодо інтеграції їхніх талановитих учнів до університетського наукового середовища за кількома напрямами. Серед пріоритетних – робототехніка, штучний інтелект та інші. Планується співпраця з ННІПСА, ННФТІ, ННІАТ, призначено координатора подальшої роботи над проєктом, готуються відповідні пропозиції до МОН;

- підготовка до вступної кампанії. КПІ відвідали представники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з метою моніторингу дотримання прав осіб з тимчасово окупованих територій (ТОТ). Обговорено питання роботи освітніх центрів «Донбас – Україна» та «Крим – Україна», що працюють в університеті, а також проблеми інтеграції вступників з ТОТ до освітнього середовища університету. Зауважень немає. Такий аудит здійснюється в усіх університетах, де працюють такі центри;  

- сформовано склади відбіркових комісій факультетів та інститутів, Триває проведення щотижневих прямих ефірів на офіційній сторінці університету в Інстаграм;

- створення електронного архіву університету завершується. До нього вже завантажено матеріали, потрібні для перевидання книги, присвяченій 125-річчю університету;

- рух контингенту завершено: студентів-пільговиків, які навчалися за контрактом, переведено на бюджетну форму. Загалом на вивільнені бюджетні місця переведено 129 студентів, з них 81 – це студенти, які належать до пільгових категорій, для яких законодавство передбачило таку можливість; 

. триває спільна з Профкомом студентів робота з підготовки проведення в КПІ всеукраїнського шахового турніру;

- за напрямом академічної мобільності триває прийом заявок на участь у програмі Ulam Національної агенції академічних обмінів Республіки Польща. Також проводиться робота з реалізації стипендіальної програми для науковців від Технічної дослідницької ради Турецької Республіки та Літньої школи для студентів від Гданського технічного університету;

- міжнародна акредитація. На минулому тижні надійшли звіти міжнародних експертних груп, які проводили акредитацію двох освітньо-професійних програм магістерського рівня «Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації» та «Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей» (спеціальність 171, ФЕЛ). На 13 березня заплановано засідання французької агенції СТІ, де буде розглянуто питання акредитації цих програм;

- національна акредитація. На поточному тижні в КПІ працюватимуть 3 експертні групи за 3-ма ОП. На минулому тижні отримано 4  звіти експертних груп, усі позитивні, матеріали передаються на розгляд Галузевих експертних рад.   

ВИСТУПИЛИ

М.З.Згуровський:

- повідомив, що в НАН України створено координаційний комітет з проблем штучного інтелекту. Ухвалено рішення, що в кожному великому освітньо-науковому центрі створюватиметься відповідний кластер. У Києві до цього кластеру ввійдуть Інститут кібернетики В.М.Глушкова НАН України та КПІ імені Ігоря Сікорського  (в особі Світового центру даних). У КПІ слід створити відповідну робочу групу. Частиною її роботи стане щорічний конкурс наукових студентських робіт за цим напрямом, а також наукові роботи та проєкти прикладної спрямованості. І, звісно, питання використання ШІ в навчальному процесі. Ректор доручив підготувати пропозиції щодо діяльності кластеру для їхнього обговорення під час зустрічі з представниками Інституту кібернетики.

2. СЛУХАЛИ

А.А.Мельниченка:

- 6 березня проведено організаційно-консультативний вебінар у формі «запитання - відповіді» для аспірантів та їхніх наукових керівників. Головною його метою було ознайомлення слухачів зі змінами у чинному законодавстві з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів (насамперед, у питаннях вчасної підготовки дисертації до захисту та проходження процедури захисту). У вебінарі взяло участь 231 особа;

- усім інститутам / факультетам і розіслано листа про необхідність формування (оновлення) переліку наукових спеціальностей по докторантурі й відкриття докторантури відповідно до чинного законодавства;

- опубліковано нову версію API (Application Programming Interface, тобто інтерфейс програмування додатків) Campus, яка включає API системи розкладу (раніше АРІ було відокремлене);

- триває відеотрансляція захистів дисертацій на YouTube каналі. Минулого тижня відбулося 8 захистів.

3.СЛУХАЛИ

В.А.Пасічника:

- у межах виділеного на 2024 рік базового фінансування створено експертну групу, яка розглянула 29 проєктів, поданих підрозділами за 6-ма основними напрямами, щодо включення до перспективного плану розвитку наукового напряму «Технічні науки» в КПІ у 2024-2025 роках. 22 проєкти включено до перспективного плану на 2024-2025 роки, 8 – відібрано для фінансування у цьому році.

- відбулася нарада з питань посилення діяльності щодо управлінням ОПІВ. Прийнято рішення посилити координацію укладання і виконання господарчих та інших договорів, підготувати і затвердити до травня 2024 року Положення, провести короткий тренінг для НПП щодо особливостей захисту ОПІВ;

- до ДП Укрпатент подано 3 заявки на корисні моделі (ХТФ, НН ІАТЕ, ІХФ) та 1 заявку на винахід (ХТФ);

- отримано 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (2 – НН ІЕЕ, 2 – ХТФ, 1 – ПБФ), подано 5 заявок для реєстрації авторського права на твір (5 – ФЛ).

4. СЛУХАЛИ

М.Ю.Ільченка:

- Комісія з наукової та інноваційної діяльності разом зі службою Вченого секретаря опрацювали запити на підтримку  обрання  на вакансії члена-кореспондента та академіка Національної Академії наук України. Оформлено та відправлено 34 листи підтримки;

- члени Вченої ради університету взяли участь у експертному відборі наукових проєктів для фінансування у 2024 році. Опрацьовано 25 наукових проєктів та розділено на три категорії – А, Б, В. Відбір спрямовано для внесення змін до перспективного плану розвитку наукового напряму «Технічні науки» в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

5. СЛУХАЛИ

С.І.Сидоренка:

- відбулася зустріч з завідувачем кафедри ЮНЕСКО Національної музичної академії України «Музика, освіта, наука – заради миру» Германом Макаренком. У ході  зустрічі обговорювалися питання проведення миротворчих заходів у відповідності до щойно підписаної Угоди про співпрацю між Українською Радою Миру та кафедрами ЮНЕСКО в Україні;

- розпочато індивідуальну роботу з університетами - членами Альянсу ATHENA щодо  запрошення їхніх студентів до участі в національному конкурсі зі штучного інтелекту. Лист-запрошення від КПІ надіслано;

- минулого тижня виграла проєктна заявка від КПІ «NURECAB» за програмою «Євроатом» у конкурсі «EUROATOM-2024-UKRAINIAN-IBA Education, training, capacity building and networking actions to strengthen Ukrainian and EU nuclear research» («Освіта, навчання, розбудова потенціалу та мережеві дії для посилення ядерних досліджень в Україні та ЄС»). Керівник – проф. Є.М.Письменний (IАТЕ);

- подано 2 проєктні заявки на конкурс програми «ERASMUS+» (КА2) – від ФІОТ, ФЛ, ФПМ, НН ІЕЕ. Продовжується надання допомоги підрозділам у підготовці 4-х проєктних заявок до конкурсів програми «Горизонт Європа» (ФІОТ, ФЕА, ФСП, ФММ, ФБМІ);

- здійснюється підготовка до вступної кампанії 2024 року з набору іноземних громадян для навчання в КПІ. Сформовано нові пропозиції:

 • впровадження в КПІ весняного набору для іноземців,
 • посилення роботи з агентськими компаніями;
 • - КПІ отримав запрошення взяти участь  у роботі круглого столу упорядників нового рейтингу інженерних освітніх програм європейських технічних університетів, запровадженого з 2023 року Польською освітянською фундацією «PERSREKTYWY».

  6.СЛУХАЛИ

  В.А.Кондратюка:

  - цивільний захист. Завершено основні ремонтні роботи в укритті корпусу №12, залишилося лише фарбування підлоги для зменшення пилу.  Також проводяться роботи з роботи з укріплення фундаменту цього корпусу. До літа планується зробити укриття в другому крилі 12-го корпусу;

  - силами Виробничо-експлуатаційного комбінату та столярної дільниці Студмістечка  виготовляються додаткові лави для укриттів. Перші лави будуть розставлені в корпусах №9, №18 і в ЦКМ цього тижня;  

  - на минулому тижні відбулася позапланова перевірка університету інспекторами ДСНС. Перевірено найпростіші укриття в корпусі №17 та інших. Визначено, в який спосіб при облаштуванні укриттів обходитимуться інженерні комунікації, знайдено технічні рішення, розпочинається робота;  

  - проведено нараду з заступниками деканів з господарської роботи щодо проведення двомісячника з благоустрою.  Кожному поставлено завдання щодо приведення в належний лад прилеглих до корпусів територій, також визначено порядок проведення загальноуніверситетських робіт з благоустрою територій, подальшого дооблаштування парків, висаджування дерев та створення газону в Парку Нескорених. Матеріали,  для цього насіння і грунт є, а на те, чого не вистачає (добрива), оголошується процедура закупівлі;

  - з керівництвом НТБ ім.Г.І.Денисенка визначено приміщення, де будуть робитися ремонти. На цьому тижні планується провести зустріч з представниками Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка щодо виділення ними для Бібліотеки КПІ кімнатних рослин;  

  - відбулася зустріч представників господарських служб з керівництвом ННІМЗ з питання облаштування нового простору для роботи і відпочинку студентів у внутрішньому дворику корпусу №23. Проєкт готовий, доопрацьовуються окремі деталі для його реалізації;

  - минулого тижня сталися 2 аварії на міських ділянках тепломережі та  електромережі. Усували їх відповідні міські служби.  Все було зроблено оперативно і університет практично не відчув збоїв у електро-, тепло- та водопостачанні; 

  - відбулася зустріч з представниками секцій пляжного футболу та волейболу. Найближчим часом для них буде облаштовано два ігрові майданчики біля корпусу №24;

  - студентські команди університету, які тренуються в ЦФВС, здобули на міській спартакіаді вишів перше місце з аеробіки, вийшли в фінали з футзалу та волейболу. У четвер 14 березня в ЦФВС буде проведено благодійні турніри на користь ЗСУ з настільного тенісу для студентів і співробітників;

  - розпочато внутрішню перевірку охорони праці в структурних підрозділах. Можливо, таку перевірку у березні-квітні проведе в університеті й Держпраці;

  - кількість заяв працівників університету щодо перерахування частини коштів з їхніх зарплат на рахунок Фонду підтримки ЗСУ «Київський політехнік» почала зростати;

  - безпека. Відбулося спільне з правоохоронними органами відпрацювання території університету. Отримали зауваження щодо перебування на території автомобілів, які деінде стоять по 5 і більше років. Відповідні служби університету почали працювати з патрульною поліцією над тим, щоб прибрати ці автівки. Насамперед, це стосується території Студмістечка;

  - розроблено технічне рішення щодо розміщення на постах вахтерів кнопок аварійного виклику, зв'язану з черговою частиною;

  - проведено чергові навчання зі злагодження дій департаменту безпеки з  поліцією району.

  ВИСТУПИВ

  М.З.Згуровський:

  - визначив, що основними напрямами роботу господарських служб університету на ближчий час є підготовка до весняно-літнього сезону; завершення облаштування Парку Нескорених; косметичні ремонти і оновлення низки приміщень в НТБ; завершення робіт з оновлення до початку травня меморіалу студентам і випускникам КПІ, які загинули в часи Другої світової війни.

  7. СЛУХАЛИ

  Л.Г.Субботіну:

  - фінансування на березень університет отримав не в повному обсязі. Очікується, що в третій декаді березня від МОН надійде формула фінансування і кошторис університету буде скориговано. Коштів, які є, вистачить на виплату авансу працівникам (проводиться його нарахування) і на стипендію;   

   

  - кошти до спеціального фонду бюджету надходять щодня. Кредиторська заборгованість незначна, захищені статті проплачені;

  - впровадження нової бухгалтерської програми триває: вона використовується для нарахування зарплати працівникам все більшого числа підрозділів, проте ця робота все ще здійснюється в двох програмах – новій і старій.  Також уже завантажено базу студентів, отож програма використовуватиметься і для нарахування стипендій;

  - триває розроблення калькуляцій для нових угод, які укладає НДЧ, проводиться моніторинг калькуляцій за вже діючими проєктами, та їхня переробка через підвищення комунальних тарифів й іншого.

  8. СЛУХАЛИ

  О.О.Царенка:

  - поселення до гуртожитків Студмістечка студентів, які повертаються на навчання в очному режимі, триває;  

  - культурно-масова робота. У 19-му гуртожитку проведено турнір з настільного тенісу. 13 березня на Політехнічній між сквером Олени Теліги і 12-им навчальним корпусом проводитиметься відзначення Масляної, початок о 15-30;

  - завершуються ремонти в укриттях 17-го і 21-го гуртожитків. Тривають ремонти і в кімнатах 6-го і 14-го гуртожитків. На дитячому майданчику біля 22-го гуртожитка  відремонтовано гойдалку, у 4-му – розпочато ремонт запасного виходу. Розпочато роботу з енергоаудиту гуртожитків, є перші дані щодо тепловтрат, надалі – визначення проблем електроспоживання;

  - завершуються роботи з благоустрою скверу Олени Теліги, надалі – роботи в парку «Сосновий».

  ВИСТУПИВ

  М.З.Згуровський:

  - зауважив, що в нинішній ситуації слід особливу увагу приділити питанням ефективності закупівель, грунтовному аналізу потреб Студмістечка та раціональному витрачанню й заощадженню коштів. 

  9. СЛУХАЛИ

  М.Л.Друченко:

  - в НТБ відповідно до Положення про рейтингування проведено обрахунок показників середнього значення цитованості дослідників університету за даними БД Scopus для 104 кафедр, враховувалася середня цитованість, також кількість наукових публікацій, в тому числі й у співавторстві з хоча б одним іноземним вченим тощо;

  - триває робота з факультетами щодо погодження списків на преміювання науковців;

  - минулого тижня фахівцем НТБ проведено вебінар «Дослідницькі дані: право на конфіденційність», до якого долучилися приблизно 60 учасників;

  - триває поповнення інституційного репозитарія ElaKPI, минулого тижня в ньому розміщено понад 200 нових матеріалів.

  10. СЛУХАЛИ

  М.М.Перестюк:

  - доуніверситетська підготовка. Заняття проводяться в штатному режимі, триває набір на короткострокові освітні курси. Водночас, розробляється літня інформаційна рекламна кампанія для набору на наступний навчальний рік;  

  - Центр тестування. Завершено комплексний моніторинг якості підготовки фахівців для студентів 4-го курсу. Готується загальний файл для його завантаження на Платформу з працевлаштування, після цього буде підготовлено персоніфіковану інформацію по кожному студентові, яка розсилатиметься по факультетах та інститутах; 

  - Платформа з працевлаштування. За тиждень планується протестувати її з урахуванням профілів студентів і ближчим часом  з кількома компаніями, також у тестовому режимі, пройти весь цикл відбору студентів, щоб на квітень презентувати Платформу широкому загалові працедавців;

  - електронний архів. В нього вже завантажено всі QR-коли для перевидання книги до 125-річчя університету.

  ВИСТУПИВ

  М.З.Згуровський:

  - наголосив, що розпочинається активна підготовка до набору студентів, тож роль у цьому системи доуніверситетської підготовки, яка забезпечує майже третину кращих абітурієнтів, є дуже значною. Тому ця робота має бути пріоритетною для ННЦ ІМЯО.

  Також підкреслив, що електронний архів має стати репозитарієм усіх електронних матеріалів університету. Їх багато по підрозділах, тому слід створити робочу групу, яка аналізуватиме, які саме матеріали – з минулого й поточні – потрібно буде зберігати в цьому сховищі (О.А.Жученко, М.М.Перестюк, Є.В.Кулик);

  11. СЛУХАЛИ

  М.О.Безуглого:

  - на минулому тижні відбулося засідання Профкому, на якому було розглянуто комплект положень щодо виборів ректора для затвердження Вченою радою;

  - на факультетах і в інститутах триває звітна кампанія зі звітування про виконання Колективного договору. На минулому тижні відбулися конференції на ВПІ та ФММ.  Від ВПІ надійшла пропозиція щодо збільшення диференціації оцінок керівникам з двох (задовільно-незадовільно), що має забезпечити вищу об'єктивність;

  -  профспілкова організація Варшавської політехніки погодила проведення літнього табору для дітей співробітників КПІ, свою частину фінансування погодили ректор і сенат цього університету.  Приблизно 40 дітей зможуть відпочити в Польщі з 16 до 26 серпня.

  12. СЛУХАЛИ

  Ю.Максимюк:

  - Студентській парламент проводить кампанію інформування студентів чи, радше, нагадування про те, як слід реагувати на сигнали повітряної тривоги;

  - триває підготовка до участі делегації Студпарламенту в конференції за проєктом RESCUU (Resilience of Education: Sustainability and Cooperation for Ukrainian Universities)   у Познані.

  ВИСТУПИВ

  М.З.Згуровський:

  - подякував Студентському парламенту за активну роботу.

  13.СЛУХАЛИ

  О.Горового:

  - минулого тижня Студрада організувала два тренінги з домедичної підготовки, вивчалися прийоми серцевої реанімації;  

  - 9 березня було проведено кінопоказ українського кіно;

  - проводилися засідання клубу «Speaking Club» і дебатного клубу.

  14. СЛУХАЛИ

  І.Степанюка:

  - Профком студентів безоплатно роздав кілька десятків квитків на гру в хокей за участю ХК «Сокіл» (Київ) за вихід у фінал Чемпіонату України;

  - триває підготовка до проведення в КПІ Всеукраїнського університетського шахового турніру.   

Дата події