Протокол засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету від 11 грудня 2023 року

11 грудня під головуванням ректора М.З.Згуровського відбулося чергове засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету. Розглянуто низку питань організації освітнього процесу в умовах режиму воєнного стану, а також забезпечення життєдіяльності та безпеки університету.

Присутні: М.З.Згуровський, О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, В.А.Пасічник, С.І.Сидоренко, В.А.Кондратюк, Л.Г.Субботіна, О.О.Царенок, О.М.Бруй, М.М.Перестюк, М.О.Мазур, Є.В.Дергачов, Я.Ю.Цимбаленко, С.А.Огінський, М.О.Безуглий, Ю. Максимюк, О.Горовий, І.Степанюк, Б.І.Дуда, Д.Л.Стефанович.

1.СЛУХАЛИ

О.А.Жученка:

- триває другий календарний контроль. Завершиться він у суботу 16 грудня;

- триває підготовка до семестрового контролю: підготовлено проєкт наказу про його проведення в змішаному режимі та про порядок ліквідації академічної заборгованості;

- 11 грудня завершився термін подання претендентами документів для участі в черговому конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників. Усього конкурс оголошено на 88 вакансій: професорів – 9, доцентів – 37, старших викладачів – 23, викладачів – 11, асистентів – 8;

- 4 грудня відбулося засідання ЕКК університету, на якому обговорено кандидатури 9-ти претендентів на заміщення посад завідувачів кафедр. Усі отримали позитивні висновки ЕКК, які разом з рішеннями відповідних кафедр, Вчених рад і трудових колективів факультетів та інститутів передано на розгляд Вченої ради університету для організації таємного голосування;

- розглянувши звернення відповідних підрозділів, ЕКК рекомендувало призначити наукових керівників двох кафедр НН ММІ: кафедри прикладної гідроаеромеханіки і мехатроніки – професора О.Ф.Луговського, кафедри технології виробництва літальних апаратів – професора В.А.Тітова;

 - 7 грудня відбулася розширена зустріч представників структурних підрозділів за участю проректорів науково-педагогічної роботи та проректора з навчальної роботи, на якій обговорено питання визначення алгоритму взаємодії підрозділів зі стейкхолдерами та роботи платформи з працевлаштування;

- 9 грудня відбувся День відкритих дверей (КПІабітFest). Для участі в ньому було запрошено приблизно 1000 шкіл Києва та Київської області, Житомира та Житомирської області, Чернігова та Чернігівської області, а також партнерів університету з інших областей, МАН тощо. Були представлені всі факультети та інститути, активну участь у їхній презентації майбутнім вступниками взяли і студенти;

- здійснено звірку документів щодо призначення соціальної стипендії студентам, які належать до пільгових категорій, з Мінсоцполітики, зроблено замовлення стипендії для цих категорій студентів майже на 2,5 млн грн;

- триває співпраця з партнерами за проєктами академічної мобільності. Підбиваються підсумки участі в проєктах академічної мобільності за програмою ЄС «Еrasmus+» напряму КА1: показники поточного року перевищили торішні на 36%;

- міжнародна акредитація. Відбулося засідання Румунської агенції якості вищої освіти ARACIS з питання акредитації програми підготовки в КПІ бакалаврів за ОП «Літаки і вертольоти» з присвоєнням EUR-ACE ® Label. Це четверта ОП, що пройшла процедуру міжнародної акредитації. На січень готується міжнародна акредитація ще двох магістерських програм;

- національна акредитація. Минулого тижня отримано проєкти експертних висновків ГЕР за 12-ма ОП, усі позитивні. На розгляд засідання Колегії НАЗЯВО 12 грудня винесено 7 справ ОПП магістерського рівня.

2. СЛУХАЛИ

А.А.Мельниченка:

- освітній процес здійснюється в штатному режимі, всі інформаційні системи, які забезпечують адміністрування освітнього процесу, також працюють у штатному режимі;

- відбулося засідання Методичної ради університету, де розглядалися питання, які виносяться на розгляд Вченої ради, зокрема, політика університету щодо використання штучного інтелекту, оновлення положення про дуальну освіту, удосконалення системи норм бального оцінювання в рейтингу НПП та інші;

- здійснюється збір планових бюджетних показників щодо вступу до аспірантури у наступному навчальному році;

- минулого тижня відбулася зустріч з науковими керівниками магістерських дисертацій стосовно удосконалення експертизи робіт, зокрема на плагіат та інші складові;

- завершуються роботи за існуючою системою «Інтелект», у якій відображаються досягнення викладачів;

- серверне обладнання, яке було надане компанією «Хуавей Україна», розміщено на визначеному для цього майданчику;

- розпочинається щорічне опитування студентів та викладачів з питань якості освіти, що є обов'язковою складовою при акредитації освітніх програм та вимагається експертами НАЗЯВО.

ВИСТУПИВ
М.З.Згуровський:

- наголосив на важливості розробки і впровадження платформи з працевлаштування. О.А.Жученко, А.А.Мельниченко та М.М.Перестюк мають не лише вирішити технічні питання, але почати працювати з нею в експериментальному режимі і, головне, наповнити бази даних профілями студентів, провести анкетування студентів тощо.  Далі слід вийти на масив роботодавців і розпочати її випробування, затим, після виправлення виявлених недоліків, розпочати її активне рекламування та просування.  

3. СЛУХАЛИ

В.А.Пасічника:

- представники університету взяли участь у спільній нараді в ДКАУ за участі представників ЗАО «НДІ РВ», Харківського ПГЗ-ДКАУ щодо підписання договору на виконання завдань 3 етапу створення наносупутника «PolyITAN-12U»;

- проведено збори заступників деканів з наукової роботи, на якій обговорено стан питання підготовки проєктних заявок на конкурс «NATO SPS». Строк подачі заявок – 21.01.2024;

- відбулося засідання НТР КПІ, на якому прийняли звіти за завершеними НДР та за етапами, зокрема:

  • 5 проєктів, що фінансуються МОН за програмою ЄС «Горизонт Європа»;
  • 4 проєкти за Державним замовленням;
  • 1 проєкт за Державною цільовою науково-технічною програмою досліджень в Антарктиці;
  • 3 проєкти за програмою НАТО «Наука заради миру і безпеки»;
  • 5 білатеральних науково-дослідних проєктів;
  • 1 проєкт НФДУ. Всього - 19 НДР;

- підготовлено та підписано наказ про організацію приймання завершених у 2023 році та перехідних фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених;

- НФДУ оголошено конкурс «Наука для зміцнення обороноздатності». Зроблено акцент на прикладних НДР, або розробки з конкретним результатом. Тривалість 2024-2025 рр. Строк подачі заявки – до 15.01.2024. Результати буде оголошено 01.07.2024. Максимальна загальна сума фінансування одного проєкту – 4,5 млн. грн. (1,5 млн грн. у 2024 році та 3 млн. грн. у 2025 році);

- на звернення директора НН ФТІ Олексія Новікова проведено спільну нараду за участі представників РСО та ДЕФ щодо порядку виконання співробітниками НДЦ ТЕЗІС робіт з інструментального контролю комплексів ТЗІ.

ВИСТУПИВ

М.З.Згуровський:

- доручив пришвидшити публікацію шести переможців конкурсу студентських наукових робіт з проблем штучного інтелекту в профільному журналі КПІ, який індексується в Scopus.

4. СЛУХАЛИ

С.І.Сидоренка:  

- М.З. Згуровський взяв участь у відкритті Міжнародної науково-практичної конференції «Світова культурна спадщина в умовах формування нового світопорядку», організованої кафедрою ЮНЕСКО «Музика, освіта та наука – заради миру» при Національній консерваторії за участі представників Української Ради Миру;

- спільно з В.Й. Котовським продовжується робота щодо організації відкриття трьох меморіальних дошок: 1) присвяченої 1-му з'їзду Народного руху України, 2) присвяченої Є.О. Патону, 3) присвяченої М.П. Кравчуку;

- на пропозицію проректора Кошалінського технологічного університету (Польща) долучитися до проєкту «Формування Альянсу – "Європейського університету EU4Dual"» за грантом Польського агентства академічних обмінів (NAWA) направлено лист-згоду від КПІ щодо можливого партнера в дослідницьких проектах за темами:

- Адитивне виробництво;

- Бізнес і менеджмент;

- Цифрова гуманітарія;

- Кібербезпека;

- на засіданні Вченої ради спільно із В.А. Пасічником зроблено доповідь на тему «Характеристики міжнародної проєктно-грантової діяльності в динаміці 2021-2023 років (за науково-технічним напрямом) і заходи щодо їх посилення у 2024 році». Відомо, що доля КПІ в крупних виграних проєктах у 2023 році перевищує відповідний обсяг коштів за 2022 рік (1096 тис.€ та 1081 тис. € відповідно), а обсяг коштів, виграних у 2021 році, – в 11 разів. Повний підрахунок можна буде зробити у травні 2024 року після завершення експертиз ще 18-ти проєктів, які було подано від КПІ до програми «Горизонт Європа» у 2023 році, розгляд яких ще триває;

- відбулася робоча зустріч з керівником ННК ІПСА П.О. Касьяновим стосовно проєкту, що фінансується лабораторією Канзас університету NSF - Національним науковим фондом США;

- за сприяння Ю.І.Якименка укладено і розпочали діяти чотири угоди з університетами Франції за програмою ERASMUS+(КА1): 1) з Паризьким інститутом науки і техніки (ParisTech), 2) з Центральною Школою Ліона, 3) з Університетом Ле Ман, 4) з Вищою національною школою передових технологій – ENSTA. Нині в університеті діє 71 угода за програмою ERASMUS+ (КА1).  Для порівняння: у 2022 році виконувалися 64 угоди;- триває робота із залучення благодійної допомоги. Пріоритетом є дарування від UoS (Велика Британія) комп'ютерного обладнання для Світового центру даних. Розглянуто питання комунікації і взаємодії із UoS щодо транспортування обладнання з Шеффілда до Києва та виконання спільних митних процедур.

5. СЛУХАЛИ

В.А.Кондратюка:

- на поточному тижні планується завершити роботи з облаштування смартукриття в НТБ ім. Г.І.Денисенка. 15 грудня воно має бути повністю готовим до експлуатації. Офіційне відкриття цього смартукриття планується організувати у січні. Також добігає кінця робота з облаштування укриття в гуртожитку №4;

- минулого тижня представники ДСНС перевірили стан укриттів, зауважень не було. Також інспекторам було продемонстровано приміщення, в яких планується облаштувати укриття наступного року, вони дали свої рекомендації та пропозиції щодо напряму робіт. Реалізація цих планів дасть можливість додатково отримати в укриттях університету ще 800-1000 місць. При цьому планується, що до кінця 2023 року університет матиме в своїх укриттях додатково ще приблизно 600 місць, тобто на початок 2024 року в укриттях КПІ буде приблизно 8000 місць, а до початку наступного навчального року – приблизно 9000 - 9500 місць;

- минулого тижня  сталося дві аварії на тепломережах – У ЦКМ (її оперативно усунуто) і в НТБ ім. Г.Денисенка (там аварія суттєвіша, тож на цьому тижні проведяться капітальні ремонтні роботи і все буде відновлено);

- тривають роботи з укріплення фундаменту навчального корпусу №12;  

- проведено роботи з налаштування індивідуальних теплових пунктів (ІТП), розпочато роботу з підготовки до встановлення ІТП ще в 4 навчальних корпусах і в гуртожитках Студмістечка;

- відбулася зустріч з представниками двох компаній з питань сортування, утилізації та переробки сміття, яке університет тепер вивозить власними силами. В Студмістечку таке сортування планується розпочати найближчим часом, у навчальних корпусах – приблизно в березні;  

- проводиться  підготовка річного плану ремонтно-відновлювальних робіт в університеті, до кінця року він має бути затверджений. Також готується річний план  закупівель;

- минулого тижня представники Держпраці перевірили стаціонарні джерела викидів відходів в навколишнє середовище – зауважень немає;

- з 2024 року планується запустити програму підтримки працівників і студентів КПІ, які служать у лавах ЗСУ та в інших силових структур. У межах співпраці з Фондом підтримки ЗСУ «Київський політехнік» до університету мають ближчим часом приїхати представники частин і підрозділів, які замовляли в університеті певне обладнання, його буде передано; 

- проведено чергове спільне з правоохоронними органами навчання для співробітників департаменту безпеки, які забезпечують патрулювання території;

- університет отримав чергову партію обладнання від компанії «Ajax» для оновлення центрального пункту сигналізації.

ВИСТУПИЛИ
М.З.Згуровський:

- зауважив, що сортування сміття – це важливий наступний етап організації забезпечення порядку на території кампусу і що в РСУ, швидше за все, потрібно буде створити невеличку бригаду, яка досортовуватиме сміття після його первинного сортування студентами і працівниками. Важливо, що відсортовані пластик, картон, папір після здачі на утилізацію зможе забезпечувати додаткові надходження коштів для господарчих робіт. Тому потрібно буде організувати інформаційно-виховну роботу в цьому напрямі й, власне, саме сортування.

6. СЛУХАЛИ

Л.Г.Субботіну:

- фінансування грудня за загальним фондом бюджету університет отримав у повному обсязі;

-  спецкошти надходять в очікуваних обсягах. Річний план надходжень з освітньої діяльності станом на тепер уже виконано на 103%, дуже підтягнулися в цьому плані й господарські підрозділи: планується, що виконання ними річного плану складе приблизно 95%.  Є певне недовиконання за надходженнями від наукової діяльності через загальне недофінансування науки, але за рахунок надходжень від проєктно-грантової діяльності й цей план буде виконано та, можливо, перевиконано;

- Держказначейство нині поки що проплачує лише захищені статті, тому склалася певна кредиторська заборгованість – здебільшого за товари й послуги. Очікується, що до кінця року все буде проплачено;

-  завершено захист бюджетів підрозділів на 2024 рік. Цього року кампанія пройшла на вищому рівні, ніж торік, передусім завдяки високій кваліфікації комісії та ретельнішій підготовці підрозділів. Водночас, слід відзначити, що деякі факультети знижають свої надходження за різними статтями, тому було підготовлено певні пропозиції щодо поліпшення становища;  

- минулого тижня працівники ДЕФ знову  готували матеріали для Світового банку – він перевіряв стипендії;

- триває робота з закриття року та підготовки до роботи в новому році.

ВИСТУПИВ

М.З.Згуровський:

- підкреслив, що держава нині не має коштів для забезпечення низки потреб науки та освіти, тому особливо важливо максимальну увагу приділяти проєктно-грантовій діяльності.

7. СЛУХАЛИ

О.О.Царенка:

-  тривають косметичні й капітальні ремонти в укриттях і гуртожитках, під заміну виготовлено 10 дверей і підвіконь;

- відкрито кабінет психолога, минулого тижня він розпочав роботу з надання психологічної допомоги студентам;

-  триває проведення тренінгів для студентів.  

8. СЛУХАЛИ

Я.Ю.Цимбаленко:

- на минулому тижні в КПІ проведено гостьову лекцію керівника управління формування політики доброчесності у публічній та приватній сфері НАЗК Юрія Сверби.

9. СЛУХАЛИ

О.М.Бруй:

- роботу з підготовки ремонтних робіт в деяких приміщеннях НТБ розпочато: разом з проректором В.А.Кондратюком і головним інженером П.В. Ковальовим проведено обстеження приміщень, підготовлено відповідний план робіт і попередній кошторис.

10. СЛУХАЛИ
М.М.Перестюк

- доуніверситетська підготовка: проводиться набір на курси 3-D моделювання та підготовки до ДПА школярів 9-го класу. Слухачі осіннього набору готуються до першої атестації;

- у січні планується запустити новий проєкт підвищення кваліфікації шкільних вчителів системи доуніверситетської підготовки та вчителів з районів, а також підготовка школярів до участі в олімпіадах;

- студенти першого курсу, які навчалися на адаптаційних курсах, пройшли атестацію і отримають додаткові бали до семестрового рейтингу;

- Центр тестування: триває ректорський контроль студентів 3-го курсу. Його вже пройшли 1952 студенти, залишилося ще 2100. Контроль планується завершити до кінця поточного місяця. Оновлюються пакети завдань з фахових дисциплін для проведення комплексного моніторингу знань студентів 4-го курсу, який планується провести за усіма напрямами після зимових канікул.   

ВИСТУПИВ

М.З.Згуровський:

- доручив В.А.Кондратюку і М.М.Перестюк провести роботу щодо включення до складу університету  Політехнічного ліцею КПІ, для чого перевести його з комунальної власності до державної, надавши йому статус структурного підрозділу університету. М.М.Перестюк запропонувала виділити для цього ліцею корпус №26. Там слід провести відповідні роботи. Але вже тепер цей корпус має просторе укриття та інші необхідні приміщення.

11. СЛУХАЛИ

М.О.Мазур:

- повідомила, що відділ кадрів уже почав використовувати нову програму «Кадри», до кінця грудня вона поповниться модулем, який стосується надання та контролю використання відпусток, та іншими.

12. СЛУХАЛИ

М.О.Безуглого:

- триває підготовка колдоговірної кампанії;

- волейбольна команда ветеранів університету здобула друге місце на чемпіонаті Києва;

13. СЛУХАЛИ

Ю. Максимюк:

- делегація представників Студентського парламенту КПІ у складі трьох осіб взяла участь в Українсько-американській конференції оборонних індустрій в Вашингтоні й представила проєкти, над реалізацією яких працюють студенти КПІ, зокрема електроноші та інше. На зустрічі з віце-президентом американської компанії, що виробляє спецтехніку, студенти запросили його під час відвідин України відвідати й КПІ. Також налагоджено контакти й домовлено про співпрацю з представником однієї з вітчизняних компаній.

ВИСТУПИВ

М.З.Згуровський:

- зауважив, що важливо продовжити проєкт створення студентського гуртка з розробки та виготовлення необхідної сьогодні техніки. Його робота може бути підсилена в контакті з закордонними та вітчизняними партнерами.

14. СЛУХАЛИ
О.Горового:

- повідомив, що за рішенням президії Студентської ради КПІ його призначено першим заступником її голови;

-  проводилися засідання студентських розмовних клубів з англійської та німецької мов і клубу настільних ігор;

- минулого тижня спільно з НАУ проведено лекцію про донорство крові. Крім того, 11 грудня відбулася чергова донація крові в Центрі ОХМАТДИТ;

- минулого тижня запущено проєкт «Таємний Миколай», у межах якого студенти КПІ можуть власним коштом придбати подарунки дітям, евакуйованим з окупованих територій;

- повідомив, що вибори планується провести в наступному семестрі, коли більше студентів вийдуть на очну форму навчання.

ВИСТУПИВ
М.З.Згуровський:

- зауважив, що для проведення виборів органів студентського самоврядування можна скористатися сучасними комунікаційними технологіями, а також запозичити досвід проведення таких виборів у інших університетів Києва та України.  

15. СЛУХАЛИ
І.Степанюка:

- Профком студентів узяв участь в організації та проведенні Дня відкритих дверей, в тому числі й на стендах факультетів та інститутів;

- триває підготовка до проведення Дня волонтера КПІ, який перенесено на суботу 16 грудня. Того дня в приміщенні Центру консолідації студентів о 10-00 розпочнеться виготовлення антен, яке завершиться за добу. Планується встановити рекорд України з їхнього виготовлення. Також планується виготовляти окопні свічки, плести маскувальні сітки та інше;

- актив Профкому спільно з профспілковими студентськими організаціями інших вишів  намагається вирішити питання пришвидшення виплати соціальних стипендій студентам, які належать до соціально-незахищених категорій;

- вирішується питання проведення на базі КПІ студентського чемпіонату України з шахів.

Дата події