Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського  27 вересня 2021 року

Засідання ректорату відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім.Ігоря Сікорського М.З.Згуровського.

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Епідемічна ситуація ускладнюється як загалом у країні, де вже оголошено «жовту зону», так і в університеті. На минулому тижні захворіли: 1 працівник (вакцинований) і 37 студентів. Двох студентів госпіталізовано, 16 перебувають у гуртожитках на ізоляції. Визначено понад 500 контактних студентів, 62 з них ізольовано в гуртожитках, відповідні академгрупи тимчасово переведено на дистанційний режим навчання.

Триває вакцинація. На минулому тижні вакциновано 36 працівників і 175 студентів. Усього серед студентів вакциновано понад 1000 осіб. Серед них понад 700 пройшли вакцинацію в студентській поліклініці.

Загальна кількість персоналу, що забезпечує навчальний процес і має контакти зі студентами – НПП, НДП разом з АУП – складає 3800 осіб. Оскільки вже вакциновано 3111 осіб, то це складає 80%, що дозволяє продовжувати освітній процес у змішаному режимі.

Бюджетна  комісія  розглянула подання підрозділів і ухвалила встановлення стимулюючих надбавок за вересень. Їх буде виплачено разом із зарплатою на цьому тижні. Наказом затверджено проведення з 1 жовтня інвентаризації активів і зобов'язань у підрозділах.

Інвестиційна  комісія  на своєму засіданні оголосила офіційне рішення Державної інспекції архітектури і містобудування (ДІАМ) про введення в експлуатацію гуртожитку №5 КПІ. Відповідний сертифікат буде офіційно вручено на цьому тижні. Комісія визначила перелік зауважень щодо готовності всіх приміщень гуртожитку до заселення і встановила термін для їх виправлення – 1 жовтня. Також розглянуто і ухвалено представлений підрядником «Євротранс» проєкт реконструкції навчального блоку 6/30 по Індустріальному провулку, 3. Узгоджено здійснення укріплення фундаменту за рахунок підрядника. Встановлено термін завершення реконструкції об'єкту – 1 червня 2022 р.

У плані оптимізації розміщення підрозділів і ефективності використання площ видано накази про закріплення приміщень у корпусах №26 і №29 за ІМЯО, а також переведення підрозділів ФБМІ з 31-го до 22-го навчального корпусу. На координаційній нараді за участю керівників комісії з аудиту площ і відділу обліку обговорено попередній план розміщення всіх підрозділів у навчальних корпусах.

Відповідно до затверджених конкурсних вимог щодо обов'язкового володіння НПП державною мовою узгоджено укладання договору з Національною комісією зі стандартів з державної мови про організацію іспитів для отримання сертифікатів викладачами КПІ. Видано розпорядження про формування списків НПП, яким необхідно проходження мовних іспитів.

Освітній процес

Освітній процес здійснюється в змішаному режимі згідно з розкладом занять та з урахуванням часткових змін для груп, що тимчасово переведені на ізоляцію і дистанційний режим. Запити, що надходять від підрозділів на переведення окремих практичних занять в дистанційний режим, задовольняються за умови, що ці заняття розраховані виключно на використання персональних комп'ютерів.

У стадії завершення завантаження РНП. «Електронний кампус» (ЕК) починає працювати в повному режимі. Щоденно його відвідують до 1000 студентів і 400 викладачів. Впроваджується система вибору магістрами навчальних дисциплін із застосуванням системи my.kpi, що запропонована РТФ.

Видано наказ і ведеться підготовка до проведення ІМЯО вхідного контролю першокурсників, що планується провести з 1 по 29 жовтня. Розпочато набір і формування груп у системі доуніверситетської підготовки, при цьому будуть задіяні закріплені за ІМЯО приміщення корпусів №26 і №29.

Підписано договір з компанією «Samsung Electronics Ukraine» про впровадження дуальної освіти на ФТІ і ФІОТ.

Групу викладачів КПІ на чолі з професором Олегом Клесовим на запрошення Університету Осло (Норвегія) відряджено як експертів для підготовки Міжнародної олімпіади з математики. Залучення викладачів КПІ як експертів – це визнання нашої наукової школи.

Акредитація

Зовнішня акредитація. Три експертні групи з п'яти, що здійснювали акредитацію в КПІ, опублікували попередні позитивні висновки з ОНП за спеціальностями 143 (ТЕФ), 125 і 172 (ІСЗЗІ). Очікуємо на звіти ще за трьома спеціальностями: 133, 125, 122. На цьому тижні ми приймаємо експертні групи за спеціальностями 104 «Фізика і астрономія» і 163 «Біомедична інженерія» (дві освітні програми).

Внутрішня акредитація. 23 вересня відбулася нарада-семінар керівників кафедр і гарантів ОП з питань проведення самоаналізу і внутрішньої акредитації. 180 учасників наради з усіх кафедр отримали детальну інформацію і відповіді на запитання щодо порядку і змісту всіх заходів. Представлено оновлену систему показників, основні з яких уже формуються автоматизовано без запитів до підрозділів.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

Проведено персональні консультативні зустрічі з гарантами ОП (PhD) 161, 061 спеціальності та ОП (бакалавр) 163 спеціальності щодо корекції ОП та силабусів перед проходженням зовнішньої акредитації.

Здійснюється підготовка програми тренінгу для аспірантів «Педагогічна майстерність викладача», який проводитиметься на постійній основі.

У зв'язку з майбутньою акредитацією здійснюємо повторні перевірки відповідних освітніх програм для виправлення технічних помилок.

Здійснюємо консультування розробників ОП щодо особливостей запровадження сертифікатних програм. Спостерігається їх збільшення порівняно з минулим роком.

Проаналізовано отриману від підрозділів інформацію про ресурсне забезпечення ОП, які провадяться англійською мовою для іноземних студентів.

Здійснюється порівняльний аналіз ОНП магістрів у межах спеціальності з метою виявлення «спільного ядра» та подальшого їхнього  об'єднання.

Усім структурним підрозділам надіслано накази про зарахування аспірантів на всі форми навчання, а також накази про закріплення аспірантів бюджетної форми навчання 2021 року та про зарахування за відповідними кафедрами і їхній розподіл по групах.

Триває кампанія щодо укладання з аспірантами 2021 року договорів про навчання. З наступного тижня у аспірантів першого та другого курсів починається читання лекцій і виконання освітньої складової.

Разом з Л.Г.Субботіною проводиться аналіз використання коштів аспірантів-контрактників з метою уникнення ситуацій, пов'язаних з невиплатою коштів викладачам, науковим керівникам аспірантів. 

Підготовлено розпорядження «Про організацію підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 2021/2022 навчальному році».

Підготовлено пропозиції щодо організації взаємодії підрозділів при підготовці здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, які навчаються за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

За результатами звітування аспірантів про виконану роботу за минулий навчальний рік протягом вересня було відраховано з аспірантури 26 осіб (за власним бажанням).

Ведеться робота щодо розробки розкладів занять докторів філософії в осінньому семестрі поточного навчального року.

Кафедри завершили  розрахунки  педагогічного навантаження НПП.

Здійснюється аналіз звітів виконання педагогічного навантаження НПП.

Триває робота з підготовки відповідних документів для укладання договорів з підприємствами щодо практики здобувачів вищої освіти у 2022 календарному році (бакалаври).

Проводиться постійний моніторинг виконання розкладів занять в інститутах, на факультетах університету з внесенням необхідних коректив.

Продовжується робота щодо аналізу стану навчально-лабораторної бази навчальних підрозділів університету.

Наприкінці тижня КПІ-Телеком усував аварійну ситуацію, що виникла у зв'язку з виходом з ладу ядра комутатора. Завдяки придбаному заздалегідь новому комутатору вдалося протягом першої половини дня у п'ятницю здійснити його заміну та налаштування. 

Станом на 24 вересня очікується перенесення сервера системи обліку кадрів на майданчик НТО «КПІ-Телеком» (за пропозицією департаменту управління справами). Після цього почнеться процес завантаження у систему обліку кадрів персональних даних працівників.

Завершено технічні роботи з підготовки підключення нового каналу УРАН між Україною, Молдовою та Європейськими партнерами.

Проводиться модернізація серверного обладнання Видавничої служби УРАН. Роботи планується завершити на початку жовтня.

Здійснюється актуалізація розділу «Освіта» сайту КПІ.

Здійснюється збір вебометричних даних для рейтингів вересня.

Триває підготовка до вересневого моніторингу сайтів на наявність обов'язкових матеріалів.

Триває розробка тестового модуля контролю параметрів сайтів КПІ та ЗВО України.

Виконуються роботи з удосконалення Електронного кампусу:

- ведуться роботи з аналізу та коригування довідників та РНП на 2021/2022 навчальний рік;

- доопрацьовано модуль з аналізу РНП, доповнено аналізом невідповідності семестру дисциплін з курсом групи.

За результатами моніторингу компаній-надавачів послуг із реєстрації індивідуального цифрового підпису доменного імені (SSL-сертифіката) вибрано компанію-надавача послуги. Розпочато процедуру закупівлі.

Проводилася робота з формування нової системи працевлаштування студентів та профадаптації у контексті формування інформаційної платформи.

Разом з проректором С.І.Сидоренком проведено зустріч з представниками факультетів/інститутів, спеціальності яких відносяться до фізичних наук, щодо позицій в предметному рейтингу THE.

М.З. Згуровський

Ми маємо постійно розвивати інформаційні ресурси. Прошу вас зустрітися з представником компанії Coursera, платформою якої нині користуються понад 3600 студентів КПІ. На рівні університету нам потрібно встановити відповідні взаємозв'язки для більш системної взаємодії. Пропрацюйте з цією компанією питання щодо налагодження такої співпраці.  

Проректорка  з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

Навчально-виховна робота

Продовжуємо здійснювати моніторинг стану захворюваності студентів, яка зростає.  Координуємо дії факультетів щодо хворих студентів та тих, які перебувають на самоізоляції.

Захворіли студенти на 19 факультетах. Найбільша кількість хворих на ХТФ і ФПМ. 35 груп перейшли на дистанційний режим навчання. Потужного спалаху захворювання на окремо взятому факультеті немає.

Триває поселення поновлених студентів за умови наявності вільних місць.

Відшкодування коштів за навчання. Надали звіт 7 факультетів (усі інші мають надати після 28 вересня). 13 осіб відшкодували повністю, ще 13 оформили реструктуризацію. Дві особи подали на відрахування (відмова від відшкодування).

Стипендія

Студентам з числа дітей-сиріт виплачено академічну стипендію за вересень та здійснено виплату первісної грошової допомоги за 2021/22 н.р. і компенсації вартості харчування за вересень місяць.

До профкому студентів передано інформацію по сиротах для замовлення їм єдиних квитків.

Мобільність

Здійснювали організацію, проведення та супроводження сесії Європейського молодіжного парламенту, проведення якої в КПІ було ініційовано українським та білоруським підрозділами EYP. У заході взяли участь 80 делегатів з 10 країн світу. Активну участь у ньому брала Студрада КПІ, забезпечуючи підтримку і допомогу. Захід проходив у НТБ ім. Г.І. Денисенка упродовж чотирьох днів. Висловлюємо подяку О.М. Бруй, яка, незважаючи на вихідні дні, організувала роботу бібліотеки для проведення цього заходу.

Розроблено та запущено новий двомовний сайт відділу мобільності http://mobilnist.kpi.ua/.

Підготовлено проєкт розширення Положення про академічну мобільність у частині національної мобільності.

Відділ супроводження документів здобувачів вищої освіти

Розроблено розпорядження «Про присвоєння коду і найменування деталізованої галузі за МСКО» та поінформовано деканів факультетів/директорів інститутів щодо його виконання.

Спільно з КБ ІС забезпечено передачу номерів чипів студентських квитків до відділу контролю та управління доступом і безпеки інформації департаменту безпеки – 1287 шт.

До реєстру ЄДЕБО внесено номери студентських квитків (905 шт.).

Профорієнтація

Факультети в режимі онлайн розпочали проводити Дні відкритих дверей.  На цьому тижні свої перші зустрічі провели ТЕФ і РТФ. Здійснюємо координацію та інформаційну підтримку.

Працевлаштування

Спільний проєкт Центру розвитку кар'єри та Медіалабораторії «Історії успіху». 20 вересня провели відеозапис з компанією «Хуавей». На 27 вересня заплановано записати відеоролик з компанією «Softserve».

24 вересня проведено зустріч з представником ТОВ НВП СВЛ (виробництво, монтаж LED-освітлення). Обговорено деталі співпраці.

З метою забезпечення професійної адаптації молоді до умов ринку праці та формування професійних навичок на запит факультетів/інститутів розроблено і доведено до підрозділів алгоритм організації та проведення екскурсій для здобувачів вищої освіти  університету на виробництво/підприємства/офіси.

Організаційна робота

Протягом тижня забезпечували допомогу в організації та проведенні студентських заходів, а саме:

- до Міжнародного дня студентського спорту спільно з ФБМІ та профкомом студентів для всіх охочих організовано спортивні активності;

- надано допомогу у відкритті Вежі, яка півтора року була зачинена; 

- сприяли проведенню гітарного вечора від ФІОТ;

-  розповсюджували квитки на благодійний концерт творчої майстерні «Джазичник».

Соціально-психологічна робота

Минулого тижня було проведено 13 психологічних консультацій.

На запит студентів КПІ до ГО «Відчуй» на площі Знань 29 вересня буде повторно організовано безкоштовну перевірку слуху в спеціально обладнаному «Кабінеті на колесах».

Вакцинація

Передано щотижневі дані щодо вакцинації НПП до МОН.

Проведено щотижневу вакцинацію студентів та співробітників. Зареєстровано понад 900 студентів. Станом на 24 вересня всього вакциновано 211 осіб:

• 175 студентів (86 – перша доза, 89 – друга);

• 36 співробітників (8 – перша доза (3 НПП), 28 – друга).

Зведено дані по вакцинації на 24 вересня:

• повністю вакциновано 3111 співробітників;

• студентів (повністю вакциновано) – 159;

• студентів (загалом вакциновано мобільною бригадою) – 480.

За даними КМСП вакциновано за 2 місяці понад 700 студентів КПІ.

Щовівторка здійснюємо інформування МОН щодо стану захворюваності студентів та викладачів. Міністерство вимагає статистику лише про вакцинацію НПП.

М.З. Згуровський

Який відсоток НПП вакциновано на сьогоднішній день?

Н.В Семінська

Вакциновано 82% НПП.

Ю.І. Якименко

Окрім того, ми ще враховуємо навчально-допоміжний персонал. У КПІ 3800 працівників, з них 2229 викладачів. Вакциновано 3111 осіб – це приблизно 82% співробітників.

Н.В. Семінська

82 % – це без урахування першої дози вакцини, яку отримали більше ніж 100 осіб.

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

Гарні новини

Рада молодих вчених при МОН провела конкурс «Молодий вчений року-2020». У конкурсі було 100 номінацій в різних сферах: «Популяризація науки», «Винахідництво», «Викладання», різні галузі науки тощо. Молоді вчені КПІ вибороли перемогу в 6 номінаціях: «Краща науково-популярна програма телебачення» – Ю.С.Мірошниченко (ХТФ), «Кращий вчений в галузі матеріалознавства» – Є.Солодкий (ІМЗ), «Кращий вчений в галузі хімічної технології» – Г.С. Васильєв (ХТФ), «Кращий вчений в галузі водні біоресурси» – І.М. Трус (ІХФ), «Винахідник року в галузі хімічної технології» – В.І. Воробйова (ХТФ), «Молодий методист року в галузі фізики» – С.І. Пільтяй (РТФ).

Joint Research Centre Євросоюзу опублікував, зокрема і на сайті МОН, аналіз процесів трансферу технологій в Україні у 2019-2020 рр. У ньому особливо відзначено роль Інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge» як організації, що без спеціальної державної та міжнародної підтримки активно діє в напрямку розвитку та підтримки інноваційної діяльності на національному рівні.

На виконання доручень ректора

24 вересня за участю ректора проведено нараду стосовно розвитку діяльності ІПОТ.

Упродовж тижня проводився аналіз існуючого каталогу спеціальних розробок КПІ ім. Ігоря Сікорського та його актуалізація. Триває робота з оновлення каталогу з урахуванням експонатів Х фестивалю інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge» з метою розширення  госпдоговірної тематики в ІПОТ.

Космічна програма КПІ

20 вересня в межах виконання договору «Адаптація БА» з харківським замовником у присутності комісії проведено випробування антен X- та S-діапазонів на базі РТФ. Створені антени відповідають вимогам замовника. Триває підготовка до випробувань у присутності представників замовника (заплановано з 28 по 30 вересня).

21 вересня відбулось засідання Ради комплексної космічної програми університету в лабораторії Б.М. Рассамакіна, на якому заслухано звіт про виконання проєкту «PolyItan-3-PUT».

23 вересня спільно з ДМС організовували участь науковців КПІ ім. Ігоря Сікорського у відеоконференції на тему розвитку українсько-італійської співпраці в аерокосмічній сфері.

24 вересня проведено планову тижневу нараду Ради комплексної космічної програми університету. Заслухано плани керівників груп щодо участі в конкурсі МОН та надано відповідні доручення щодо підготовки проєктних заявок.

На виконання рішень Координаційної ради

Триває перший етап конкурсного відбору проєктів основного конкурсу проєктів МОН. Форми запитів та оцінювання розіслано у підрозділи. Для збору запитів створено гугл-форму. Дедлайн подання заявок на внутрішній конкурс – 4 жовтня. Експертиза проєктів з 7 жовтня буде відбуватися в онлайн-режимі, через гугл-форму, яка зараз розробляється.

Отримано відповіді від Національного фонду досліджень України на всі листи КПІ ім. Ігоря Сікорського з проханням переглянути рішення щодо відхилення за формальними ознаками проєктів, які подавались на конкурс «Наука для безпеки і сталого розвитку України». На жаль, усі відповіді негативні. У майбутньому будемо ретельніше відстежувати виконання формальних вимог проєктами, що подаються на конкурси НФДУ.

Розроблене положення про видавничу політику КПІ ім. Ігоря Сікорського схвалено комісією з наукової та інноваційної діяльності та рекомендовано до затвердження Вченою радою університету.

Редакціям журналів «Information Technology and Security», «Енергетика: економіка, технології, екологія» та «Mathematics in Modern Technical University» надіслано аналітичні матеріали щодо їхньої відповідності світовим видавничим практикам та критеріям, без дотримання яких видання не може претендувати на включення до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. Їм запропоновано спільно з НДЧ розробити план конкретних заходів, розподілених у часі і спрямованих на входження видання до Scopus та Web of Science.

Робота у взаємодії з підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського

Розіслано до структурних підрозділів  34  пропозиції щодо участі в електронних торгах, які можуть зацікавити НПП університету: ІЕЕ (2); ММІ (3); ТЕФ (1); ТЕФ (ІТ) (5); ТЕЗІС (12); ФСП (5); РТФ (1); ФІОТ (2); ВПІ (1); ФЛ (1); ФММ (2). На надіслані пропозиції ніхто не відгукнувся.

21 вересня взяли участь в організованому МОН інформаційно-комунікаційному заході, присвяченому запуску конкурсного відбору проєктів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов'язань України у рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020». Інформацію щодо цього конкурсного відбору розіслано у підрозділи. Готуємось до подання заявки від КПІ.

24 вересня у взаємодії з ДЕФ обговорено питання організації виконання комплексного проєкту (ОКБ «Шторм», КБ «Політехнік» і НДІ АЕД).

Робота із зовнішніми партнерами

20 вересня взяли участь у засіданні робочої групи Комісії ВР України з узгодження кодів наукового обладнання, яке підпадатиме під звільнення від оподаткування при ввезенні держаними науковими установами з-за кордону.

Г.С. Васильєв узяв участь у роботі робочої групи №8 (Молодь) Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. Обговорено питання внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», які стосуються визнання дипломів PhD розвинених країн та пропозицій щодо діяльності рад молодих вчених, що запропонувала Рада молодих вчених при МОН України. Пропозиції від Ради молодих вчених при МОН потребують доопрацювання та обговорюватимуться додатково.

21 вересня з ініціативи ІПОТ проведено перемовини з ПАТ «Завод «Фрегат» щодо комерціалізації послуг науковців університету за напрямами діяльності компанії.

На виконання Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. № 526-р., взяли участь в опитуванні (анкетуванні) Міністерства освіти і науки України стосовно діючої в університеті інноваційної інфраструктури. Надано інформацію про такі інноваційні структури університету: Інноваційну екосистему «Sikorsky Challenge», Науковий парк «Київська політехніка», FABLAB KPI, департамент інновацій та трансферу технологій та їхні складові.

На виконання запиту МОН щодо оновлення переліку актуальних критичних технологій, що мають ключове значення для розвитку обороноздатності країни, відібрано 19 експертів від КПІ ім. Ігоря Сікорського. Експертам розіслано анкети, що розроблені УкрІЕНТЕІ для заповнення до 30.09.2021 р. 

23 вересня О.Степанець представив DIH КПІ (Центр 4.0) та проєкт BOWI на онлайн-мітапі «IntegrateIT – запуск партнерської програми від IT-Enterprise» українського лідера в галузі програмного забезпечення класу ERP (Enterprise Resource Planning) та цифровізації підприємств.

20 та 24 вересня взяли участь у засіданні робочої групи Національної ради «Інфраструктура», присвяченому змінам до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Опрацьовується процедура створення та функціонування Національного наукового центру, який може бути утворений декількома організаціями для реалізації найбільш важливих та актуальних для держави напрямів розвитку наукової та інноваційної діяльності.

У межах діяльності Центру TISC спільно з ДНВР проведено зустріч для учасників стартап-школи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Під час зустрічі  учнів 10-11 класів ознайомлено з Інноваційною екосистемою «Sikorski Challenge».

Голова Вченої ради М. Ю. Ільченко

Проведено наради з керівниками постійних комісій Вченої ради з метою вдосконалення організації  роботи в новому навчальному році.

Спільно з проректором В.А. Пасічником сплановано дії з активізації виконання рішення Вченої ради університету про присвоєння імені Бориса Патона Державному політехнічному музею.

З урахуванням рекомендацій, напрацьованих під час обговорення з ректором перших пропозицій до Переліку заходів стосовно відзначення 125-річчя КПІ, розпочато формування складу Комісії з організації підготовки до ювілею університету. Про це буде надано інформацію на засіданні Ради зі стратегічного розвитку університету.

Проводиться підготовка до чергового засідання Вченої ради 4 жовтня цього року.

Проректор з міжнародних зв'язків С. І. Сидоренко

На запрошення Надзвичайного та Повноважного Посла КНР в Україні Фань Сяньжуня делегація КПІ 24 вересня взяла участь в онлайн-прийомі з нагоди 72-ої річниці утворення Китайської Народної Республіки.

На запрошення Посольства Японії в Україні відбулася зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні п. Такаші Кураі з нагоди завершення його дипломатичної  місії в Україні.

Аналізували позиції КПІ в предметному рейтингу THE в галузі фізичних наук порівняно з позиціями інших університетів України. До цієї роботи, за координації першого проректора Ю.І.Якименка, були залучені проректори А.А.Мельниченко, Н.В.Семінськаі С.І.Сидоренко, декан фізико-математичного факультету проф.В.В.Ванін, директор Фізико-технічного інституту проф.О.М.Новіков, членкиня ректорату О.М. Бруй.

На підставі проведених консультацій сформовано пропозиції щодо посилення позицій КПІ в предметних світових рейтингах. Ці матеріали були направлені керівному складу і членам ректорату.

Відставання КПІ в предметному рейтингу Times Higher Education-2022 з фізичних наук визначається «просіданням» КПІ в  інтегральному параметрі  цитованості та  International Outlook – інтегральному параметрі, який розраховується за такими складовими:

  • кількість публікацій в SCOPUSівських журналах у співавторстві із зарубіжними партнерами;
  • відносна  кількість здобувачів вищої освіти – іноземних громадян.

Потребує посилення робота кафедр фізичного профілю з представлення в інформаційному просторі досягнень вчених і студентів КПІ в цій професійній сфері (що вкрай важливо для формування позитивних оцінок міжнародного експертного середовища).

Робоча група побачила в організації роботи інших університетів багато такого, що доцільно було б використати і в нашій роботі в галузі фізичних наук. Наприклад: заснування в КПІ спеціалізованого фахового журналу з фізичних наук і поступове його перетворення в імпакт-факторний SCOPUSівський журнал; розширення горизонтальних контактів вчених-фізиків КПІ із зарубіжними вченими, проведення в режимі онлайн фахових наукових конференцій, семінарів, воркшопів тощо та збільшення завдяки цьому спільної із зарубіжними вченими публікаційної активності та ін.

Робота з посольствами зарубіжних країн в Україні та з посольствами України за кордоном

Узяли участь у конференції «Українсько-італійське співробітництво в аерокосмічній галузі», організованій Посольством України в Італії і Посольством Італії в Україні та за особистою участю посла п.Ярослава Мельника і посла п.П'єра Франческа Засо. З доповіддю про розробки, інновації та стартапи КПІ в аерокосмічній галузі виступив Ю.М.Сидоренко.

З ініціативи Посольства України в Королівстві Іспанія делегація КПІ у складі Б.І. Дуди, В.І. Дмитренка, А.П. Шишоліна, О.Струцинського, В.В. Ситіна, С.І. Сидоренка 23 вересня взяла участь в онлайн-зустрічі «Malaga TechPark – UNIT.City», на якій було презентовано можливості, що відкриваються на основі взаємодії Технопарку Андалузії в місті Малага і холдингу UNIT.City, який розвивається на площах колишнього мотоциклетного заводу в м.Києві.

За результатами зустрічі делегація КПІ представить партнерам бачення КПІ щодо започаткування взаємодії Інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge Ukraine» з Науковим парком Андалузії.

Також буде представлено інформацію щодо Рамкового договору про співробітництво між Асоціацією ректорів ВТНЗ України і Технопарком Андалузії. Документ готується до підписання.

Триває підготовка церемонії закладання «каменю спотикання» (іменного меморіального знака) Георгію Карловичу Бріфу, який був співробітником КПІ та загинув у Бабиному Яру. Захід призначений на 14:30 8 жовтня за участю Надзвичайного і Повноважного Посла ФРН в Україні Анки Фельдгузен.

Координаційна рада з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ

Зараховано 218 іноземців (станом за аналогічний період у 2020 році – 219, у 2019 – 240).

Підписано і видано 342 запрошення на навчання (у 2020 році – 235, у 2019 – 323), тобто маємо в цьому плані певний резерв.

Усього надійшло 746 звернень щодо вступу до КПІ.

ДМС, ЦМО започатковують взаємодію із «UkrainianCenter» в Азербайджані, який створено з метою сприяння набору абітурієнтів Азербайджану (оформлення документів, вступний іспит і т.д.) на навчання в університетах України, у т.ч. – в КПІ. На порядку денному – забезпечення базою даних освітніх програм КПІ на весняний семестр 2021/22 навчального року і 2022-23 академічний рік, характеристика форм навчання (очна, заочна, дистанційна), мов навчання (українська, англійська, інші), рівнів навчання (довузівська підготовка, бакалаврат, магістратура, докторантура), умов проживання, а також плати за навчання і проживання, деталізація умов прийому. Представники «UkrainianCenter» хотіли б обговорити системи наставництва для майбутніх студентів із Азербайджану (волонтерська діяльність досвідчених студентів з питань прийому, розміщення та адаптації до нового середовища щойно прибулих студентів із Азербайджану).

Міжнародна проєктно-грантова діяльність

Готуються до проведення в підрозділахсемінари-практикуми для організаторів і керівників діючих наукових груп, присвячені методикам здійснення міжнародної проєктної діяльності, – такі, як щойно проведений силами ДМС набазіІнституту матеріалознавства та зварювання ім.Є.О.Патона. 30 вересня подібний семінар-практикум заплановано провести на базі факультету прикладної математики.

Працюємо з підрозділами з добору кандидатур для участі в черговому щорічному конкурсі на здобуття стипендії імені Фулбрайта  Fulbright Visiting Scholar Program 2022-2023.

Працюємо з низкою факультетів з питань підготовки проєктів на конкурс за ґрантовою програмою Японії «Кусаноне», яка підтримує різноманітні напрями розвитку університетів.

На звернення Посла України в Сінгапурі Катерини Зеленко ДМС спільно зі структурами проректора В.А.Пасічника та В.С.Камаєва підготували і направили перелік конкретних тем досліджень і розробок, які могли б бути покладені в основу спільних із сінгапурськими університетами, науково-дослідницькими організаціями та компаніями приватного сектору дослідницьких проєктів КПІ. Серед напрямів – інформаційні технології, штучний інтелект, робототехніка, літальні апарати (БПЛА, космічна та авіаційна техніка), біомедицина, «зелені технології», перспективні матеріали.

Працюємо з підрозділами і вченими, які виявляють інтерес до діяльності European Clean Hydrogen Alliance.Організовуємо їхню участь в онлайн-зустрічі Альянсу 30 вересня. Все це важливо для активізації участі підрозділів у міжнародній проєктно-грантовій діяльності у сфері водневої енергетики.

Робота групи із забезпечення позитивної динаміки показників діяльності КПІ у світових рейтингах університетів

23 вересня оприлюднено результати рейтингу QS Graduate Employability  Rankings 2022 (рейтингу працевлаштування випускників за методикою QS). Упорядники QS проаналізували дані 756 університетів світу, з яких 679 увійшли до рейтингу, серед яких – шість українських університетів. КПІ впершеувійшов до цього рейтингу.

Для університету важливо, що серед п'яти інтегральних параметрів у цьому рейтингу є параметри прямого вимірювання, зокрема – Graduate Employment Rate (ваговий коефіцієнт 10%), який визначається відношенням кількості випускників, які працевлаштовані протягом останніх 12 місяців після завершення навчання в університеті, до загальної кількості випускників університету протягом останніх 12 місяців.

КПІ посів 510+ місце (overall 14,8%), тобто за градаціями рейтингу КПІ увійшов у світовий Топ-550 закладів вищої освіти.

За  інтегральним параметром  Employer Reputation КПІ  посів 301+ місце, за Alumni Outcomes – 301+ місце, за Employer – Student Connections – 201+ місце, за Partnerships with Employers – 201+ місце, за Graduate Employment Rate – 201+ місце. Найкращим "інтегральним параметром" КПІ, який є параметром"прямого вимірювання"з п'яти "інтегральних показників" цього рейтингу, є Graduate Employment Rate (оцінка КПІ – 35,9%).

Що стосується позицій у цьому рейтингу інших п'яти університетів України, то лишеКиївський національний університет імені Тараса Шевченка увійшов до рейтингу в інтервалі місць  301–500. Про позиції решти чотирьох українських університетів можна сказати, що вони за межами перших 500 університетів в даному рейтингу. Назвати місця, які вони посідають, немає можливості, оскільки розподіл місць за межами перших 500 не публікується.

М.З.Згуровський

Порівняно з Університетом імені Тараса Шевченка як ми виглядаємо?

С.І.Сидоренко

У цьому рейтингу він традиційно входить в інтервал між 301–500. Ми 501+. Але  упорядники рейтингу нам повідомили, що ми входимо до 550 перших. Тобто, в Україні ми обійняли друге місце. 

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота:

- підготували технічне завдання та оголосили процедуру закупівлі послуги щодо встановлення автоматичної пожежної сигналізації в 19-му та 20-му гуртожитках;

- загалом станом на сьогодні силами працівників Експлуатаційно-виробничого комбінату автоматичну пожежну сигналізацію відремонтовано на 6 об'єктах. Укладено договори на її обслуговування. Ще на 6 об'єктах такі роботи виконуються. В 11-му корпусі вони практично завершені, ще на 2 об'єктах планується їх розпочати;

- на попередньому тижні в гуртожитку №13  виникла нештатна ситуація: в одній із кімнат внаслідок короткого замикання зарядного пристрою, який студент залишив без нагляду,  відбулося задимлення. Але його було вчасно виявлено і власними силами ліквідовано. Пожежно-рятувальну службу викликати не довелося; 

- провели робочу нараду, присвячену виконанню робіт з благоустрою території за 18, 19, 21, 28-м навчальними корпусами. Готуємо територію під висаджування зелених насаджень;

- продовжуємо роботи із заміни 180 метрів водопровідної труби до 28-го навчального корпусу;

- продовжували виконувати обстеження об'єктів (1-й та 4-й навчальні корпуси) зі складанням дефектних актів щодо того, де і які необхідно виконати капітальні та поточні ремонтні роботи;

- продовжуються роботи з гідроізоляції 14-го та 15-го навчальних корпусів;

- здійснили профілактичний огляд теплових мереж навколо 18, 19, 20-го навчальних корпусів;

- продовжуємо кронування зелених насаджень у парковій зоні та по території університету;

- продовжуємо огляд та заміну ламп вуличних ліхтарів по території університету та їх ремонт по вулиці Політехнічній;

- за результатами роботи комісії виконуємо поточні ремонтні роботи аудиторного фонду;

- розпочали роботи з підсилення фундаменту 12-го навчального корпусу;

- проводимо комплекс заходів спільно з помічниками деканів/директорів факультетів/інститутів щодо дотримання протиепідемічних заходів в університеті;

- готуємо інформацію і проведення Ради з енергозбереження;

- проведено обстеження 26-го навчального корпусу на предмет встановлення споживачів електроенергії та води, через які виявлено перевитрати цих ресурсів, а також визначення площ, що не опалюються;

- здійснювали адміністрування обладнання для дистанційного знімання даних по тепло- та водоспоживанню;

- розпочато підготовку кошторису до договору про спільне використання електромереж для затвердження суми відшкодувань від ДТЕК у 2022 році;

- провели робочу нараду щодо створення лабораторії віддаленого енергомоніторингу;

- розробили  карту на Google maps з розташуванням баків для роздільного збору сміття. Карта актуалізується та буде розміщена в наказі про затвердження інструкції про роздільний збір сміття в університеті. Плануємо розташувати такі майданчики в парковій зоні університету і біля великих навчальних корпусів;

- продовжуємо квартальний моніторинг місць тимчасового зберігання відходів;

Соціальний напрям:

- працюють їдальні 1-го та 32-го (курсантська) корпусів;

- на цьому тижні завершиться робота з надання послуг харчування у СОТ «Політехнік», Після повернення працівників будемо відкривати ще два центри харчування – у 31-му та 27-му корпусах;

- для керівників усіх факультетів та інститутів і підрозділів було здійснено інформаційну розсилку щодо товарів, які їм необхідно придбати до кінця року згідно з планами закупівель на 2021 рік;

- на засіданні тендерного комітету, яке відбулося 23.09.2021, було прийнято рішення щодо закупівель товарів, робіт, послуг. Виставили низку процедур на: капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи управління евакуацією людей в гуртожитках №№ 19 і 20, заміну вузла обліку теплової енергії в навчальному корпусі № 24, поточний ремонт охоронної, пожежної сигналізації у приміщенях №№ 501-1, 209-А, 202 (HUB ФІОТ) навчального корпусу №18, автомобільне паливо, двері металопластикові;

- уклали угоди на закупівлю послуг з ремонту вакуумної установки ВУ-1Б для проведення процесу іонно-плазмового азотування, саджанців, послуг з ремонту електронно-лампового генератора на 3000В із заміною комплектуючих для підвищення частоти з 10 кГц до частоти 10 МГц;

- продовжується робота комісії з аудиту приміщень навчальних корпусів №22 та №17;

- проводиться робота зі збору даних для отримання спецперепусток у громадський транспорт на випадок запровадження локдауна;

- 21 вересня 2021 проведено засідання оздоровчої комісії. На ній було підбито підсумки оздоровчого сезону-2021 та обговорення плану заходів на наступний сезон, а також  затвердження основних заходів на поточний рік;

- провели виїзну нараду за участю ректора М.З.Згуровського в Центрі фізичного виховання і спорту. Обстежили стан матеріально-технічної бази і склали план проведення найнеобхідніших ремонтних робіт, які ми маємо виконати до 31 грудня. Також готуємо план робіт у ЦФВС на наступний рік. Крім того, готуємо комплекс заходів з енергозбереження на рік поточний: ми повинні, передусім, встановити вузол обліку теплової енергії, а також перенести бойлер, щоб забезпечити економію енергоресурсів.    

Безпека:

- продовжуємо спільне патрулювання з поліцією та Національною гвардією;

- за попередній тиждень складних правопорушень на території університету виявлено не було;

- продовжуємо розробляти алгоритми реорганізації системи контролю та управління доступом у Центр фізичного виховання та спорту;

- продовжуємо підготовчі роботи для встановлення 26 камер відеоспостереження.  

М.З.Згуровський

Дякую. Чи є відхилення від термінів і умов, визначених у плані висадження парку?

В.А.Кондратюк

Ні. Орієнтуємося, які і визначено планом, на 15-16 жовтня. У ці дні висаджуватимемо там рослини.

М.З.Згуровський

Підготовчі роботи виконуються за планом? Проблем щодо закупівлі саджанців немає?

В.А.Кондратюк

Саджанці закупили. Плануємо у перших числах жовтня доставити їх до університету. До закупівлі також долучаються деякі наші випускники, які бажають узяти участь у висаджуванні парку.

Директор департаменту якості освітнього процесу О.А.Жученко

Ми готові приймати наступні групи експертів, які задіяні в процедурах зовнішньої акредитації наших освітніх програм відповідно до планів їх проведення. 30 вересня планується засідання НАЗЯВО, де всі освітні програми, що вже пройшли акредитацію, будуть затверджені. Всі матеріали щодо них передано до НАЗЯВО.

Також працюємо над удосконаленням показників профілів підрозділів з огляду на показники міжнародних рейтингів, у тому числі й з питань працевлаштування випускників.  

Директорка ІМЯО М.М.Перестюк

Доуніверситетська підготовка  

У суботу запускаємо перші 200 людей для офлайн-занять у наших аудиторіях. Але паралельно заняття транслюватимуться онлайн, тобто, якщо хтось зі слухачів не матиме змоги бути фізично присутнім на занятті, він зможе взяти участь у ньому у віддаленому режимі.  Також запускаємо заняття для 200 осіб у режимі онлайн.  Нині в системі зареєстровано близько 500 людей, і кількість їхня зростає. Заняття офлайн проходитимуть в аудиторіях корпусів №№ 7 і 16. Окрім того, готуємо повну інвентаризацію корпусів №№26 і  29. Готуємо заявку на придбання парт і дошок для корпусу №26.

Центр тестування

Розпочався комплексний моніторинг рівня підготовки першокурсників з математики, фізики, хімії та іноземної мови. Плануємо провести його впродовж декількох тижнів.  

Медіалабораторія

Газета «Київський політехнік». Підготовлено документи для проведення тендеру щодо визначення підприємства, яке друкуватиме її  паперову версію.

Газета «Світ». Видано новий номер. Укладено всі угоди з ДП «Преса», тож передплатники отримають свої газети. Готуємо документи для організації передплати на наступний рік.

Проводяться ремонтні роботи для організації телестудії. Як тільки їх буде завершено, почнемо запуск нашого телевізійного каналу.

Начальниця департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

Нарахували заробітну плату за  II половину вересня з урахуванням стимулюючих надбавок за вересень. Виплата планується 29 вересня. Питання про нарахування та виплату премії за 3-й квартал поки не розглядається через те, що в повному обсязі коштів на її нарахування немає. Розглядатимемо це питання пізніше, коли матимемо економію фонду.

Призначено стипендію студентам І курсу, виплачено академічну стипендію всім стипендіатам. Соціальну стипендію нараховано, її буде виплачено після отримання фінансування від Мінсоцполітики.

Розраховано кількість ставок НПП відповідно до контингенту здобувачів вищої освіти станом на 01 вересня. Кількість ставок НПП становить 2124 одинці – на рівні минулого року.

Розраховано нормативи чисельності здобувачів вищої освіти на 1 викладача. Середній норматив складає 7,97 одинці по денній формі навчання.

Розраховуємо фонд оплати праці НПП за роботу з контрактними студентами відповідно до  контингенту студентів станом на 1 вересня.

Продовжували працювати з Центром фізичного виховання і спорту. Розробили Положення про порядок реалізації абонементних квитків. Працювали з демоверсією програми компанії «Спортлайф». Ми в цій програмі зацікавлені, тому на цьому тижні проведемо нараду щодо того, як її зістикувати з нашим пропускним режимом, щоб максимально прибрати людський фактор під час реалізації абонементних квитків.

Підготовлено інформацію на засідання Ради зі стратегічного розвитку, яке відбудеться у понеділок.

До МОН надано уточнювальну інформацію про отримання пільгових кредитів. Укладено договори з 4 студентами на загальну суму 106,3 тис.  грн.

Платежі в Казначействі здійснюються в звичайному режимі.

М.З.Згуровський

Дякую. Людмило Григорівно, Юрію Івановичу, Анатолію Анатолійовичу, все те, про що щойно доповіла Людмила Григорівна розповідаючи про роботу зі спорткомплексом, слід урахувати в новому положенні про нього. Наразі цей документ переробляється, тому я прошу звернути на це увагу.   

Директор студмістечка О. А. Іщенко

Епідемічна ситуація. Про неї вже докладно доповів Юрій Іванович. Додам лише, що всі гуртожитки та їх працівники забезпечені антисептиками і засобами індивідуального захисту відповідно до санітарних вимог. Контролюємо і тримаємо запас усіх цих засобів.

Хворі перебувають на самоізоляції. Дирекція студмістечка і волонтери забезпечують захворілих харчовими продуктами  та ліками.

Ремонти. Нині в гуртожитках №№ 4, 11, 12, 16 і 20 ремонтно-будівельна бригада студмістечка виконує планові ремонти. Крім того, в гуртожитках №№16 і 18 підрядна організація монтує автоматичну  пожежну сигналізацію.

Соціально-виховна робота. Наші співробітники працюють зі студентами першого і другого курсів, вводять їх у наше середовище, пояснюють правила безпеки, у тому числі й пожежної.

Правопорядок. За минули дні й вихідні  серйозних правопорушень виявлено не було.

Підготовка до опалювального сезону. Всі гуртожитки до нього готові. Все обладнання налаштоване. З цього тижня працюватиме підрядна організація, яка перекладе теплотрасу до  21-го гуртожитку.

М.З.Згуровський

Дякую. Безумовно, пріоритетним напрямом є вжиття всіх заходів, спрямованих на стримування поширення ковіду, і, на превеликий жаль, організація роботи  ізолятора.

Директорка Науково-технічної бібліотеки О.М.Бруй

Узяла  участь у засіданні робочої групі МОН з відкритої науки щодо напрацювання Національного плану з відкритої науки.

Сприяння публікаційній активності

Надавали консультації щодо актуалізації профілів авторів в Гугл Академії, Scopus, віддаленого доступу до Scopus, визначення індексу УДК. Подано 11 запитів до служби підтримки Scopus щодо об'єднання розпорошених профілів науковців.

Завершено роботу з перевірки та внесення даних до системи рейтингу НПП (e-Campus).

Завантажено перелік публікацій науковців КПІ ім. Ігоря Сікорського за період 2016-2020 рр., що опубліковані в міжнародних журналах, які входять до бази даних Scopus і показники яких враховано в предметному рейтингу THE. За результатами аналізу цього масиву публікацій, а також масиву публікацій СумДУ, який вийшов в рейтингу на перше місце серед українських вишів, підготовлено аналітичну довідку. Всі ці публікації підлягають подальшому поглибленому аналізу.

Здійснено е-розсилку на всі кафедри університету інформації щодо серії вебінарів англійською мовою від тренерів видавництва Bentham Science, присвячених роботі з платформою та підготовці наукових статей до публікації.

Сприяння розвитку видавничих проєктів наукових періодичних видань

У співпраці з департаментом науки та інноватики розроблено Положення про видавничу політику КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Триває комплексний аналіз журналів щодо їхньої відповідності міжнародним видавничим стандартам та вимогам БД Scopus/WoS. Проаналізовано поточний стан і надано рекомендації для журналів «Information Technology and Security», «Information, Computing and Intelligent systems», «Адаптивні системи автоматичного управління».

Здійснюється верифікація роботи і подальше консультування тих редакцій, які вже отримали результати аналізу.

Розпочато проведення онлайн-лекції для студентів 1-го курсу «Основи інформаційної грамотності».

Культурно-освітня робота

Проведено: 2 онлайн-заходи  і 5 оглядових екскурсій для користувачів.

Університетські заходи в НТБ:

- 21-23.09  проведено ІХ Український з'їзд з електрохімії за участю закордонних вчених, присвячений 90-й річниці від дня заснування Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;

- 23-26.09 проведено Конференцію Європейського молодіжного парламенту України.

До Всеукраїнського дня бібліотек 30 вересня ми планували провести низку офлайн-заходів, однак перенесли їх на час, коли ситуація зміниться. Залишається лише наш публічний звіт, який розпочнеться о 15:00 з обмеженою кількістю людей. Медіалабораторія робитиме його трансляцію в YouTube.

Крім того, ми організовуємо в бібліотеці захід «Таємна книга» – виставку-сюрприз, де наші користувачі зможуть взяти на абонемент книжку, яку рекомендують лідери думок, друзі, партнери бібліотеки, відомі особистості, викладачі університету. Це може бути нон-фікшн, наукпоп, художня література, книжка  мотиваційного характеру. Дякуємо Віталію Пасічнику та Наталії Семінській, які вже долучилися до нашої ініціативи, подарувавши свої «таємні» книги.  

Кожну книжку ми загорнемо в екопапір, на якому зазначаємо ім'я дарувальника та чому він рекомендує цю книгу. У День бібліотек наші відвідувачі зможуть обрати собі таку книгу, орієнтуючись лише на рекомендації наших дарувальників. Після прочитання книжки повернуться на бібліотечну полицю, звідки їх зможе взяти почитати будь-який користувач.

Директорка  департаменту управління справами М. О. Мазур

Статут університету ми передали до МОН. На жаль, у міністерства з'явилися нові зауваження до нього, тому працюватимемо надалі й доводитимемо, що ми все зробили правильно і відповідно до вимог чинного законодавства. 

Щодо нової програми «Кадри». До неї завантажено вже 80% нашої інформації. На цьому тижні буде проведено її інсталяцію для відділу кадрів і розпочнеться  навчання працівників роботі  з нею.

Також ми спільно з юридичним управлінням і Юрієм Івановичем Якименком провели аналіз структури  нашого університету на відповідність вимогам чинного законодавства. Питання є лише до ІМЯО. З Марією Миколаївною Перестюк і з планово-фінансовим відділом ми це обговорили, знайшли рішення цієї проблеми, і після проведення деяких перейменувань наша структура повністю відповідатиме Закону України  «Про вищу освіту».

Уповноважена особа з питань запобігання корупції Я. Ю. Цимбаленко

Внесено зміни до законодавства щодо запобігання корупції. Я підготувала відповідний внутрішній документ щодо цього.

Голова профкому студентів Ігор Степанюк

На минулому тижні провели низку заходів до Міжнародного дня студентського спорту, організували трансляцію  футбольного матчу,  плануємо провести ще дві трансляції і цього тижня. Плануємо також волейбольний турнір на відкритому майданчику біля 5-го гуртожитку, звісно, з дотриманням усіх карантинних умов.