[до 09.10.2021] Оголошується конкурс на заміщення посад наукових працівників

Вакантні посади:

1. Заступник начальника науково-дослідної частини – 2 посади.
Вимоги до учасників конкурсу:
– наявність вищої освіти (магістр, спеціаліст);
– наявність ступеня доктора наук або доктора філософії (кандидата наук);
– наявність досвіду науково-організаційної роботи не менше 5 років;
– наявність наукових праць, які опубліковані у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, зокрема в періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз;
– наявність чинних патентів на винахід та/або корисну модель.
Перелік необхідних документів, що подаються особисто або надсилаються поштою для участі в конкурсі:
– письмова заява на ім'я проректора з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського про участь у конкурсі, написана власноруч;
– копія документа, що посвідчує особу;
– заповнена особова картка (встановленого зразка);
– автобіографія;
– копія трудової книжки (за наявності);
– копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
– перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
– письмова згода на обробку персональних даних.

Строк подання заяв та документів – до 09.10.2021 р.
Адреса прийняття документів:
Відділ кадрів КПІ ім. Ігоря Сікорського, 03056, Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімната 118.
Телефон: 204-97-42.
Відповідальний працівник відділу кадрів: Світлана Сергіївна Гевак.