Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 28 вересня 2020 року

Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 28 вересня 2020 року

Засідання відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського М.З.Згуровського. На початку засідання члени ректорату хвилиною мовчання вшанували пам’ять 26-ти курсантів і офіцерів Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, які трагічно загинули 25 вересня в авіакатастрофі. Після неї ректор запросив учасників засідання до обговорення поточних питань і розгляду завдань на тиждень, що розпочався.

Перший проректор Ю.І.Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Здійснено комплекс заходів з організації і проведення циклів очного навчання для 1-го курсу. Прийнято і розміщено в ізольованих секторах студмістечка 326 першокурсників з 5 факультетів. Підготовлені і видані студентам студентські квитки (квитки замовлені майже для всіх студентів і видаються відповідно до графіку заїздів студентів, за винятком 3 факультетів, які із запізненням подають списки). Видано банківські картки, а також ордери на заброньовані місця в гуртожитках. 106 студентів із 326 відповідно до їх заяв після завершення очних занять залишилися в гуртожитках і поселені на постійні місця.

На нарадах заступників деканів, а також відповідальних осіб підрозділів проведено аналіз результатів тижня і зроблено корективи для наступних заїздів.

Скоординовано і затверджено порядок формування звітності про роботу університету в умовах карантину (36 показників). Черговий тижневий звіт направлено до МОН.

Система електронного документообігу. Відбулося впровадження 3-го етапу: вихідні документи з електронним цифровим підписом. Тривають підготовчі роботи для підключення до системи державних органів.

Підготовлено проєкт впровадження в університеті нової системи IP-телефонії для внутрішніх та зовнішніх мереж нашого університету.

Б ю д ж е т н а к о м і с і я. На її засіданні ухвалено такі рекомендації:

- про порядок встановлення надбавок і зарахування за сумісництвом працівників у період дистанційного режиму навчання для навчально-допоміжного персоналу;
- про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення всім категоріям працівників (адміністративному та допоміжному персоналу);
- про збільшення вдвічі виплат студентам-сиротам у 2020 р.;
- про преміювання за підсумками 3-го кварталу:
- працівників, які відзначилися в приймальній кампанії, підготовці до нового навчального року, впровадженні дистанційного навчання;
- керівників підрозділів, які мають високі показники за результатами діяльності (премія буде виплачена у жовтні 2020).

Освітній процес

Проведено перший тиждень очного навчання для першокурсників п’яти факультетів. Заняття проходили згідно із затвердженим розкладом у підготовлених аудиторіях групами до 20 осіб, що в багатьох випадках вимагало від викладачів декількаразового їх проведення.

28 вересня розпочинається тиждень очних занять для наступних чотирьох факультетів.

Отож минулого тижня розпочали навчання близько 600 студентів. На цьому тижні навчання розпочне така сама кількість студентів.

У постійному режимі здійснюється опитування студентів щодо якості дистанційного навчання.

Після виправлення помилок і перевірки до системи «Електронного кампусу» («ЕК») завантажено всі РНП, закінчується завантаження щойно сформованих академгруп 1-го курсу. Проводиться поповнення і перевірка ліцензійних програм та активація всіх функцій «ЕК». В МІПО відкрито 3 нові програми з підвищення кваліфікації викладачів щодо технологій дистанційного навчання.

Приймальна комісія

Завершено прийом до аспірантури. З урахуванням 7 додаткових місць, виділених на наш запит конкурсною комісією МОН, на бюджет прийнято 222 особи: 201 – на денну, 21 – на вечірню форму навчання.

М. З. Згуровський

Хочу наголосити на тому, що інформаційний простір університету – це й «Електронний кампус», це й платформа дистанційного навчання, це й система електронного документообігу та інші компоненти. Саме тепер, під час пандемії, вони повинні, як ніколи швидко вдосконалюватися. Особливо «ЕК» і платформа дистанційного навчання. Прошу всю вашу команду зосередити зусилля на цьому напрямі роботи. Платформа має розвиватися пришвидшеними темпами. На ній мають розташовуватись все більше і більше навчальних курсів, сервісів, які допоможуть більш зручно викладачам і студентам користуватися платформою. Також важливим є зв’язок платформи з «ЕК» і покращення сервісів у ньому.

Ю. І. Якименко

Приймається. Поряд з Moodle для нашої G-suitе на цьому тижні було видано розпорядження про адміністрування і вдосконалення, тому що багато викладачів звертаються до неї. Тож ми зробили її складовою нашої платформи.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

Ведуться роботи з розміщення нового сайту. Також ведуться роботи щодо інтеграції двох платформ – платформи «Сікорський» та платформи «ЕК».

Після повного завантаження останніх наказів по першому курсу всі модулі будуть повноцінно працювати. Додатково ще розробляються модулі і спеціальна статистика для адміністрації. До них матимуть доступ відповідні проректори: вони зможуть бачити і відвідування, і інтенсивність роботи в «ЕК», інші речі, важливі для управління організацією освітнього процесу.
Удосконалення нормативної бази. Триває підготовка до підписання Положення про проведення практики, яке враховує нові особливості і можливості для окремих спеціальностей. Наприклад, для програмістів, які в дистанційному режимі можуть проходити свою практику. Крім того, підписано низку договорів про проведення практики з новими підприємствами і установами.

Департамент спільно з факультетами/інститутами працює над усуненням недоліків, які виявляються при моніторингу провадження освітнього процесу в дистанційному режимі. Здійснюється оперативне реагування на запити факультетів щодо забезпечення аудиторним фондом для студентів, які заїжджають на тиждень очного навчання.

По прийому до аспірантури у 2020 році. На 15.09.2020 фактичний прийом до аспірантури на місця держбюджету становить 215 місць (197 –денна форма навчання, 18 – вечірня).

Рішенням Конкурсної комісії МОН України, засідання якої відбулося 24.09.2020, університету було виділено 4 додаткових денних бюджетних місця (035 Філологія, 051 Економіка, 061 Журналістика, 184 Гірництво) та затверджено перерозподіл 3 вечірніх місць з різних галузей в межах спеціальностей технічного напряму.

Після отримання офіційного листа з МОН України аспірантів контрактної форми навчання з вищим конкурсним балом буде переведено на вакантні місця.

Підготовлено проєкт наказу про призначення наукових керівників. У відділі кадрів перевіряються дані наукових керівників.

Підготовлено наказ про завершення терміну підготовки в аспірантурі для вступників 2016 року. Зі 179 осіб прийому 2016 року випуск 2020 року – 59 осіб. Це ті, які швидше за все цього року, вчасно, захистять дисертації доктора філософії. Інші – чи то відраховувалися за невиконання навчальних планів, чи у відпустках.

Є сподівання, що система, яку ми розпочали створювати з метою прив’язки аспірантів до наукових груп і забезпечення відповідності тем їхніх дисертаційних робіт темам досліджень, які проводяться на факультетах, дозволить нам у майбутньому ефективніше здійснювати підготовку аспірантів.

На цьому тижні планується:

- внесення даних аспірантів 2020 року до бази ЄДЕБО;

- укладення з аспірантами договорів про підготовку в аспірантурі, договорів про надання освітніх послуг за кошти юридичних та фізичних осіб для аспірантів 2020 року зарахування, додаткових угод до договорів про надання освітніх послуг за кошти юридичних та фізичних осіб для аспірантів 2017, 2018, 2019 рр. зарахування;

- надання для оформлення індивідуальних планів роботи аспірантам 2020 року зарахування, а також всіх необхідних супровідних довідок для аспірантів-першокурсників;

- підготовка наказів про переведення аспірантів 2017, 2018, 2019 рр. на наступний рік (за підсумками звітування за минулий навчальний рік).

КБІС здійснював завантаження РНП у систему «Деканат» для усіх факультетів/інститутів (завершено). Відбувається завантаження списків контингенту студентів 1-го курсу ОКР бакалавр та 5-го курсу ОКР магістр з ЄДЕБО в систему «Деканат» (в роботі).

Надано рекомендації щодо опрацювання в першу чергу факультетів, що заїжджають на навчання наступного тижня.

Розробка модулю «Статистичні дані» для адміністрації університету:

– поточна статистика «участь в опитуванні» за номером опитування (всі роки);

– поточна статистика відвідування «ЕК» студентами та викладачами (в процесі тестування).

Моніторинг вебометричних показників сайтів університету (проведено по 500 сайтах, залишилося 40 сайтів). Було прийнято рішення про припинення діяльності окремих сайтів, які належним чином не супроводжуються та не сприяють поліпшенню наших вебометричних показників.

Розпочалося планове щорічне опитування студентів і викладачів по всіх освітніх програмах (цього року – через кабінети «ЕК»).

Відбулося засідання Комісії з сертифікації веб-ресурсів. На ній ухвалено рішення щодо вдосконалення положення про сертифікацію офіційних веб-ресурсів у частині соціальних мереж.

Взято участь у підготовці та підписанні ректором КПІ Меморандуму про співпрацю з Мінмолодьспорту, який передбачає співробітництво за декількома напрямами: питання освітнього характеру, проходження практики нашими студентами ІТ-спрямування, стажування, участь у спортивних заходах тощо.

Здійснюється взаємодія з підрозділами, які ближчим часом проходитимуть акредитацію.
Посилено підготовку до акредитаційної експертизи, особливо для спеціальності, яка першою проходитиме акредитацію у жовтні. З іншими факультетами працюємо у посиленому режимі.

М. З. Згуровський

Прошу вас пришвидшити роботу з сертифікації офіційних інформаційних ресурсів університету, оскільки це дуже важливо з огляду на оцінювання університету міжнародними рейтинговими системами. Це одна зі складових їх оцінювання. На жаль, ми тут програємо у зв’язку з тим, що не звертаємо достатню увагу на ті інформаційні ресурси, які підлягають моніторингу з боку цих рейтингових систем. Наші англомовні сторінки здебільшого мають низький рівень, і, загалом, системності в роботі з ними не проглядається. Безумовно, на цьому ми багато чого втрачаємо. Тому ваша комісія має провести сертифікацію і присвоїти тим ресурсам, які дійсно відповідають вимогам і дійсно супроводжуються офіційними підрозділами університету, статус офіційних. Слід надавати їм методичну та іншу допомогу. Нині це дуже важливо. Від цього залежить фінансування університету, його репутація та престиж. Прошу цю роботу пришвидшити.

Проректор з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

Навчально-виховна робота

Проведено нараду з НВР під головуванням першого проректора.

Обговорили питання:

- розміщення та поселення студентів першого курсу, проведення урочистих та інших заходів з дотриманням санітарно-епідемічних вимог;

- призначення академічної стипендії студентам першого курсу: факультети/інститути мають до 29 вересня провести засідання стипендіальних комісій. На 29 вересня заплановано засідання стипендіальної комісії університету з таким розрахунком, щоб на початку жовтня встигнути виплатити стипендію студентам-першокурсникам бакалварату.

Сьогодні стартував другий заїзд. Прийом першокурсників здійснюють ФСП, ІЕЕ, ВПІ, ФЕЛ. Факультети повністю готові до прийому. З кожним студентом є прямий зв'язок, очікуємо на розміщення 700–800 першокурсників.

За попередніми даними, після тижня очного навчання залишитися вирішили 40% студентів. Інші повертаються додому.

На минулому тижні факультети гарно відпрацювали очне навчання. На всіх етапах проведення збоїв не було. Деякі факультети виявили креативність у святкуванні Дня першокурсника. Відбулись привітання першокурсників в Колізеї, на площі Знань, на вул. Політехнічній з підняттям прапора РТФ. Першокурсники відчули, що на них чекали і доклали максимум зусиль, щоб перебування в КПІ було ефективним та зручним. Зі студентами (106), що залишилися на поселення, куратори підтримують постійний зв’язок.

Завершено розподіл студентів першого курсу (бакалаврів та магістрів) за групами. Всі накази передано до КБ ІС для опрацювання і внесення інформації до АС ДЕКАНАТ та АІС «Електронний кампус».

Протягом тижня проводилося опитування студентів 1-го курсу під назвою «Зворотний зв’язок». Приємно відмітити незначну кількість звернень (до 10 за тиждень) від першого курсу. Це свідчить про те, що питання, які виникають, вирішуються на місцях кураторами та заступниками деканів з НВР. Сподіваємося, що в нас нарешті запрацював інститут кураторів. Проводиться активна робота в ботах каналів «Деканат». Заступники деканів відпрацьовують усі питання. Кількість підписників на канал «Деканат» збільшилась на кількість зарахованих першокурсників, а загалом (підсумовуючи всі канали «Деканат») вона сягає майже 19 тисяч.

На цьому тижні розпочинається цикл зустрічей для першокурсників з питань адаптації. У середу начальник відділу з НВР у форматі ZOOM розповість про особливості освітнього процесу в університеті та відповість на запитання щодо контролю знань, рейтингової системи оцінювання і всіх особливостей освітнього процесу в КПІ.

Пропрацьовано Положення про деканат та інклюзію, їх передано на узгодження та підписання.

Студентські квитки для 1-го курсу баклаврату

На 25 вересня 2020 року замовлено приблизно 5000 студентських квитків. На цьому тижні їх буде надруковано та роздано студентам. Не подали замовлення на виготовлення студентських квитків ФІОТ, ФПМ та ФБТ.

Здійснюється постійна активна інформаційна підтримка студентів через боти каналів ДНВР.

Мобільність

Відкрито конкурс до Університету Малаги. За новим проєктом 3 магістри та 4 НПП на викладання (напрям підготовки – інформаційно-комунікаційні технології).

Проведено нараду з кураторами мобільності, на якій презентовано Положення про подвійний диплом.

Проведено робочі перемовини з представниками університетів KIST (Корея), PUT (Польща), Тохоку (Японія) та ін.

Профорієнтація і працевлаштування

25 вересня проведено онлайн-зустріч з представником Українсько-німецької компанії ТОВ «НіКсат Україна» (розробник самохідної робототехніки для сільського господарства, яка є результатом успішного стартапу). Компанія зацікавлена у студентах та випускниках ММІ, ПБФ, РТФ, ФЕА та ФЕЛ. Розпочато процедуру підготовки до підписання Договору про співпрацю. Заплановано онлайн-зустріч зі студентами, на якій роботодавці зможуть поставити запитання. У майбутньому студентів можуть працевлаштувати, а також надавати можливість готувати дипломи безпосередньо на техніці, що проходить тестування.

Загальну базу договорів про співпрацю з компаніями розміщено на сайті ДНВР https://dnvr.kpi.ua/cooperation-agreements/. Загальна їх кількість – 199, з них 84 договори з ХТФ. До деканів/директорів надіслано службові-звернення щодо проведеного аналізу наданих ними договорів та надано рекомендації щодо активізації цього напряму роботи.

Окрім цього, з початку 2020 року відділ сприяння працевлаштуванню за півроку уклав 15 комплексних договорів з компаніями та найбільш популярними факультетами (ФІОТ, ФПМ, ММІ, ПБФ, ІХФ, ФЕА, ФЕЛ, РТФ). Ще 10 договорів нині перебувають на розгляді у компаній.

Спільно з Медіалабораторією розпочали зйомку відео до Дня відкритих дверей, який проводитиметься у режимі онлайн. Особливістю даних серій буде те, що в них інформація про університет подаватиметься через розповіді абітурієнтам про реальних студентів. 23 та 25 вересня відбулися перші зйомки першого блоку «Наука та освіта».

Стипендія

На наше звернення до ДЕФ з приводу підвищення виплати студентам-сиротам отримали погодження від Бюджетної комісії та її рішення про збільшення виплат на 2020/2021 навчальний рік удвічі.

Окрім цього взяли участь:

- у засіданні Комісії з харчування, на якій розглядалося питання запрошення студентів до їдалень ЦСХ, зокрема тих, що прибувають на тиждень очного навчання. Для них підготовлено інформаційний пост-статтю про Центр студентського харчування: https://t.me/dnvr_31/718 (10 тис. переглядів);

- у засіданні Комісії з сертифікації веб-ресурсів.

Організовано збір даних та заповнено форму звіту щодо показників діяльності та протиепідемічного забезпечення університету на запит МОН України.

Продовжуємо постійно інформувати про стан самопочуття студентів та співробітників КПІ, які перебувають на карантині.

Цього тижня серед співробітників університету захворіло ще 5 осіб. Усі контактні особи перебувають на самоізоляції.

Сьогодні стало відомо про студентку ФЛ, яка проживає у 15-му гуртожитку і захворіла на COVID-19. Нині вона перебуває на самоізоляції в одній з кімнат гуртожитку, де проживала раніше сама.

Організовано збір даних і заповнено форму звіту щодо показників діяльності та протиепідемічного забезпечення університету на запит МОН.

М. З. Згуровський

Наталіє Валеріївно, прошу вас увійти до складу акредитаційної комісії нашого Політехнічного ліцею. Ми вже приблизно два роки проводимо роботу з містом, з адміністрацією Солом'янського району м. Києва щодо присвоєння нашому Політехнічному ліцею статусу наукової установи. Цей статус значно допоможе у подальшому розвитку ліцею. Справа непроста, і вона не дуже швидко вирішується. Нарешті, Управління освіти м. Києва призначило акредитацію, яка відбуватиметься наступного тижня. Ми передбачаємо, що вона буде успішною, але КПІ має взяти участь у цій роботі, оскільки ми разом зі Солом'янською райдержадміністрацією є співзасновниками нашого Політехнічного ліцею. На цьому тижні до нас надійде звернення щодо призначення представника КПІ в акредитаційну комісію. З усіма деталями вас ознайомить Юрій Васильович Киричков.

Директор департаменту якості освітнього процесу О.А.Жученко

Уже першого жовтня, у четвер, до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для аналізу має бути передана повністю готова акредитаційна справа нашої першої освітньої програми із запланованих на цей навчальний рік. Наступним етапом буде формування експертних груп і подальша експертиза.

Підготовка до акредитації наших програм йде за планом. Постійно тривають зустрічі з гарантами освітніх програм, із завідувачами кафедр, з науково-педагогічними працівниками. Тобто, ми готові до акредитації та представлення до НАЗЯВО відповідних матеріалів. Адже наступного тижня, з 6 жовтня, так само мають бути сформовані й подані матеріали ще по трьох освітніх програмах факультету лінгвістики. В середині жовтня має розпочатися акредитація однієї освітньої програми з ІАТ. Таким чином, до кінця жовтня до Національного агентства мають бути подані усі матеріали по п’яти наших освітніх програмах для їх подальшої експертизи. Ми рухаємося за затвердженим раніше планом.

Що стосується внутрішньої акредитації, то цей процес триває. Нині він на етапі самоаналізу кафедр. Потім він перейде на рівень факультетів, а наприкінці жовтня, як і було затверджено наказом і рішенням Вченої ради університету, всі матеріали аналізуватимуться університетською комісією, яка пропонуватиме певні рішення.

Отож здійснюється підготовка і проведення як зовнішньої, так і внутрішньої акредитації.

М.З.Згуровський

Ви сказали, що наступного тижня передаєте до НАЗЯВО цілу низку програм. Чи всі вони пройшли внутрішню акредитацію? Чи немає в нас сумнівів щодо того, що з якоюсь можуть бути проблеми?

О А. Жученко
По освітніх програмах, які цього року повинні проходити зовнішню акредитацію, ми аналіз здійснювали першочергово. Їх детально проаналізовано і якихось заперечень по них немає.

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

Гарна новина

22 вересня НФДУ оприлюднив результати конкурсного відбору вже із затвердженим фінансуванням. КПІ ім. Ігоря Сікорського став третім у загальному рейтингу і другим серед ЗВО за загальним обсягом виділеного фінансування – 68,6 млн грн з 10-ма проєктами за двома конкурсами на 2020–2022 роки.

Того ж дня було проведено нараду з усіма керівниками підрозділів-переможців. Визначено низку конкретних дій, у тому числі й щодо чіткої координації між центральними структурами і керівниками. Створено окремий Telegram-канал, визначено відповідальних осіб від ДЕФ, юридичного управління, тендерного відділу. Перебуваємо на постійному зв’язку з усіма керівниками, відповідальними виконавцями щодо підготовки комплекту документів. Очікуємо ближчим часом на перший варіант комплекту документів, який буде передано до НФДУ. Після виправлення зауважень очікуємо на цьому тижні весь комплект документів по всіх проєктах.

На виконання доручень ректора

У взаємодії з проректором С.І. Сидоренком та ДМС 23.09.2020 провели нараду з питання посилення ефективності і результативності міжнародної проєктно-грантової діяльності. Створено онлайн-форму опитування керівників наукових груп (НГ), яку 25.09.2020 погоджено з ДМС. 28.09.2020 розсилаємо лінк усім керівникам НГ.

Проведено зустріч з представниками Центру підтримки технологій та інновацій TISC, який функціонує на базі ДП «Укрпатент» і реалізовує програму підтримки технологій та інновацій, запроваджену ВОІВ. За результатами зустрічі узгоджено меморандум та угоду про долучення КПІ ім. Ігоря Сікорського до цієї програми, а також заплановано найближчим часом відкрити Центр і в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Його відкриття в КПІ дозволить розширити доступ до баз даних патентів і покращити патентно-ліцензійну діяльність.

На виконання рішень Координаційної ради

Підготовлено та 25.09.2020 завантажено в онлайн-форми МОН України інформаційні матеріали для наукової атестації нашого університету за чотирма науковими напрямами: «Технічні науки», «Суспільні науки», «Математичні науки» та «Природничі науки, біологія та охорона здоров’я». Були підготовлені матеріали і за п’ятим напрямом – «Гуманітарні науки», але через дуже великий потенціал того, що йде в знаменнику наших гуманітарних кафедр, і невисоких показників вирішили цього року гуманітарний напрям на атестацію не подавати. Нам достатньо отримати атестат хоча б за одним із названих напрямів, тому ми вибрали чотири.

Постійно тримаємо на контролі підготовку комплекту документів для отримання грантів НФДУ. 22.09.2020 проведено відеоконференцію з керівниками щодо порядку підготовки інформаційних матеріалів для підписання контрактів з НФД. Серед конкретних дій:

• створено окремий Telegram-канал для оперативного інформування керівників проєктів;

• визначено відповідального від юридичного відділу щодо підготовки проєктів Договорів з НФД на фінансування проєктів-переможців;

• визначено відповідальних осіб від тендерного відділу щодо оперативної підготовки комплекту документів для проведення тендерних закупівель у 4-му кварталі 2020 року;

• розроблено маршрут проходження службової записки на закупівлю матеріалів та обладнання.

Підготовлено та 22.09.2020 проведено розширене засідання Науково-технічної ради університету та Комісії Вченої ради університету з наукової та інноваційної діяльності. На ній:

• обговорено та затверджено результати ІІ туру конкурсу проєктів наукових робіт та науково-технічних розробок молодих учених на 2021 рік (до МОН України подано 7 проєктів з балами від 80 до 95), два проєкти не рекомендовано на попередньому етапі;

• затверджено звіти стипендіатів (молоді вчені) КМУ за звітний період;

• визначено, затверджено та подано до МОН України 7 претендентів на здобуття стипендії КМУ для молодих учених.

Взаємодія з підрозділами КПІ

Підготовлено проєкт наказу «Про облік виконання наукових робіт та послуг, що фінансуються за рахунок спеціального фонду».

Про взаємодію з компанією в області агроінженерії, про яку доповідала Н. В. Семінська. Коли визначали, хто потрібний з наших фахівців, то попередньо було сказано так: «Два механіки, один електрик і п’ять фахівців з ІТ». Це для розуміння того, що таке сучасна агроінженерія, і де саме можуть бути затребувані наші фахівці.

Взаємодія з зовнішніми партнерами

Підготовлено та 25 вересня проведено нараду з заступником голови Державної космічної агенції України щодо виконання проєктів у космічній сфері.

М. З. Згуровський

Ми йдемо з вами крок за кроком, реформуючи складові наукового напряму. Вже непогано відпрацьовано систему участі в грантовій роботі на прикладі НФДУ. Ви зробили ревізію всіх реальних розробок в університеті і почали досить ефективно координувати роботу наших наукових груп у ході участі в таких конкурсах. Це важлива справа. Це потрібно продовжувати, і на міжнародному рівні в тому числі.

Наступним важливим блоком реформування є патентно-ліцензійна робота. Вона у нас, м’яко кажучи, відстає. Немає за цим напрямом ані чіткої політики, ані чітких дій. Хочу зазначити, що в провідних технічних університетах світу цей напрям – один із головних. На цьому вони вміють заробляти чималі гроші. Інтелектуальна власність, якщо навчитись її захищати і нею управляти, може приносити досить великі фінансові прибутки університету, в тому числі й репутаційні. Тож і нам слід перейти до вдосконалення роботи за цим напрямом. Це означає, що ми маємо провести аналіз усього того, що було за минулі роки напрацьовано, що ми патентували, на основі яких принципів, які патенти потрібно фінансово підтримувати і чому. З цим має бути пов’язана робота вашого департаменту з інноваційної діяльності – це один з дуже важливих його напрямів. З огляду на просування наших запатентованих винаходів на ринки, поки що ми перебуваємо на нульовій позначці. Потрібно все переглянути, вибудувати політику і стратегію, створити дорожню карту і починати рухатися.

Віталію Анатолійовичу, готуйтеся до цього. Можете починати проводити аналіз патентів за останні п’ять років. Які патенти і чому саме вони підтримувалися університетом, які кошти ми вкладали, якою була наша політика, як далі ми їх ставили на баланс університету, як далі ті патенти, що були на балансі ми пропонували потенційним партнерам для впровадження. Ось уся ця низка кроків має бути проаналізованою, переосмисленою і перебудованою під сучасні вимоги.

А ще, представте мені людину, яку ви пропонуєте на керівництво департаментом інноваційної діяльності. Я повинен розуміти, як вона мислить, який має досвід, світогляд, уявлення про цю роботу. Ми маємо розуміти, з ким ми будемо цю дуже важливу справу разом робити.

Голова Вченої ради М. Ю. Ільченко

1. Робота постійних комісій Вченої ради:

1.1. На спільному засіданні Науково-технічної ради та Комісії з наукової та інноваційної діяльності:

- обговорено та затверджено результати 2-го туру конкурсу 7-ми проєктів наукових робіт і науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених на 2021 рік;

- розглянуто та ухвалено звіти 9 стипендіатів Кабінету Міністрів України за результатами роботи за звітний період у 2020 році;

- ухвалено перелік 7 кандидатур претендентів на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених та припинення виплати стипендії доценту ІХФ І.І. Івіцькому у зв'язку зі звільненням.

1.2. Комісією з освітньої діяльності в порядку громадського обговорення розглянуто проєкти нормативних документів МОН України, які, зокрема, стосуються умов прийому на навчання до ЗВО у 2021 році. Матеріали підготовлені і передані Ю. І. Якименку.

2. Стосовно участі у вирішенні завдань, визначених Координаційною радою:

- здійснено заходи щодо завершення зйомок сюжетів фільму про космічну діяльність університету;

- продовжено формування обсягів змісту та можливих джерел фінансування нового проєкту створення супутника для ДЗЗ;

- проведено супровід представленої університетом роботи для розгляду в Комітеті з Державних премій України в галузі науки і техніки.

3. За поданням Вченої ради університету рішенням Атестаційної комісії МОН 24.09.2020р. ухвалено рішення щодо:

- створення 6 разових спеціалізованих рад із захисту PhD;

- присвоєння вченого звання професора – 3 особам;

- присвоєння вченого звання доцента – 8 особам;

- присвоєння наукового ступеня PhD – 2 особам;

- присвоєння наукового ступеня кандидата наук – 2 особам;

- присвоєння наукового ступеня доктора наук – 2 особам.

25 вересня МОН виставило на громадське обговорення проєкт Стратегії розвитку вищої освіти в Україні, у напрацюванні якого брав участь і КПІ. Упродовж місяця з ним можуть ознайомитися освітяни та науковці. Планується довести це до членів Вченої ради КПІ та її постійних комісій для того, щоб вони ознайомилися з проєктом і, можливо, внесли пропозиції щодо його вдосконалення.

4. Службою вченого секретаря:

- проведено формування протоколу засідання Вченої ради від 07.09.2020 р. з використанням аудіовідеозапису Zoom-конференції;

- надається консультування щодо оформлення документів для захисту дисертацій та отримання вчених звань.

Проректор з міжнародного співробітництва С. І. Сидоренко

1.1. За запрошенням Надзвичайного та Повноважного Посла КНР в Україні Фань Сяньжуна ректор КПІ М.З.Згуровський та проректор С.І.Сидоренко 22-го вересня 2020 року взяли участь в онлайн-прийомі з нагоди 71-ої річниці утворення Китайської Народної Республіки.

1.2. На цьому тижні готується візит до КПІ Посла Аргентинської Республіки в Україні пані Мікусінські. Тема зустрічі – можливість заснування в КПІ Українсько-Аргентинського центру.

1.3. Співпрацюємо з Народним Урядом міста Гуанчжоу, провінція Гуандун, КНР, – побратима Києва (з 2 вересня 2020 року). Спільно з ДНВР готуємо входження КПІ до Альянсу університетів міст-побратимів м. Гуанчжоу.

1.4. Серед домовленостей, досягнутих на перемовинах квітня–серпня поточного року, які нині реалізуються, пропозиція колишнього Надзвичайного і Повноважного Посла Кореї в Україні Лі Янгу про організацію в КПІ школи для підготовки спеціалістів з ремонту ескалаторів та ліфтів. Щодо цього узгоджується текст Меморандуму, а також дата і час проведення його підписання в онлайн-режимі.

1.5. Низка міжнародних заходів проведена або готується до проведення із застосуванням дистанційних технологій, а саме:

1.5.1. Минулого тижня на міжнародних конференціях представлено дві пленарні доповіді:

1) ректор КПІ М.З. Згуровський 24 вересня представив пленарну доповідь «The influence of the Coronavirus pandepidemia on economy and society» на Міжнародній науково-технічній конференції «Science for Defense and Environment» у Познанській політехніці. У ході спілкування з Познанською політехнікою ректор М.З. Згуровський запропонував, щоб після проєкту запуску супутника подати до нової Програми ЄС «Горизонт Європа» спільний проєкт у сфері європейських космічних досліджень і технологій;

2) професор ФТІ Михайло Савчук 21 вересня представив доповідь «Research on Quantum Computing and Postquantum Cryptography at Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» на Міжнародному Воркшопі «Quantum Computing & Quantum Engineering» BSUN (Мережі університетів країн Чорноморського регіону). Участь учених ФТІ, проф. Михайла Савчука є важливою для ствердження авторитету КПІ в цьому регіоні світу – країнах Причорномор'я.

1.5.2. Всесвітньо відомий французький технічний університет «Ecole Polytechnique» запросив студентів КПІ взяти участь у Перших віртуальних днях відкритих дверей «Ecole Polytechnique» 10 жовтня 2020 року. Це унікальна нагода ознайомитись із програмами, галузями досліджень та можливостями для інновацій та підприємництва «Ecole Polytechnique». За координації Ю.І. Якименка працюємо із А.А. Мельниченком, В.А. Пасічником, Н.В. Семінською, І.Г. Малюковою.

2. Робота з організації набору іноземних громадян на навчання в КПІ

2.1. «Система роботи університету з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ – за нових умов», що її було схвалено 18 вересня 2020 року, має бути закріпленою у нормативній базі університету. Система є невід’ємною складовою практики управління університетом через визначення цілей «kpi» (key performance indicators) і встановлення відповідальності за їх досягнення (або недосягнення), яка впроваджена рішенням Вченої ради 30 червня 2020 року. Для цього, а також для початку конкретних кроків щодо її імплементації в практику діяльності університету підготовлено відповідний наказ по університету, який цими днями узгоджується і завтра буде поданий на підпис ректору. При остаточній редакції тексту "Системи …" внесено рекомендації, висловлені при обговоренні 18 вересня.

2.2. Кількісні характеристики перебігу вступної кампанії станом на 26 вересня 2020 р. такі:
• Всього зараховано 213 іноземців (торік було 198).

Видано запрошень на навчання 235 (на вступ до КПІ видано 125 запрошень, до аспірантури – 5, на ПВІ – 105). Торік було видано 323 запрошень (однак при цьому слід нагадати, що видача запрошень через затримку дозволу на це з боку влади почалася із запізненням).

2.3. Координаційна рада з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського та роботи з ними в період навчання здійснює практичні дії з метою досягнення змін на краще вже в цьому році:

– за результатами нещодавньої зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Узбекистан в Україні Алішером Курмановим з питань збільшення контингенту громадян Узбекистану на навчанні в КПІ для обговорення механізмів взаємодії Посол А.А. Курманов на цьому тижні направив до КПІ першого секретаря-консула Посольства Б.Ю.Ібрагімова. Приймали його разом із директором ЦМО В.О. Ковалем;

– працюємо над реалізацією домовленостей, досягнутих при зустрічі Надзвичайного і Повноважного Посла Ісламської Республіки Пакистан в Україні Захід Мубашир Шейха та заступника голови місії в Україні Зеб Алам хан Таккара з проректором С.І. Сидоренком, членом ректорату Б.І. Дудою з питань розвитку співпраці у сфері освіти, збільшення кількості громадян Пакистану, які приїздять на навчання до КПІ ім. Ігоря Сікорського. ДМС обирає із 4 провідних університетів Пакистану, рекомендованих Посольством, ті, з якими КПІ почне контакти (за підтримки Посольства) для встановлення договірних відносин. За цими договірними відносинами університети Пакистану-партнери КПІ почнуть направляти громадян Пакистану на навчання до КПІ.

– Посольство Федеративної Республіки Нігерія в Україні звернулось із пропозицією щодо візиту Тимчасово повіреного у справах Нігерії в Україні до КПІ 8 жовтня 2020 року о 12:00.

3. Розвиток нормативної бази університету в міжнародній сфері

3.1. За підсумками зустрічі (вона відбулася 23 вересня) представників КПІ з керівниками компаній-членів Української асоціації експортерів освітніх послуг, які можуть надавати послуги щодо залучення іноземних громадян до навчання в КПІ і мають позитивні рекомендації від технічних вишів України, розглядатимуться питання про укладання з ними типових угод (на безоплатній основі) про співпрацю.

4. Активізація міжнародної проєктно-грантової діяльності

4.1. Спільно з проректором з наукової роботи В.А. Пасічником продовжуємо виконання доручення ректора від 6 квітня 2020 року щодо організації системної роботи з підготовки і подання заявок на гранти за кожним із перспективних напрямів (кластерів та галузей діяльності), запрошуючи до неї відповідних партнерів з Євросоюзу. Буде проведено індивідуальні співбесіди з метою побачити вже підготовлені у формі анотації (abstracts) проєктні пропозиції та «ескізи»-пропозиції щодо складу міжнародних консорціумів. Потенційні партнери на цій стадії вже мають починати обговорювати проєктні пропозиції вчених КПІ для подання на конкурси нової Програми ЄС «Горизонт Європа», програми НАТО «Наука заради миру і безпеки», європейської програми «Erasmus+».

На цьому тижні стануть відомими результати опитування всіх 270 керівників реально діючих наукових груп з питань, які хвилюють усіх: як нам разом підвищити ефективність і результативність міжнародної проєктно-грантової діяльності?

До опитування включено, зокрема, такі питання:
– який досвід мають учасники кожної наукової групи у виконанні міжнародних проєктів?
– наскільки рівень володіння англійською мовою членів наукової групи обмежує у підготовці заявок та участі у міжнародних проєктах?
– з яких джерел члени наукової групи дізнаються про оголошені міжнародні конкурси?
– які три основні бар′єри заважають науковій групі активізувати міжнародну проєктно-грантову діяльність?
– що найбільше мотивує членів саме вашої наукової групи до участі в міжнародних проєктах?
– що потрібно науковій групі від центральних структур КПІ для посилення міжнародної науково-грантової діяльності?

4.2. Позитивна новина

Проєктна пропозиція за Програмою «Горизонт 2020» «FETOPEN-01-2018-2019-2020, Proposal number: 964507, Proposal acronym: Electro-intrusion» виграла фінансування. Її базовий підрозділ ІЕЕ, координатор – В.П. Студенець.

5. Робота групи по забезпеченню позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах університетів

28 вересня deadline для передачі від КПІ більше ніж 160 позицій даних до загального рейтингу U-Multirank. Для предметного рейтингу U-Multirank робоча група вже надала попередню інформацію з сайтів КПІ.

КПІ отримав запрошення від упорядників рейтингу QS до участі у віртуальному форумі та конференції «Reimagine Education» («Переосмислення освіти») з 1 по 11 грудня 2020 року.

Тому ДМС має здійснити такі дії:
- сформувати склад делегації та розподілити функції між членами делегації;
- відобразити участь КПІ в заході в газеті «Київський політехнік», на сайтах та на сторінках КПІ в соцмережах.

На звернення ДМС директор стратегічного департаменту світового рейтингу університетів ТНЕ Майкл Каруан провів двогодинне консультування членів робочої групи КПІ по рейтингах з питань, присвячених методикам побудови рейтингу THE в цьому році: «University Impact Rankings: gentle reminder to submit your data». Тепер Майкл Каруан пропонує свою допомогу, розраховану на 3 роки, – для підвищення позицій КПІ в рейтингу. Він також пропонує для використання в КПІ платформу «THE DataPoints System» як систему для побудови стратегії розвитку КПІ, яка виходитиме з аналізу динаміки параметрів КПІ в цьому світовому рейтингу. Але всі ці пропозиції комерційні. Тому ми звертаємось із проханням до упорядників рейтингу THE про встановлення для КПІ знижок, пільг на користування цією платформою побудови стратегії розвитку університету.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота

- Проведено 52 розширені інструктажі з відповідальними за протипожежний стан у структурних підрозділах університету. Перевірено внутрішні пожежні комплекти в 4 навчальних корпусах. Здійснено перезарядку вогнегасників у 21 підрозділі. Розглянуто та затверджено 4 плани евакуації;

- 22 вересня проведено засідання комісії з питань моніторингу ефективного використання площ університету, на якій були розглянуті питання продовження чинних договорів оренди та укладення договорів з потенційними орендарями;

- готується проєкт наказу про виділення площ для ФБМІ в приміщенні за адресою: вул. Академіка Янгеля, 16/2;

- спеціалізованою лабораторією проведено оброблення дезінфікуючими розчинами приміщень, де працювали співробітники, які захворіли на COVID-19, – двох кімнат в 1-му корпусі та однієї кімнати в 5-му навчальному корпусі;

- завершили роботи з гідроізоляції даху 4-го навчального корпусу;

- відремонтували та відновили дорожнє покриття навколо першого корпусу;

- продовжуємо ремонт усіх лав по території університету, включаючи паркову зону та додатково встановили ще 7 лав;

- провели підготовчі роботи з перенесення зарядки для електроавтомобілів на автостоянку поблизу 28-го навчального корпусу;

- розпочали роботи щодо прочищення каналізаційних мереж по території університету;

- отримали та будемо видавати в підрозділи спеціальні контейнери для утилізації використаних засобів особистого захисту;

- продовжуємо працювати над процедурою щодо передачі для університету нового музейного експонату – літака АН-2;

- підготували технічне завдання на закупівлю та виготовлення сонячного годинника;

- провели спеціальне оброблення поверхонь, з якими найчастіше контактують люди в університеті, дезінфікуючими засобами із використанням розпилювальних пристроїв;

- щоденно здійснюємо вологе прибирання в усіх будівлях університету дезінфікуючими та хлоровмісними розчинами.

Благоустрій

- Упродовж тижня проведемо поточний ямковий ремонт по території університету;

- розпочали підготовчі роботи з облаштування парковки з цілодобовою охороною для велотранспорту та електроскутерів з електрозарядними пристроями;

- розпочали санітарне обрізання дерев у парковій зоні та по вулиці Політехнічній;

- провели збори з помічниками деканів/директорів факультетів/інститутів за напрямом господарської роботи щодо виконання робіт у рамках місячника благоустрою;

- у сквері за Відділом авіації та космонавтики ДПМ продовжуємо роботи з укладання тротуарної плитки. Продовжуємо розчищати схил від автостоянки до вулиці Політехнічної. Розпочали підготовчі роботи для виконання благоустрою території на місці, де раніше розташовувалась автостоянка. Закінчили висаджувати зелені насадження у сквері згідно з проєктом (ялинки, берези, клени, платани).

Заходи з енергозбереження

- Інтенсивно проводиться робота з утеплення фасаду 7-го навчального корпусу в частині, де розташовуються великі потокові аудиторії;

- закінчили роботи з уточнення розрахунків втрат у теплових мережах на балансі університету, які останній повинен відшкодовувати КП «Київтеплоенерго». Для цього перевірили довжину тепломереж та інші їх технічні параметри;

- до системи дистанційного моніторингу теплової енергії підключено ще 2 навчальних корпуси;

- провели ремонт тепломережі та внутрішнього водопроводу в 6-му корпусі;

- виготовили та провели монтажні роботи із встановлення 21 металопластикового вікна.

Соціальний напрям

- 23 вересня відбулося засідання комісії з моніторингу стану громадського харчування в КПІ ім. Ігоря Сікорського. На ній було розглянуто питання господарської діяльності ЦСХ, стану фінансово-економічної діяльності ЦСХ. Були запропоновані рішення щодо змін у діяльності підрозділу під час роботи університету в режимі дистанційного навчання студентів;

- продовжують працювати та приймати відвідувачів три їдальні в корпусах №№ 1, 31 і 27. З 28 вересня відкривається буфет в 24-му корпусі. Усі їдальні та буфети працюють з дотриманням усіх санітарних вимог та виконують рекомендації щодо забезпечення протиепідемічних заходів;

- вперше відбулися відкриті торги на закупівлю електроенергії з публікацією англійською мовою;

- згідно із заявками проводиться постачання товарів по підрозділах: забезпечили масками у кількості 73,3 тис. підрозділи університету. У наявності також контейнери для утилізації масок, пірометри.

- триває обробка заяв на отримання товарів та послуг по укладених договорах;

- отримали 3000 студентських квитків;

- бази відпочинку СОТ «Політехнік» та СВСТ «Сосновий» продовжують свою роботу та приймають відпочивальників відповідно до замовлень;

- У СОТ «Політехнік» та СВСТ «Сосновий» проводиться робота по корпоративних замовленнях на жовтень;

- СОТ «Політехнік» протягом тижня та на вихідні був заповнений на 20%.

- у СОТ «Політехнік» силами працівників та відділу організаційної роботи забезпечено оновлення та ремонт меблів та оздоблення номерів на базі відпочинку;

- ОК «Маяк» проводить підготовку до консервації та інвентаризації бази.

Напрям безпеки

- Продовжуємо спільне з поліцією та Національною гвардією патрулювання території університету;

- за попередній тиждень складних правопорушень на території університету виявлено не було;

- організували новий цілодобовий пост охорони на місці автостоянки біля 28-го навчального корпусу.

М.З.Згуровський

Вадиме Анатолійовичу, потрібно пришвидшити роботи у Сквері піонерів авіації. Головний їх обсяг вже виконано, але залишаються деякі важливі речі, які слід зробити, поки погода є сприятливою. У п’ятницю там працювала лише одна людина, а справ там ще чимало. Тому я просив би перегрупувати сили, щоб вчасно все завершити.

Окрім того, хочу попросити Сергія Анатолійовича Огінського продовжити роботу комісії з контролю за виконанням заходів протипожежної безпеки. І по тих факультетах, де в нас є певні незавершені роботи, надати акти для прийняття відповідних рішень. Це дуже важливо.

Уповноважений з питань внутрішнього аудиту університету С.А. Огінський

На цьому тижні все буде зроблено.

Начальник департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

Наближається термін звітування за 9 місяців 2020 року. Фінансування за цей період ми отримали за всіма програмами в повному обсязі. Кошти використані в межах призначень. Готуємось до здачі квартальноі звітності.

Отримали додаткове фінансування на підвищення посадових окладів за програмою «Наукова діяльність» у розмірі 432,8 тис. грн, що складає 4,1 % (замість 5,85%, які передбачено постановою КМУ).

Академічну стипендію студентам 2, 3, 4 та 6-го курсів виплачено. По 1-му та 5-му курсах чекаємо наказів на зарахування.

Соціальну стипендію нараховано, чекаємо на фінансування.

Кошти від платного навчання надходять на рахунки. У жовтні почнемо працювати над кошторисами підрозділів і університету загалом з урахуванням набору на 2020/2021 навчальний рік.

Платежі в Казначействі проводяться без затримок.

Проведено засідання Бюджетної комісії. На ньому прийнято такі рішення:

- зараховувати на роботу за сумісництвом та встановлювати надбавки стимулюючого характеру учбово-допоміжному персоналу з 01.10.2020 по 31.12.2020 року на підставі обгрунтованого подання керівника підрозділу про роботу таких працівників в умовах дистанційного навчання;

- підвищити удвічі розміри виплат дітям-сиротам та особам з їх числа на 2020/2021 навчальний рік у межах фінансування. Підготовлено та підписано наказ;

- у межах економії заробітної плати виплатити матеріальну допомогу на оздоровлення адміністративно-управлінському персоналу та молодшому обслуговуючому персоналу відповідно до Положення.

Розраховано граничні обсяги стимулюючих надбавок керівникам підрозділів згідно з Положенням та встановленими критеріями з 01.10.2020 р. по 31.12.2020 р. Підготовлений наказ уже підписаний ректором.

У межах економії фонду заробітної плати розраховано та розподілено між підрозділами фонди на премію за 3-й кв. 2020 р. Премію та матеріальну допомогу буде нараховано разом із заробітною платою за вересень 2020 р. Перевіряємо подання керівників для підготовки проєкту наказу. Заробітну плату за вересень плануємо виплатити 30 числа поточного місяця.
Премії керівникам підрозділів та завідувачам кафедр буде виплачено в жовтні 2020 року.

Розраховано та надано до МОН України потребу у фінансуванні академічної стипендії на 1-й семестр 2020/2021 навчального року.

Продовжуємо проводити розрахунок сум відшкодування до бюджету студентами, які повторно вступили на навчання за рахунок бюджетних коштів. На даний час за розрахунками звернулися 44 особи.

Взяли участь у засіданні комісії з харчування. Надали пропозиції щодо організації роботи буфетів на час карантину.

М.З. Згуровський

Людмило Григорівно, уже сформовано контингент контрактних студентів. З урахуванням цього я прошу вас надати фінансовий план діяльності університету до кінця цього року. Бажано представити його до розгляду до кінця цього тижня.

Директор студмістечка О. А. Іщенко

За тиждень, що минув, було прийнято та розміщено на очний тиждень 326 студентів 1-го курсу, з них залишилося для проживання 106 осіб. Тепер приймаємо студентів, які приїхали в рамках другого заїзду.

Епідеміологічний стан. Захворіла студентка факультету лінгвістики. Хворіє безсимптомно. Вона мешкала сама і нині перебуває на самоізоляції в гуртожитку №15. Продовжує хворіти (також безсимптомно) ще одна студентка – з факультету менеджменту та маркетингу. Вона перебуває на самоізоляції в ізоляторі 18-го гуртожитку. На самоізоляції перебуває й один співробітник – в гуртожитку №17. Щойно надійшла інформація, що співробітник ФІОТ, який проживає з сім’єю в 22-му гуртожитку і хворів на COVID-19, одужав.

Держпродспоживслужбою України було перевірено всі студентські гуртожитки у місті Києві, порушення виявлені в 40 гуртожитках ЗВО, до гуртожитків КПІ – жодного зауваження.

Ремонти. Ремонтно-будівельні бригади працюють на 10 об’єктах студмістечка: 4 бригади – це працівники нашої служби експлуатації, 6 – це працівники підрядних організацій. Проводиться заміна вікон на енергоощадні та роботи у місцях загального користування.

Останніми днями група молодих людей підпалює сміття на території студмістечка. Отож учора протягом дня на майданчиках для сміття біля гуртожитків №№6, 16, 18 виникали загоряння. Днем раніше горів сміттєвий бак за гуртожитком №20. Є підозра щодо умисного підпалу, на місці події очевидці бачили двох молодих людей і дівчину, від яких відчувався характерний запах бензину. За фактом підозри звернулися в поліцію.

М.З.Згуровський

Олександре Анатолійовичу, у студмістечку роботи багато. Але пріоритетом №1 для вас є дотримання санітарно-епідеміологічних вимог і рекомендацій Міністерства охорони здоров’я та Головного санітарного лікаря. Так само прошу звернути увагу на дотримання протипожежних вимог і правил. Попри те, що до гуртожитків були в цьому плані серйозні зауваження і ви серйозно до цього ставитеся, відбулася чергова неприємна подія в гуртожитку №20. Тому випускати цього з поля зору ніяк не можна.

Директор Науково-технічної бібліотеки О. М. Бруй

30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек. Традиційно у цей день ми запрошували всю спільноту КПІ та всіх наших партнерів до нашої бібліотеки. Але оскільки ситуація змінилася, то ми плануємо цього дня о 15:00 провести онлайн-захід. Про нього всі поінформовані. Розсилка пішла на всі кафедри та по деканатах, окрім того, посилання розміщено в нашій групі. Поточний рік – це рік завершення реалізації нашої чинної Стратегії розвитку. Нині ми працюємо над розробкою такої Стратегії на наступні періоди. Тому хочемо поділитися думками про те, що нам вдалося, що – ні, з якими викликами ми зіткнулися, взагалі поговорити про життя бібліотеки, і куди нам рухатися. Тож усіх запрошую до участі.

Взагалі ж бібліотека працює у звичному режимі. З важливих для нас подій та заходів варто відзначити те, що ми подали заявку на отримання тестового доступу до колекції електронних підручників від британського видавництва освітньої літератури «Pearson». Такі підручники в режимі дистанційного навчання будуть для університету дуже корисними.

Окрім того, активно готуємося до онлайн-проведення занять з інформаційної грамотності для студентів І курсу. Оновлено програму. Працюємо з факультетами, щоб у розклад для першокурсників ці заняття були включені.

Директор департаменту управління справами М. О. Мазур

На жаль, сьогодні з'ясувалося, що запланована робота зі встановлення на робочих місцях спеціальних додаткових програм, які дозволили б підписати ЄЦП, відкладається через хворобу адміністратора.

Також відділ кадрів відновив роботу з Центром зайнятості. Тому ті, хто має потребу у співробітниках певних професій та вакансії, можуть надавати інформацію до відділу кадрів, який передаватиме її до Центру зайнятості для пошуку працівників.
Уповноважена особа з питань запобігання корупції Я. Ю. Цимбаленко

На тижні, що минув, підписано наказ про формування в університеті системи протидії корупції. Наказом утворено Комісію з оцінки корупційних ризиків, а також затверджено Положення про неї; затверджено порядок роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних дій або пов’язаних з корупцією правопорушень; а також університетське Положення про уповноважену особу з питань запобігання корупції. Працюємо з головою Комісії деканом ФЕЛ Валерієм Яковичем Жуйковим, плануємо на цьому тижні провести її перше засідання.

Голова об'єднаного профкому КПІ М. О. Безуглий

Цього тижня продовжуватимемо передавати прозорі захисні щитки для підрозділів і викладачів, які працюють з першим курсом. Роздамо ще приблизно 300 щитків, а далі оцінимо ситуацію, скільки їх ще потрібно буде закупити, і продовжуватимемо роботу.

Окрім того, на цьому тижні працівники університету вперше отримають матеріальну допомогу в безготівковій формі.

Продовжуємо працювати з підрозділами. Є вже працююча версія «Електронного ампусу» з навантаженням, факультети та інститути розпочали роботу в ньому зі студентами, є вже певний зворотний зв’язок.

М.З.Згуровський

Чи є запитання або інформація у представників студентських організацій, які беруть участь у нашому засіданні?

Виконувач обов’язків голови Студради університету Назар Булавко

Робота йде по плану. Нині спільно з Мариною Олександрівною Мазур вирішуємо питання щодо надання доступу Студради до програми «Мегаполіс». Якщо виникатимуть запитання, звертатимемося.

Голова профкому студентів Ігор Степанюк

Основну нашу роботу зосереджуємо на першому курсі. Наші волонтери працюють по факультетах. Ми їм допомагаємо, в тому числі й нашими ресурсами. Також багато спілкуємося зі студентами та їхніми батьками в телефонному режимі – надаємо потрібні консультації та відповідаємо на звернення. Тепер звернень трохи поменшало, а до цього було багато запитань, особливо з поселення. Також проводимо роботу щодо видачі пільгових транспортних карток на проїзд для студентів старших курсів. Для першокурсників і п’ятикурсників, як відомо, передбачено студентські квитки, які даватимуть право на такий проїзд. Також вирішуємо питання щодо поновлення можливості для студентів безкоштовно відвідувати басейн. Решту питань вирішуємо в робочому порядку.