Команда проєкту «ФОРСАЙТ COVID-19» Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» при КПІ ім. Ігоря Сікорського отримала нові прогнозні дані про поширення коронавірусу в Україні і м. Києві протягом ближчих п’яти днів.

Прогноз, виконано з використанням багатошаровою нейронної мережі Back Propagation. Він показав зниження швидкості розповсюдження пандемії для України на наступні 5 днів з рівнем «плато» - (300-400) нових інфікованих на день і рівнем «плато» для видужалих людей (300-350) на день.

Для міста Києва, протягом наступних 5 днів рівень «плато» для нових інфікованих людей може скласти (40-50) на день, а для видужалих людей (20-30) на день.

Важливо, що протягом останнього місяця кількість щоденно видужалих людей в Україні поступово наближається до кількості щоденно інфікованих, як і показали результати дослідження команди проєкту від 01.05.2020 року. Очікується, що в кінці травня цей баланс може стати стійко позитивним, що засвідчить початок спаду пандемії, завершення першої хвилі якої передбачається до кінця вересня 2020 року. Не виключається поява другої хвилі пандемії в осінньо-зимовий період 2020-2021 року, але з меншою амплітудою.

Середня абсолютна похибка у відсотках виконаного короткострокового прогнозу на відрізку часу (6.05.20 – 20.05.20) на основі механізму «ковзного вікна» не перевищила 1.78% для України і 2.26% для м. Києва. Вчені зазначають, що на більших обсягах даних (як це має місце для України у порівнянні з м. Києвом) нейронна мережа Back Propagation є менш чутливою до короткотермінових збурень та сплесків і дозволяє отримати меншу похибку прогнозу.

Дата події