Нагадуємо про заборону тютюнопаління в закладах освіти та необхідність дотримання нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки та Правил внутрішнього розпорядку університету.

1. Відповідно до пункту 5 розділу ІІІ Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974, забороняється тютюнопаління у приміщеннях закладів та установ.

2. Наказом Міністерства освіти і науки України від 08.11.2004 № 855 «Про заборону тютюнокуріння в навчальних закладах і установах Міністерства освіти і науки України і затвердження заходів щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед дітей, учнівської та студентської молоді» заборонено тютюнокуріння у приміщеннях і на територіях навчальних закладів та установ Міністерства освіти і науки України.

3. Згідно з пунктом 11.2.4 Правил ВР, в КПІ ім. Ігоря Сікорського забороняється курити в приміщеннях та на території КПІ ім. Ігоря Сікорського, в тому числі кальян, електронні сигарети тощо.

Також положеннями пункту 1.1 Правил ВР визначено, що у КПІ ім. Ігоря Сікорського трудова й навчальна дисципліна базується на свідомому та сумлінному виконанні всіма працівниками та здобувачами вищої освіти своїх трудових і навчальних обов’язків і є невід’ємною умовою високої якості роботи та навчання.

Згідно з пунктом 1.3 Правил ВР, ці Правила поширюються на всіх працівників, здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.

При цьому, відповідно до пункту 13.1 Правил ВР за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

- догана;
- звільнення.

Пунктом 13.12 Правил ВР передбачено, що за порушення цих Правил до здобувачів вищої освіти можуть застосовуватися заходи громадського впливу - зауваження про недопустимість порушення цих Правил або один із заходів стягнення:

- догана;
- відрахування.

Відділ пожежної безпеки 204-95-97

Дата події