Природа створила людей, з одного боку, досконалими, а з іншого – чутливими до всіляких захворювань, які скорочують наш вік. Покращити якість життя і зробити його комфортнішим можуть науковці. Зокрема, на кафедрі акустики та акустоелектроніки ФЕЛ уже багато років працюють над створенням медичних електроакустичних приладів для діагностики i лікування. Ще з часів СРСР лікувальні центри оснащували ними.

Ось кілька новинок останнього часу: розроблено теорію, розраховано і створено лабораторний макет нового приладу функціональної ранньої ультразвукової (УЗ) пасивної діагностики – акустотермометра для вимірювання в реальному часі внутрішньої температури тіла людини за його слабким тепловим акустичним випромінюванням. Запропоновано широкосмуговий п'єзовипромінювач, який використовується в УЗ-апаратах для лікування низки захворювань. Отримано П-по­дібну форму амплітудно-частотних характеристик п'єзоперетворювачів для УЗ-сканерів, яка дозволяє провести динамічне частотне сканування і фільтрування ехосигналу вужчою смугою, середня частота якої зменшується відповідно до глибини зондування; використовувати один перетворювач у всьому робочому діапазоні медичної УЗ-діагностики. Створено теорію середнього вуха людини. На основі експериментальних даних сформульовано принцип відбиття звуку від барабанної перетинки. Запропоновано новий метод дослідження і діагностики слуху окремо від сенсоневральної частини слухового апарату – слухова ехоскопія, розраховано і створено дослідний зразок апарату.

Безпосереднім учасником і виконавцем цих робіт є д.т.н., проф. Сергій Анатолійович Найда. Цього року він став переможцем університетського конкурсу "Викладач-дослідник 2013". Сергій Анатолійович є вихованцем Київської політехніки – у 1992 р. з відзнакою закінчив електроакустичний факультет КПІ. Через три роки успішно закінчив аспірантуру при кафедрі акустики та акустоелектроніки. Йому пощастило з науковим керівником. Професор В.С.Дiдковський дав путівку в життя не одному молодому таланту. Тож у травні 1996 р. С.А.Найда захистив кандидатську, а в листопаді 2010 р. – докторську дисертацію за спеціальністю "Прикладна акустика та звукотехніка".

За цей час він пройшов шлях від асистента до доцента, а згодом і професора кафедри акустики та акустоелектроніки. У 2000–2002 рр. йому було призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Нині С.А.Найда читає лекції з курсів "Фізична акустика", "Медичні акустичні прилади та системи". Багато років виконує обов'язки заступника завідувача кафедри з методичної роботи, з 2008 р. –  заступник декана ФЕЛ з навчально-орга­нізаційної роботи. Є членом Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з електроніки. Автор понад 100 науково-методичних праць, у т. ч. 4 навчальних посібників з грифом МОН України, 1 монографії, 11 патентів.

Під “крилом” Сергія Анатолійовича зростають і формуються молоді наукові кадри. Окремі питання з названих вище розробок знаходять втілення в магістерських дисертаціях, дипломних проектах і роботах, науковим керівником яких є С.А.Найда. Аспірантка Т.М.Желяскова восени минулого року захистила кандидатську (за графіком), К.С.Дрозденко свою кандидатську захистила достроково, у квітні цього року.

Тож побажаємо дослідникам нових проривів та визнання.

За інф. ФЕЛ