Вступ за дипломом молодшого спеціаліста

Випускники коледжів чи технікумів, які одержали диплом молодшого спеціаліста, мають право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою – 3 роки, за

Підписка на Молодший спеціаліст