У листопаді – грудні 2013 року Інститутом моніторингу якості освіти було проведено сімнадцятий тур комплексного моніторингу якості підготовки фахівців в НТУУ "КПІ" (КМЯПФ).

Моніторингом було охоплено більше 3 тисяч студентів V курсу, 138 спеціальностей, 114 кафедр НТУУ "КПІ". Було перевірено і оброблено близько 20 тисяч робіт ректорського контролю якості залишкових знань з 955 фундаментальних, професійно-орієнтованих та фахових дисциплін.

Індекс якості підготовки фахівців по кожній спеціальності визначався за методикою, затвердженою Вченою радою університету.

При підрахунку індексу якості підготовки фахівців як важливу складову було враховано відгуки сучасного ринку праці щодо якості комплексної підготовки фахівців в університеті, отримані на основі узагальнення результатів масштабних соціологічних досліджень.

Для більшості спеціальностей у поточному турі спостерігався високий рівень якості залишкових знань з фундаментальних дисциплін, що свідчить, з однієї сторони, про значну роботу, проведену відповідними кафедрами, а з другої – про сумлінне ставлення до моніторингу з боку студентів.

Серед спеціальностей, які досягли значного прогресу порівняно з попереднім туром, слід відмітити наступні: "Теплофізика" (ТФ-31, ТЕФ), "Медичні прилади і системи" (БП-31, ФБМІ), "Обладнання хімічних виробництв і підприємств бу­дівельних матеріалів" (ЛС-31, ІХФ), "Машини і технології паковання" (ЛУ-31, ІХФ).

Згідно з "Порядком проведення комплексного моніторингу як форми ректорського контролю якості підготовки фахівців за спеціальностями НТУУ "КПІ" на засіданні Методичної ради університету буде заслухано звіт кафедр, спеціальності яких, за результатами сімнадцятого туру, посіли останні п'ять місць, з метою усунення виявлених недоліків та здійснення відповідних заходів з удосконалення якості підготовки фахівців.