В березні – квітні 2012 року Інститутом моніторингу якості освіти було проведено чотирнадцятий тур комплексного моніторингу якості підготовки фахівців в НТУУ «КПІ» (КМЯПФ).

Моніторингом було охоплено близько 4000 студентів ІV курсу 142-х спеціальностей 114-ти кафедр НТУУ «КПІ». Було перевірено і оброблено більше 24-ох тисяч робіт ректорського контролю якості залишкових знань з 1023-х фундаментальних, професійно-орієнтованих та фахових дисциплін.

Індекс якості підготовки фахівців по кожній спеціальності в чотирнадцятому турі визначався за методикою, затвердженою Вченою Радою університету.

Визначальною особливістю туру є значний спад рівня якості залишкових знань з фундаментальних дисциплін студентів 4-го курсу переважної більшості спеціальностей університету в порівнянні з аналогічними показниками попередніх тринадцяти турів. Аналіз причин цього явища та пошук виходу із ситуації, що склалась, має стати невідкладною задачею кафедр та Методичної ради університету. 

Згідно «Порядку проведення комплексного моніторингу як форми ректорського контролю якості підготовки фахівців за спеціальностями НТУУ«КПІ»» на засіданні Методичної ради університету буде заслухано звіт кафедр, спеціальності яких, за результатами тринадцятого туру, посіли останніх п’ять місць з метою усунення виявлених недоліків та здійснення відповідних заходів з удосконалення якості підготовки фахівців.