У технічному виші нечасто зустрінеш "жіночу" кафедру. Тож співробітники кафедри менеджменту ФММ можуть заслужено пишатися своїм колективом. Останнім часом сюди прийшло працювати чимало молодих науковців, кандидатів наук, переважно – випускників КПІ. Їхня "мама" – заступник завідувача кафедри проф. Людмила Євгенівна Довгань з любов'ю говорить про своїх молодших колег: кілька років тому вона сама перемагала в університетському конкурсі "Викладач-дослідник", тепер вітає зі званням "Молодий викладач-дослідник" своїх учениць. Зокрема, Ганну Анатоліївну Мохонько, доцента, к.е.н.

Ганна Анатоліївна охоче розповідає про себе: "З КПІ пов'язана вся моя професійна діяльність. У 2005 р. закінчила ВПІ за спеціальністю "Менеджмент організацій" та здобула кваліфікацію – магістр з менеджменту організацій. До 2010 р. працювала на кафедрі організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження НТУУ "КПІ". У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Стратегічна стійкість підприємства та її забезпечення в умовах нестабільного ринкового середовища" й перейшла працювати на кафедру менеджменту ФММ, з 2011 р. – доцент. Сфера наукових інтересів: економіка підприємств видавничо-поліграфічної галузі, забезпечення стратегічної стійкості підприємства, управління проектами".

Викладач бере участь у науково-дослідній роботі НТУУ "КПІ" у сфері управління діяльністю підприємств, виконуючи наукові теми: "Управління інноваційною діяльністю в умовах економіки знань", "Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища" (ФММ), "Проектування стратегії розвитку вітчизняної книготорговельної мережі" (ВПІ) та "Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності" (Національна металургійна академія України).

Науковий доробок дослідниці складає понад 60 наукових праць та навчально-методичних посібників, вона є співавтором колективних монографій: "Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики" (2011), "Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища" (2011), "Проблеми і перспективи стійкого розвитку підприємств малого та середнього бізнесу України" (2012) та ін. Г.А.Мохонько є відповідальною за організацію та проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні підходи до управління підприємством", яка щорічно проходить на кафедрі менеджменту, виконує обов'язки куратора групи тощо.

До наукових досліджень викладач залучає і студентів: керує їх науковою роботою, готує до участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності "Менеджмент організацій", де вони стають призерами; залучає до співавторства у написанні наукових статей та виступах на всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях.

Ганна Анатоліївна завдячує своїм становленням як особистості і науковця наставникам: проф. Л.Є.Довгань, завдяки якій набула фундаментальних професійних навичок, усвідомила базову концепцію наукових досліджень; проф. О.А.Гавришу, який надав можливість самореалізуватися в колективі з високим рівнем викладацької та наукової роботи; проф. В.В.Дергачовій, яка здатна до реальної оцінки потреб суспільства і відповідної корекції навчально-виховної діяльності, чіткого розподілу обов'язків, поєднання колективної та індивідуальної праці. Тож у роботі молодій дослідниці є на кого рівнятися.

 Підготувала Н.Вдовенко