Ви є тут

Прийом іноземних громадян до НТУУ "КПІ" у 2013 роціЗавершився прийом на навчання іноземних громадян у 2013/2014 навчальному році до НТУУ "КПІ". Якщо вступ іноземців на 1-й і 5-й курси закінчився раніше, то на підготовче відділення для іноземних громадян прийом тривав фактично до кінця листопада поточного року.

Нині спостерігаємо поступове збільшення кількості іноземних громадян, які вступають до НТУУ "КПІ" (діаграми 1,2).

прийнято іноземців в КПІ

Офіційно іноземні громадяни могли прибувати до України з метою навчання на підготовчих факультетах (відділеннях) ВНЗ України до 15 листопада. Цього року, за умови надання візової підтримки, цей термін продовжено до 15 грудня.

Остання група турецької молоді для навчання на підготовчому відділенні для іноземців прибула до НТУУ "КПІ" 23 листопада.

Аналізуючи результати набору іноземців, слід зазначити, що умови набору іноземних громадян на навчання в НТУУ "КПІ" залежать від цілої низки факторів і змінюються щорічно, і це необхідно враховувати при організації набору кожного наступного року. Причому зміни умов набору відбуваються як за кордонами держави, так і в Україні. Ці зміни слід враховувати і при визначенні умов вступу іноземців до НТУУ "КПІ".

Щороку зростає конкуренція ВНЗ різних країн на ринку освітніх послуг. Прикладом цього є активність ВНЗ Китайської Народної Республіки. Якщо ще 10–15 років тому велика кількість китайської молоді навчалась за кордоном, то нині зростає кількість іноземців, які навчаються в китайських університетах. Один з китайських вишів засвідчує, що цього року в ньому навчається близько 500 іноземців, а вже у 2015 році там очікується близько 2000 студентів з інших країн.

Діаграма 2. Зміни в контингенті студентів-іноземців НТУУ КПІ

Всередині України існує своя конкуренція між вищими навчальними закладами, які проводять навчання іноземних громадян. Суттєву роль у ній відіграє якість навчального процесу, цінова політика, умови проживання та безпеки, позитивний чи негативний імідж ВНЗ, визнання дипломів університету в тій чи іншій країні світу.

Для НТУУ "КПІ" чисельність іноземних громадян, які в ньому навчаються, є важливим фактором. Він суттєво впливає на наш рейтинг у різних міжнародних рейтингових системах. Причому це взаємопов'язані речі: що вищий рейтинг, то більше іноземної молоді навчається в КПІ, а що більша їх кількість, то вищим є авторитет університету у світі.

Базою збільшення кількості прийнятих на навчання до НТУУ "КПІ" іноземних громадян у 2013 р. стали угоди з іноземними партнерами (фірмами, компаніями), які взяли на себе значний обсяг робіт щодо презентації університету в інших державах та запрошення молоді різних країн на навчання до нас. Найуспішніше пройшов набір молоді з Турецької Республіки, Екваторіальної Гвінеї, В’єтнаму та Еквадору.

Фактором, який стримував інформаційно-рекламну роботу з організації набору на навчання в університеті, стала фактична відсутність фінансових можливостей для участі КПІ в міжнародних освітянських виставках та відряджень представників університету до інших країн для проведення набору їхніх громадян на навчання. На жаль, факультети та інститути не скористалися і можливостями, які відкривав наказ ректора щодо збільшення фінансових надходжень до підрозділу до 70% (замість чинної нині норми у 53,8%) у разі самостійного залучення іноземців на навчання.

Послаблювали наші позиції на міжнародному ринку освітніх послуг і не завжди прийнятні умови для проживання іноземців у гуртожитках університету. Два партнери (з Турецької Республіки та Еквадору) для поліпшення цих умов власним коштом відремонтували житлові блоки в гуртожитках для своїх співвітчизників, витративши на них відповідно близько 1 млн грн та 20 тис. грн.

Певним гальмом для успішного проведення набору іноземців на навчання у 2013 році були й деякі нормативно-правові акти. Не бажаючи з цим миритися, наші фахівці виробили пропозиції щодо їх поліпшення. Ці пропозиції були оприлюднені на засіданні круглого столу щодо вдосконалення нормативних актів України з питань підготовки іноземців, проведеному 8-го листопада цього року Комітетом Верховної Ради України з питань освіти. Їх підтримали й інші його учасники.

Важливими факторами збільшення контингенту іноземних громадян у наступному навчальному році та на найближчу перспективу є:

  • проведення широкої інформаційно-рекламної роботи з використанням, у тому числі, електронних технологій, виїзд делегацій, окремих фахівців НТУУ "КПІ" за кордон, прийом іноземних делегацій в університеті та ін.;
  • забезпечення якісної організації та проведення навчального процесу. При цьому має бути повністю виключене змішування мов підготовки (української та російської), адже вивчивши на підготовчому циклі українську чи російську, іноземець відчуває величезний дискомфорт, якщо, уклавши угоду з НТУУ "КПІ" на навчання українською мовою, він стикається з тим, що деякі лекційні курси, лабораторні роботи, практичні заняття проводяться російською, чи навпаки.

Варто також нагадати, що відповідно до рішення Вченої ради університету від 14 січня 2013 р. та згідно з наказом ректора № 1-188 від 06.06.13 р. кожний факультет (інститут) упродовж 2013/2014 навчального року має визначити принаймні одну спеціальність, за якою підготовка іноземців здійснюватиметься англійською мовою. Необхідність цього продиктована загальноприйнятою практикою: значна кількість університетів у неангломовних країнах запровадила практику підготовки фахівців англійською, що забезпечує їм значні переваги на світовому ринку освітніх послуг.

Суттєвим фактором, який впливає на контингент іноземних громадян в університеті, залишаються умови проживання іноземців у гуртожитках.

Слід враховувати, що на рішення іноземного громадянина навчатись у тій або іншій державі, в тому чи іншому навчальному закладі впливають також безпека, медичне обслуговування, простота процедур в'їзду, легалізації перебування, виїзду після завершення навчання тощо.

Варто пам'ятати і про те, що при вступі до університету будь-який іноземець враховує вартість навчання та проживання в студентському містечку. Відтак ми плануємо ввести диференційовані ціни залежно від факультету, інституту з урахуванням їх пропозицій-побажань.

Суттєвим стимулом обрати для навчання саме наш університет може стати розширення практики навчання іноземців з метою здобуття другої вищої освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації з використанням можливостей Інституту післядипломної освіти.

Ну і, нарешті, дуже важливими в цьому контексті є організація участі іноземців у науково-дослідній роботі, громадському студентському житті, спортивних змаганнях, ознайомленні з Україною.

Певна річ, існує ще ціла низка інших питань, що їх варто тримати в полі зору, оскільки вони впливають на контингент іноземних громадян в університеті. Це стосується, насамперед, зацікавленості факультетів (інститутів), кафедр у залученні іноземців на навчання, мотивації викладачів, керівників іноземних аспірантів займатися підготовкою іноземних громадян.

Усе перелічене вище, та й, звичайно, багато іншого, впливатиме на рішення молодих людей з інших країн та їх батьків на вибір саме НТУУ "КПІ" як університету, в якому варто здобувати вищу освіту.

Окремо слід спинитися на створенні позитивного іміджу НТУУ "КПІ" серед потенційних студентів-іноземців. Це багатофакторне завдання. Дуже важливим у цьому плані є підтримання функціонування дійсно інтернаціонального середовища, в якому іноземні студенти відчувають себе повноправними членами студентського колективу. Діяльність земляцтв іноземних студентів, обрання голів земляцтв та голови Ради земляцтв (нині це студент 4-го курсу ФПМ Абдулхамідов Джуманазар), залучення їх до роботи Студентської ради університету сприяє розвиткові інтернаціонального студентського середовища.

Досить тонкою матерією є профілактика правопорушень як з боку іноземних студентів, так і стосовно них. Зрозуміло, що іноземці прибувають до нас з різних країн, з різним менталітетом, звичаями, які культивуються в їх народах. Вони мають різні звички, різні поняття про власну гідність, права та свободи, звикли до різних форм і характеру спілкування з адміністрацією, викладачами, правоохоронними структурами. Тож адаптація до студентського життя іноземців в умовах України, в кампусі НТУУ "КПІ" вимагає від усіх викладачів, представників адміністрації, обслуговуючого персоналу надзвичайно кваліфікованого, толерантного, об'єктивного, дружнього підходу. Утім, звісно, без заниження вимог до виконання іноземцями норм, правил організації навчального процесу, проживання в гуртожитках. На жаль, не завжди таке розуміння проявляється в практиці діяльності різних структур університету.

Аналізуючи чисельність іноземних громадян на різних курсах НТУУ "КПІ", слід відзначити незначну кількість іноземних студентів на останніх – 4-му та 6-му – курсах (діаграма 3). А от на молодших курсах картина протилежна: з огляду на те, що на 1-й курс цього року прийнято 146 іноземців та прогнозуючи не меншу кількість таких першокурсників у році наступному, можна очікувати збільшення контингенту іноземних громадян у 2014 році до близько 800 осіб (враховуємо також зростання числа іноземців на підготовчому відділенні, число яких у цьому році складає 87 осіб).

чисельність іноземних громадян на різних курсах НТУУ "КПІ"

Отже, нині тенденція нарощування контингенту іноземних громадян, які навчаються в КПІ, є позитивною. Утім, аби кількість іноземних студентів збільшувалася і надалі, потрібно активізувати роботу з іноземними структурами, які займаються направленням своїх співгромадян на навчання за кордон, тісніше співпрацювати з представництвами іноземних держав в Україні та посольствами України в інших країнах, відновити підготовку іноземців англійською мовою; розширювати участь у міжнародних освітянських виставках, факультетам і кафедрам співпрацювати зі своїми випускниками з інших країн та студентами-іноземцями, які навчаються в університеті сьогодні, тощо. Отже – наполегливо працювати, використовувати всю гамму можливостей, які є в нашому розпорядженні.

Б.А.Циганок, директор Центру міжнародної освіти

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій