Уже десять років працює на кафедрі аналітичних та екологічних приладів і систем ПБФ Ольга Миколаївна Маркіна, яка торік стала переможцем конкурсу "Молодий викладач-дослідник 2015". Вона вихованка Київської політехніки. У 2006 р. закінчила ПБФ за спеціальністю "Прилади точної механіки" та отримала кваліфікацію магістра. У 2007–2010 рр. навчалася в аспірантурі НТУУ "КПІ".

Любов до точних наук О.М.Маркіній прищепили батьки – Марія Миколаївна та Микола Аркадійович. За їх порадою вона обрала для навчання кращий технічний виш України – Київський політехнічний інститут, де зустріла мудрих викладачів і наставників. Своїм професійним становленням молодий науковець завдячує науковим керівникам – професорам В.П.Маслову та В.А.Порєву. На сьогодні Ольга Миколаївна Маркіна займається пріоритетними напрямами наукових досліджень: цільовим отриманням нових матеріалів, їх з'єднанням і обробленням;  технологіями отримання, зварювання, з'єднання та оброблення конструкційних, функціональних і композиційних матеріалів.

У грудні 2015 р. Ольга Миколаївна захистила кандидатську дисертацію, що стосувалася телевізійної вимірювальної системи для визначення геометричних розмірів топологічних елементів. Результати роботи знайшли застосування і були впроваджені в технологію вдосконалення телевізійної вимірювальної системи для виготовлення прецизійних оптичних деталей, що розробляється в НВП "Карат" та Науково-виробничому комплексі "Фотоприлад".

Наукові здобутки О.М.Маркіної використовуються в Інституті фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України для контролю прозорості клейових з'єднань оптичних деталей; вони виявились важливими і в інших академічних інституціях НАН України  – Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова, Інституті фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського, Інституті сцинтиляційних матеріалів, ДП "Укрметртестстандарт" і в багатьох промислових технологіях, наприклад, при контролі дефектів та внутрішніх напружень у молекулярних і гетероструктурованих сцинтиляційних матеріалах. Має 10 патентів України, десятки статей у фахових закордонних та вітчизняних виданнях.

О.М.Маркіна викладає навчальні дисципліни "Теорія автоматичного керування", "Проектування приладів", відповідає на кафедрі НАЕПС за практику студентів. Своє майбутнє Ольга Миколаївна пов'язує з рідною Політехнікою. Побажаємо ж молодій дослідниці подальших творчих успіхів.

Інф. ПБФ