Серед переможців університетського конкурсу "Викладач-дослідник 2014" названо і доктора юридичних наук, професора ФСП Євгена Дмитровича Лук'янчикова. Це той нечастий випадок у КПІ, коли визнання отримав представник гуманітарного факультету. Тим цікавіше познайомитися з ним.

На сьогодні Євген Дмитрович є відомим фахівцем з розслідування окремих видів кримінальних правопорушень в умовах євроінтеграції українського суспільства, автором понад 300 наукових праць. На університетський конкурс була висунута низка наукових робіт, присвячених удосконаленню кримінального процесуального законодавства України з метою наближення його до європейських стандартів з прав людини.

До наукового визнання теоретик і практик права йшов довго, але неухильно. Родом з Донеччини, багато років працює в системі МВС, усе життя присвятив вивченню, практичному застосуванню та вдосконаленню правничих норм. У 1975 р. з відзнакою закінчив Київську вищу школу МВС СРСР за спеціальністю "Правознавство". На науково-педагогічній роботі з 1978 р. Кандидатську дисертацію захистив у 1979 р., а докторську – в 2006 р.

Працював на різних посадах: від викладача Київської вищої школи МВС СРСР до проректора з наукової роботи Донецького інституту внутрішніх справ та начальника Центру підготовки науково-педагогічних кадрів Національної академії внутрішніх справ України. З 2008 р. Євген Дмитрович обіймає посаду професора кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП Київської політехніки.

Професор Є.Д. Лук'янчиков має широке коло наукових інтересів: інформаційне забезпечення розслідування; організаційні, правові і тактичні основи розслідування; організація взаємодії слідчих і оперативних підрозділів у розкритті злочинів; особливості провадження у справах про злочини неповнолітніх; особливості експертного дослідження об'єктів права інтелектуальної власності. Підготував 20 кандидатів та двох докторів юридичних наук. Серед останніх наукових доповідей – виступи на міжнародних науково-практичних конференціях у Донському юридичному інституті (2013 р.) та Тюменському державному університеті (2014 р.).

До наукових розвідок викладач залучає і студентів, які свої перші дослідження оформляють у вигляді магістерських дисертацій. Приміром, у групі СП-32м Катерина Приходько підготувала роботу на тему "Юридико-психологічні засади розслідування злочинів, вчинених з особливою жорстокістю"; Ольга Березанська – "Комп'ютерні технології в кримінальному провадженні"; Роман Герасименко – "Обвинувачення у кримінальному судочинстві України в контексті європейських стандартів"; Вадим Плахотніченко – "Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності".

Нині авторським колективом кафедри під керівництвом Є.Д. Лук'янчикова завершується підготовка навчального посібника з криміналістики для студентів факультету соціології і права НТУУ "КПІ".