Обсяги державного замовлення для прийому на освітній ступінь бакалавра на основі ОКР «молодшого спеціаліста» та на освітній ступінь магістра