Ви є тут

Лесик Дмитро Анатолійович: технології сьогодення – вироби майбутнього


Лесик Дмитро Анатолійович

На запит про застосування лазера пошуковик послужливо видає десятки напрямів, починаючи з медицини, хімії й фізики і закінчуючи військовою локацією. Зокрема, і використання оптичного генератора для "більш якісного виготовлення деталей". Лише фахівці знають, як багато може зробити пучок світла для інженерії поверхні.  Серед них і к.т.н. асистент кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ Дмитро Анатолійович Лесик – переможець університетського конкурсу "Молодий викладач-дослідник 2016". 

Дмитро Анатолійович – вихованець Київської політехніки: у 2011 р., здобувши повну вищу освіту за спеціальністю "Обробка матеріалів за спецтехнологіями", вступив до аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського. Дисертаційна робота була присвячена розробці комбінованого поверхневого термодеформаційного зміцнення та оздоблювання металевих виробів з використанням лазерного променя та ультразвукового інструменту. Науковим керівником як магістерської, так і дисертаційної роботи був проф. В.В.Джемелінський. Водночас майбутній науковець набував і практичних навичок: під час роботи на кафедрі за сумісництвом та на виробництві під час літніх канікул.

У 2013–14 рр. Дмитро Анатолійович стажувався на факультеті інженерії в Університеті м. Більбао (Іспанія), де проводив наукові дослідження за темою дисертаційної роботи. Набув практичних навичок і знань при проведенні досліджень на сучасному обладнанні і вимірювальних приладах у науково-дослідній групі (Університет Країни Басків) та відділі фізичних основ інженерії поверхні (Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України).

Закінчивши навчання в аспірантурі, успішно захистив  свою дисертаційну роботу 13 червня 2016 р. Потім працював на посаді молодшого наукового співробітника кафедри ЛТФТ, а також брав участь у науково-дослідній роботі "Керування параметрами топографії поверхні виробів програмним лазерним опроміненням". На сьогодні проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплін "Основи професійної діяльності", "Технологія конструкційних матеріалів" та "Деталі машин". 

 Д.А.Лесик проводить наукові дослідження з розробки комбінованих (гібридних) термодеформаційних процесів зміцнення (легування, наплавлення) та оздоблювання металевих поверхонь на основі термообробки матеріалів висококонцентрованими джерелами енергії в поєднанні зі статичними або динамічними методами поверхнево-пластичної деформації, зокрема дослідження впливу лазерного променя та ультразвукових коливань на мікрорельєф поверхні, фізичні, механічні та експлуатаційні властивості поверхневих шарів.

Дослідником опубліковано 33 наукові праці, зокрема 11 статей у наукових фахових виданнях (з них 8 статей у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних), 15 тез доповідей у збірниках матеріалів міжнародних науково-технічних конференцій, отримано 7 патентів України на корисну модель. Д.А.Лесик узяв участь у Фестивалі інноваційних проектів "Sikorsky Challenge-2012", де набув навичок розвитку (організації) інноваційного бізнесу і був нагороджений дипломом фіналіста.

У вільний час науковець вдосконалює свою англійську та іспанську, займається спортом, подорожує. У складі збірної ММІ з футболу став призером університетських змагань серед викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2012 та 2016 рр.   

Науковець сповнений творчих задумів та мрій. А щоб досягти успіху, у нього є все – ґрунтовні знання, цікава робота і колектив однодумців.

Інф. ММІ

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій