Петро Олексійович Киричок - Директор Видавничо-поліграфічного інституту, науковий керівник кафедри ТПВ, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України).

Петро Олексійович Киричок закінчив Дніпродзержинський індустріальний інститут в 1976 році. 1978–1981 рр. та 1992–1995 рр. навчався в аспірантурі та докторантурі кафедри технології машинобудування НТУУ «КПІ».

З 1981р. по 2002 р. асистент, доцент, професор кафедри технології машинобудування, заступник декана з наукової роботи механіко-машинобудівного факультету.

У 2003 р. обраний завідувачем кафедри технології поліграфічного виробництва ВПІ НТУУ «КПІ». Того ж року організував і очолив спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських і докторських дисертацій та науково-технічний збірник «Технологія і техніка друкарства». З 2002 до 2015 року - декан, директор Видавничо-поліграфічного інституту.

В 2014-2019 роках проректор з науково – педагогічної роботи.

Сфера наукових інтересів – технологічні процеси та обладнання оздоблювально-зміцнюючої обробки деталей та вузлів машинобудування та поліграфічного устаткування.

Підготував 3 докторів та 11 кандидатів технічних наук. Опублікував більше 200 наукових праць, у тому числі: 3 монографії, 5 навчальних посібників, 1 довідник, має 27 авторських свідоцтва на винаходи та патенти.