Ви є тут

Наука та інноватикаПроректор з наукової роботи, доктор технiчних наук, професор ПАСІЧНИК Віталій Анатолійович
Приймальна: 03056, м. Київ – 56, просп. Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 142
Прийомні години: вівторок, 1400-1600
тел.: 236-62-13, 204-94-05
e-mail: v.pasichnyk[at]kpi.ua

Департамент науки та інноватики є науковим комплексом університету, що об'єднує навчально-наукові і науково-дослідні структурні підрозділи, які виконують науково-дослідні, дослідно-конструкторські та впроваджувальні роботи, та підрозділи з управління підготовкою наукових кадрів, науковою та інноваційною діяльністю університету.

У своїй діяльності Департамент керується Законами України "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" та іншими нормативно-правовими актами України, наказами та положеннями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, наказами ректора, нормативними документами університету.

Департамент здійснює свою діяльність через взаємодію навчального процесу, науки і виробництва з метою здобуття нових знань, які є базою для навчальної діяльності; розв'язання комплексних задач у сфері наукового, технологічного та інноваційного розвитку; впровадження та використання в Україні і на світовому ринку наукових і науково-технічних результатів і продукції, що створені в університеті.

Очолює Департамент проректор з наукової роботи.

Діяльність Департаменту будується по трьох напрямках:

  • наукова робота;
  • інноваційна діяльність.

До складу Департаменту входять наукові структурні підрозділи і підрозділи управління та організації забезпечення наукової та інноваційної діяльності, які становлять науково-дослідну частину університету.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій