Ви є тут

Департамент науки та інноватики


Фото. Ільченко Михайло Юхимович

Проректор з наукової роботи, академік НАНУ, доктор технiчних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премiй СРСР, УРСР та України в галузi науки i технiки, професор Ільченко Михайло Юхимович
Приймальна: 03056, м. Київ – 56, просп. Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 142
Прийомні години: щоп'ятниці, 1500-1700
тел.: 236-62-13, 204-94-05
e-mail: ndch[at]kpi.ua

Департамент науки та інноватики є науковим комплексом університету, що об'єднує навчально-наукові і науково-дослідні структурні підрозділи, які виконують науково-дослідні, дослідно-конструкторські та впроваджувальні роботи, та підрозділи з управління підготовкою наукових кадрів, науковою та інноваційною діяльністю університету.

У своїй діяльності Департамент керується Законами України "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" та іншими нормативно-правовими актами України, наказами та положеннями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, наказами ректора, нормативними документами університету.

Департамент здійснює свою діяльність через взаємодію навчального процесу, науки і виробництва з метою здобуття нових знань, які є базою для навчальної діяльності; розв'язання комплексних задач у сфері наукового, технологічного та інноваційного розвитку; впровадження та використання в Україні і на світовому ринку наукових і науково-технічних результатів і продукції, що створені в університеті.

Очолює Департамент проректор з наукової роботи.

Діяльність Департаменту будується по трьох напрямках:

  • підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації;
  • наукова робота;
  • інноваційна діяльність.

До складу Департаменту входять наукові структурні підрозділи і підрозділи управління та організації забезпечення наукової та інноваційної діяльності, які становлять науково-дослідну частину університету.

До складу Департаменту входять наступні підрозділи:

  • з управління підготовкою наукових кадрів: відділ аспірантури та докторантури, група організації наукової діяльності магістрів;
  • з управління науковою діяльністю: організаційно-аналітичний відділ НДЧ, планово-економічна служба НДЧ, відділ бухгалтерського обліку та звітності НДЧ, група супроводу НДЧ у ВК та АС;
  • з управління інноваційною діяльністю: відділ з питань інтелектуальної власності та комерціалізації наукових розробок, група взаємодії з інноваційними структурами;
  • наукові структурні підрозділи: наукові структурні підрозділи інститутів і факультетів університету та самостійні наукові підрозділи (функціонально підпорядковані загальноуніверситетські підрозділи та ради: Державний політехнічний музей, науково-технічна бібліотека, НТО "КПІ-Телеком", Науково-технічна рада університету, спеціалізовані вчені ради, рада з енергозбереження, Науково-технічна рада Наукового парку "Київська політехніка").
  • дорадчі комісії НДЧ: технічна, експертна з питань державної таємниці, експертно-консультаційна з питань інтелектуальної власності, експертна з приймання завершених держбюджетних НДР, експертна з конкурсного відбору держбюджетних НДР.

Інноваційна діяльність університету здійснюється через Науковий парк "Київська політехніка".

Структура департаменту науки та інноватики

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій