Ви є тут

Сайти НМК ІПОІнститут післядипломної освіти

http://ipo.kpi.ua

Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» (ІПО) пропонує широкий спектр навчальних програм післядипломної освіти для практичного втілення принципу навчання впродовж всього життя.Український інститут інформаційних технологій в освіті (УІІТО), ІПО

http://uiite.kpi.ua

Український інститут інформаційних технологій в освіті (УІІТО) створено в листопаді 2004   року наказом Міністерства освіти і науки України з метою ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіту з урахуванням позитивного досвіду діяльності та на базі Українського центру дистанційної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського (УЦДО).[сайт] Проект «Трансфер технологій»

http://ttb.kpi.ua

Підготовка фахівців з бізнесу і менеджменту є ключовим питанням для переходу України до ринкової економіки. Проект «Трансфер технологій» націлений на досягнення цієї мети через створення міжнародної системи підвищення кваліфікації науковців у менеджменті трансферу технологій. Місія проекту: "Освітня підтримка інноваціного розвитку України та країн СНД"

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій