Ви є тут

Косогіна Ірина Володимирівна. Дбаємо про безпечне довкілля


Фото. Косогіна Ірина Володимирівна

Наявні технології очищення промислових стічних вод, забруднених поверхнево-активними речовинами і органічними барвниками різного типу та походження, не дозволяють забезпечити повне знешкодження забрудників, що містяться в промислових стоках, цим самим завдаючи екологічної шкоди довкіллю та суттєво утруднюючи функціонування очисних споруд загального призначення. Зокрема осади, які утворюються в результаті традиційного коагуляційного очищення стічних вод, містять органічну складову різного класу токсичності, що, у свою чергу, унеможливлює їх використання як вторинної сировини.

Виявленням інтересу держави до покращення екологічного стану навколишнього середовища та переробки відходів на вторинну сировину, зокрема за рахунок розроблення та втілення нових ресурсозберігаючих технологій, стало надання гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2013 р. Ірині Володимирівні Косогіній, старшому викладачеві кафедри технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології ХТФ за темою “Розробка новітньої ресурсозберігаючої технології очищення стічних вод від барвників з утилізацією осадів водоочищення”. Ця робота виконується у руслі наукового напрямку і наукової школи, що має розвиток на кафедрі під керівництвом видатного вченого та викладача професора Ігоря Михайловича Астреліна і пов’язана з розробкою інноваційних методів переробки промислових відходів на товарний продукт або вторинну сировину із застосуванням сучасних підходів до знезараження і очищення водних систем.

Отримання гранту дозволить не тільки втілити розробки у життя, а й забезпечить впровадження їх у навчальний лекційний і лабораторний процес. Виконання науково-дослідної роботи проводиться із залученням студентів кафедри, зокрема активну участь у наукових дослідженнях беруть магістранти кафедри Наталя Верещук та Богдана Зборовська. Проблеми ефективної регенерації коагулянтів з таких осадів (з кількаразовим зменшенням об’єму останніх) ще чекають свого повного вирішення, а видалення чи знешкодження з утворених розчинів і осадів токсичної органічної складової потребує  вичерпного фундаментального та технологічного обґрунтування, отже залучення студентів старших курсів до наукової проблематики дозволить впритул наблизитись до розв’язання актуальної проблеми очищення стічних вод з мінімальним утворенням відходів.

Удосконалення та створення наукових засад комплексного ресурсозберігаючого очищення стічних вод від барвників різного типу та походження сприятиме очищенню водних об’єктів від токсичних компонентів, зменшенню кількості осадів водоочищення і повному або частковому знешкодженню токсичних компонентів з останніх.

За інф. ХТФ

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій