Хаймович Єфрем Мойсейович (01.04.1900 село Нехаївка Сосницького повіту на Чернігівщині - 16 липень 1980, Київ) - відомий учений-механік, декан механіко-машинобудівного факультету КПІ (1938–1941), завідувач кафедри верстатів (1941–1976). Народився Є.М.Хаймович 1 квітня 1900 р. на Чернігівщині в родині службовця. З 1905 р. сім'я мешкала в Житомирі. У 1919 р. Єфрем закінчив Житомирське комерційне училище, працював викладачем.

У 1922 р. був направлений на навчання до КПІ, який закінчив у 1926 р. за спеціальністю "Металорізальні верстати". Отримав призначення на суднобудівний завод у Миколаєві, де працював до грудня 1931 року та одночасно викладав у Миколаївському кораблебудівному інституті. Після захисту кандидатської дисертації "Дослідження кромкостругальних верстатів" був переведений на посаду наукового керівника сектору обробки металів різанням УкрНДІМаш, де працював до 1935 року. Одночасно викладав у Київському індустріальному інституті.

Організатором і першим завідувачем кафедри верстатів у КПІ був А.Н.Рабінович, а одним з перших викладачів – Є.М.Хаймович. Він працював над проблемами теорії і конструкцій механізмів гідроприводів і гідроавтоматики верстатів, над питаннями створення гідрокопіювальних пристроїв для обробки складних фасонних форм. У 1936 р. вийшла його книга "Гідравлічні приводи у верстатах", у 1937 р. – "Карусельні верстати, їх дослідження і розрахунок".

У 1939 р. Є. М. Хаймович захистив докторську дисертацію з гідравлічних слідкуючих систем металорізальних верстатів. У 1938–1941 рр. працював деканом ММФ. У період Великої Вітчизняної війни разом з кафедрою був евакуйований до Середньоазіатського індустріального інституту (м. Ташкент). У цей час Є.М.Хаймович став завідувачем кафедри верстатів. Після повернення до Києва в серпні 1944 р. науковцями КПІ було проведено велику роботу з відновлення матеріально-технічної бази інституту та надання допомоги промисловості в розробці нового технічного устаткування.

У 1947 р. вийшла книга Є.М.Хаймовича "Гідравлічні приводи верстатів", у 1950 р. – "Гідроавтоматика копіювальних верстатів", у 1953 р. – "Гідроприводи і гідроавтоматика верстатів", яка витримала кілька перевидань за кордоном. Значну частину свого життя вчений присвятив гідропневмоавтоматиці, розуміючи її значення не тільки для металорізальних верстатів, а й для інших галузей народного господарства. Він став ініціатором створення в 1965 р. у КПІ кафедри гідропневмоавтоматики, яку очолив його учень проф. О.Ф.Домрачов.

Є.М.Хаймович підготував понад 30 аспірантів і здобувачів з багатьох країн світу. Його учні успішно займалися науковою роботою, багато з них заснували свої наукові школи, захистили докторські дисертації. Він мав понад 100 опублікованих праць, зокрема понад 20 книг, виданих у СРСР і за кордоном. Є.М.Хаймович керував кафедрою до 1976 р., потім працював професором-консультантом.

За досягнуті успіхи в науковій і педагогічній діяльності Є.М.Хаймович нагороджений орденом "Знак пошани" і медаллю "За трудову доблесть".

Помер Є.М.Хаймович 16 липня 1980 року.