У 80-ті  роки ХХ ст. прогрес в електроніці потребував нових фахівців, здатних проектувати та створювати електронну апаратуру на сучасній елементній базі. У 1985 р. на електроакустичному факультеті КПІ було створено кафедру конструювання та виробництва електронно-обчислювальної апаратури, яка пізніше у складі ФЕЛ отримала нову назву – "Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури". Під цією назвою кафедра і святкує своє 30-річчя.

На момент створення науково-педагогічний колектив кафедри складався зі співробітників кафедр мікроелектроніки та систем автоматизованого проектування.  Серед засновників кафедри були Ю.М.Калніболотський (перший завідувач кафедри), В.С.Рогоза, В.Ф.Лєскін, Ю.А.Римаков, В.Ф.Смішко, В.М.Бондаренко, О.І.Лисенко, М.О.Терьошин, П.В.Кучернюк та ін. Уже влітку 1985 року було проведено перший набір студентів на нову спеціальність "Виробництво електронних засобів".

З моменту створення кафедри її співробітники не тільки забезпечували навчальний процес за новою спеціальністю, а й вели активну наукову роботу і співпрацювали з провідними електронними підприємствами України та інших республік СРСР. На кафедрі було сформовано два наукових колективи: під керівництвом Ю.М. Калніболотського та В.С.Рогози. НВП "Кристал", НДІ "Сатурн", НВО "Електронмаш", НВО ім. С.П. Корольова, Київський радіозавод, завод "Гравітон" та СКБ "Кристал" (м. Чернівці), НВО "Моноліт" (Білорусь), НВО "Істок" (Росія) – це далеко не повний перелік підприємств, де наукові та конструкторські розробки співробітників кафедри були впроваджені у виробництво електронно-обчислювальної апаратури.

Ю.М.Калніболотський (перший завідувач кафедри)Говорячи про становлення кафедри, не можна не відзначити вагомий внесок першого її завідувача, видатного науковця, заслуженого діяча науки і техніки України, заслуженого професора НТУУ "КПІ", стипендіата Державної стипендії Президента України д.т.н., професора Ю.М.Калніболотського.

Учні вдячні Юрію Максимовичу передусім за високу інтелігентність, чуйність, турботливість, вміння підібрати "ключики" до кожної особистості та розкрити її таланти і здібності. І в пам'ять про цю видатну людину колектив кафедри прийняв рішення присвоїти ім'я Ю.М.Калніболотського лабораторії інформаційних технологій.

Минали роки. Науково-педагогічний потенціал кафедри постійно поповнювався новими співробітниками. Зокрема, хочеться відзначити лауреата Державної премії СРСР та України в галузі науки і техніки д.х.н., проф. Б.В.Ткачука, який протягом багатьох років був науковим керівником і головним конструктором близько 30 НДДКР в НДІ "Сатурн". Їх результати широко застосовувались при створенні систем теле- та радіомовлення через штучні супутники Землі. Новий імпульс отримав мікропроцесорний напрям підготовки студентів з приходом на кафедру  провідного спеціаліста НВО ім. С.П.Корольова В.П.Корнєва, який брав участь у розробці перших вітчизняних персональних комп'ютерів "Нейрон" та був головним конструктором систем управління технологічними процесами на базі мікроЕОМ. Вагомий внесок у діяльність кафедри зробили А.П.Мірошниченко, автор 10 авторських свідоцтв та патентів України, Франції, Англії та США; В.А.Саватьєв та Л.М.Павлов, І.В.Редько, П.О.Яганов,  Н.О.Бондаренко та ін.

У 2001 р. на кафедрі створюється ініціативна наукова лабораторія під керівництвом ст. викладача, а нині к.т.н., доц. П.О.Яганова та О.В.Богдана, метою якої було впровадження у виробництво новітніх комп'ютерних технологій з обробки та ідентифікації зображень. Серед тодішніх студентів, які починали науковий шлях у лабораторії, слід відзначити В.Г.Дзюбу (нині к.т.н., гідно представляє кафедру у США), О.М.Неруса (нині директор підприємства "Інфомедіа") та О.В.Полуніна. Розробки цих молодих науковців були представлені на VII та VIII Міжнародних спеціалізованих виставках систем та засобів безпеки та на III Міжнародній спеціалізованій виставці засобів захисту, озброєння та спецтехніки.

Новий етап розвитку кафедри починається з приходом у 2007 р. нового завідувача – д.т.н., проф. Олександра Миколайовича Лисенка. На  кафедрі  створюється нова наукова школа "Електронні обчислювальні засоби", засновником та науковим керівником якої він є.

Починається плідне міжнародне співробітництво з провідними світовими компаніями в галузі електроніки – Altera (США) та Texas Instruments (CША), створюється навчально-наукова лабораторія цифрових технологій Digital Lab. На її базі здійснюється діяльність офіційного Центру навчання технологій проектування продукції фірми Altera в Україні, а в рамках міжнародної університетської програми фірми Texas Instruments – діяльність навчальної лабораторії зазначеної компанії. У 2010–2011 рр. на запрошення Європейського представництва компанії Texas Instruments лабораторія Digital Lab у складі 20 провідних DSP-лабораторій світу брала участь у тестуванні матеріалів нового навчального С5000 BETA Test ROM, який потім став доступним для понад 1200 університетів світу. На початку 2010 р. в межах спільного корейсько-українського проекту KOIСA представники кафедри взяли участь у створенні IT-SoC лабораторії навчального центру IT технологій НТУУ "КПІ", де протягом останніх років проводяться заняття зі студентами кафедри.

О.М.ЛисенкоУ листопаді 2010 р. при кафедрі створено Навчально-науковий центр "Ощадливе виробництво" (керівник – О.М.Лисенко, технічний директор – О.І.Лисенко). Основний напрям роботи Центру – впровадження сучасних методів управління підприємством на базі міжнародних стандартів ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, ISO50001, ISO22000 тощо. У 2012 р. Центр пройшов міжнародну акредитацію ЄБРР як офіційний консультант з впровадження систем менеджменту для малого та середнього бізнесу за Програмою ділових консультаційних послуг ЄБРР (БАС) Україна. З 2013 р. Центр є співвиконавцем програми ООН UNIDO з впровадження чистих технологій в Україні. У рамках міжнародного співробітництва проведено роботи з впровадження систем енергетичного менеджменту на 16 підприємствах Білорусі і Казахстану.

Починаючи з 2013 р. проведення міжнародних навчально-наукових семінарів стало традицією на кафедрі. Щорічно в рамках IEEE Міжнародних науково-технічних конференцій "Electronics and Nanotechnology" провідними фахівцями кафедри проводяться по 2 семінари з демонстрацією оригінальних технічних рішень на основі SoC, ARM та DSP технологій за участю представників вітчизняних підприємств та закордонних фахівців, зокрема з ФРН, Італії, Данії, Грузії. Кафедру було гідно представлено на Першому Китайсько-Українському форумі науки і технологій у Китаї, який проходив у Харбінському інституті технологій у червні 2015 р. 

З березня 2013 р. ст. викладачем Є.В.Коротким розпочато навчання студентів технологій цифрового дизайну та тестування інтегральних мікросхем компанії Melexis (Бельгія) у спільній навчально-науковій лабораторії НТУУ "КПІ" – Melexis.

За ініціативою ст. викладача, к.т.н. Є.В.Короткого в 2014 р. на базі лабораторії аналогової та цифрової електроніки кафедри створено відкриту лабораторію електроніки Lampa, в якій студенти кафедри, факультету та університету в позаурочний час вивчають електроніку, створюють прототипи дипломних і курсових проектів та розробляють власні стартап-проекти із застосуванням електронних модулів Arduino Leonardo, Intel Galileo, Intel Edison, STM32 Discovery, Raspberry Pi, BeagleBoneBlack, ASLK-PRO та багатьох інших.

Про високий рівень підготовки фахівців на кафедрі свідчить те, що лише за останні 5 років 21 студент кафедри став призером університетських, всеукраїнських і міжнародних студентських олімпіад. У 2009–2011 рр. кафедра була організатором Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем". У цих щорічних олімпіадах брали участь команди понад 40 навчальних закладів з різних куточків України. Участь в олімпіадах для багатьох студентів стала поштовхом для створення власних оригінальних проектів.

Кафедра  тісно  співпрацює  з  Малою академією наук України. Доцент кафедри П.О.Яганов є головою журі другого етапу по м. Києву та членом журі третього фінального етапу секції "Електроніка та приладобудування" Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів МАН. Лауреати цього конкурсу нині є студентами кафедри: Ірина Адаменко (2-ге місце, 2012 р.), Максим Хамровський (1-ше місце, 2013 р.), Дмитро Гуменюк (1-ше місце, 2014 та 2015 рр.).

Звичайно, головним напрямом діяльності кафедри є підготовка фахівців та майбутніх науковців. 25 випусків, понад 1000 випускників, які знайшли своє гідне місце у житті, – це те, чим пишається кафедра. Її випускники обіймають керівні посади або є засновниками власних успішних підприємств. Наприклад, діяльність підприємства Video Internet Technologies випускника кафедри Ю.В.Бухтіярова, яке спеціалізується на розробці систем розпізнавання образів та зображень, широко відома в багатьох країнах світу та відзначена на міжнародних виставках. Високий рівень підготовки та набутих знань дозволив випускникам кафедри В.Г.Дзюбі, який підготував та захистив на кафедрі кандидатську дисертацію, та І.Ю.Штурмі успішно продовжити свою діяльність в Силіконовій долині (США). І своє майбутнє кафедра пов'язує з талановитими випускниками, які залишилися працювати на кафедрі і гідно підтримують наукові та педагогічні традиції.

У день нашого 30-річчя хочемо подякувати факультету електроніки та університету. Адже лише завдяки спільним зусиллям наша кафедра пройшла непростий шлях з моменту створення до сьогодення. Ми з гордістю усвідомлюємо, що є частиною одного з найкращих навчальних закладів України – НТУУ "КПІ", і будемо продовжувати робити усе можливе, щоб Київська політехніка завжди займала гідне місце у світовому навчальному та науковому процесі.

О.М.Лисенко, завідувач кафедри КЕОА