Спілкуючись з молодими викладачами, відзначила тенденцію, що багато хто з них іде шляхом своїх батьків. Надзвичайно приємно, що у стінах Київської політехніки зростають цілі династії науковців: досвід та потяг до науки, мабуть, уже генетично передається з покоління у покоління.

Асистент кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів, к.т.н. Олександр Володимирович Калюжний – викладач у третьому поколінні: є ким пишатися і на кого рівнятися, тож студентам до вподоби уважність молодого викладача, його стриманість, серйозність і водночас добре дружнє розуміння і ставлення до майбутніх інженерів.

Молодого викладача поважають ще й за активну науково-дослідницьку роботу, що він її здійснює у напрямі листового штампування, зокрема займається вдосконаленням процесів виготовлення виробів, підвищенням якості існуючих та розробкою нових ресурсозберігаючих процесів у галузі машинобудування. Саме ці аспекти і були покладені в тему його дисертації. Основна задача – змоделювати процес. На основі розробленого пакету програм створюються математичні моделі заданих процесів, під час опрацювання яких визначається найдоцільніший варіант здійснення операцій.

Результати проведеної науково-дослідної роботи Олександра Володимировича були використані при створенні технологічних процесів виготовлення різних виробів, зокрема при виготовленні гільз у державному НДІ хімічних продуктів м. Шостка, процесу витягування деталі типу “стакан” з титанового сплаву на підприємстві ТОВ НВК “ЮВІТ-ХХІ”, м.Київ та процесу витягування сталевих піддонів на Жулянському машинобудівному заводі, м.Київ. На рахунку Олександра Володимировича – 7 патентів у співавторстві, що стосуються розроблених процесів листового штампування та впровадження їх у виробництво: розроблено конструкції штампів для профілювання заготовок передвитягування та подальшого витягування виробів спеціального призначення; конструкція штампу для комбінованого витягування; конструкція штампу для обтискування тощо.

Роботу над вищезазначеною тематикою Олександр Володимирович здійснював під науковим керівництвом д.т.н., проф. В.І.Стеблюка, завідувача кафедри механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ проф. В.А.Тітова, і, безперечно, за підтримки свого батька, д.т.н., проф. В.Л.Калюжного, викладача кафедри.

При розробці теми ресурсозберігаючих процесів листового штампування відкрилася нова тема для перспективних досліджень у літакобудуванні – у напрямі використання нових матеріалів при виготовленні елементів літаків та випробувань їх на міцність та зношуваність. Тож в Олександра Володимировича на черзі нові досягнення та здобутки.

Д.Валерієва