Ви є тут

У КПІ стартував найбільший в Україні проект ЮНІДО


2012.01.12 Нарада з приводу започаткування в Україні проекту "Сприяння розвитку програми ресурсоефективності..."

З ініціативи Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) 12 січня цього року в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України відбулася нарада представників державних установ і міжнародних організацій з приводу започаткування в Україні проекту "Сприяння розвитку програми ресурсоефективності та більш чистого виробництва (RECP) шляхом створення та започаткування роботи Центру більш чистого виробництва (CPC) в Україні".

На нараді були присутні представники понад 10 міністерств і відомств України, в тому числі заступник голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації В.А. Івченко, а також представники 12 міжнародних організацій, у тому числі Габріель Бланк та Міхал Гужинскі – відповідальні працівники Представництва Євросоюзу в Україні, Йоханнес Айгнер – Перший секретар Посольства Австрії, представники міжнародних фінансових інституцій. Серед недержавних організацій доцільно виділити участь представників УСПП в особі М.Е. Тернюка, радника президента УСПП з питань інноваційного розвитку промисловості та підприємництва.

ЮНІДО представляли координатор відділу екологічного управління пані Петра Швагер і міжнародний експерт ЮНІДО пані Марія Гриньова.

Вступне слово було проголошене В.С. Майстренком, директором Департаменту промислової політики Мінекономрозвитку. Він підкреслив важливе значення, яке уряд надає напряму поліпшення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств через впровадження ресурсо- та енергозберігаючих заходів. Оскільки саме ці напрями покладені в основу міжнародного проекту ЮНІДО, який розпочинається в Україні, то Міністерство економічного розвитку і торгівлі, як відповідальний орган щодо залучення міжнародної фінансової допомоги, ставить за мету всіляко сприяти успішному просуванню проекту та забезпечити координацію в цьому напрямі всіх зацікавлених сторін в економічному секторі країни.

Презентація нового проекту від ЮНІДО була представлена пані П. Швагер, яка привітала присутніх з тим, що найбільший у фінансовому обсязі проект з більш чистого виробництва ЮНІДО буде виконуватися в Україні та висловила впевненість у тому, що цей проект буде успішним і принесе певну користь економіці країни.

Потім проректор з наукової роботи НТУУ "КПІ" М.Ю. Ільченко виступив з презентацією, у якій були окреслені головні напрями та здобутки наукової діяльності університету, що власне і стало запорукою вибору КПІ як базової інституції для впровадження проекту з більш чистого виробництва. Ці досягнення відомі не тільки в нашому університеті і стосуються досвіду виконання актуальних науково-технічних розробок на замовлення окремих галузей та провідних підприємств, високий рівень яких щорічно відзначається державними преміями України в галузі науки і техніки. За останні 18 років лауреатами стали 50 учених університету. За останній рік заслуговує на увагу розробка молодими вченими наносупутника, впровадження у повсякденну діяльність Збройних сил України програмно-технічних комплексів і комплексів засобів зв'язку стаціонарних телекомунікаційних вузлів, виконання п'яти проектів за програмою уряду з розвитку вітчизняного виробництва та багато іншого.

У другій частині презентації було викладено технічні особливості проектів з чистого виробництва 2007-2010 рр. З 2007 р. в НТУУ "КПІ" працює Центр більш чистого виробництва, який входить до складу науково-дослідної частини університету. Останній етап роботи Центру (2009-2010 рр.) забезпечували його співробітники: В.М. Павшук – координатор проекту; І.Л. Шилович – в.о. директора; І.Ю. Федорчук – секретар, які доклали багато зусиль для успішного виконання завдань проекту. Напрямок роботи Центру – це співпраця співробітників Київської політехніки (головним чином, викладачів) з підприємствами з метою впровадження у виробництво технічних заходів, завдяки яким можливо зменшити витрати матеріальних ресурсів, енергії та води в технологічному процесі. У свою чергу зменшення витрат приводить до зменшення викидів шкідливих та забруднюючих речовин у навколишнє середовище і, таким чином, сприяє покращенню екології.

Проект з більш чистого виробництва – це технічний проект, і він стосується розробки конкретних технічних заходів для впровадження у виробництво. Це вимагає досить високої інженерної та наукової кваліфікації виконавців. Такі виконавці є в НТУУ "КПІ": 13 співробітників університету в 2008 р. отримали сертифікати ЮНІДО як національні консультанти з більш чистого виробництва і на наступному етапі проекту підтвердили свою кваліфікацію також отримавши сертифікати ЮНІДО. Технічні рішення, розроблені фахівцями НТУУ "КПІ", впроваджено на 7 підприємствах Києва.

У 2009-2010 рр. пілотний проект з чистого виробництва виконувався у містах Запоріжжі та Вінниці. Тут у рамках виконання проекту пройшли тренінг 19 спеціалістів, які отримали сертифікати ЮНІДО національних консультантів. Технічні заходи впроваджено на 10 підприємствах названих міст. Тренінг з більш чистого виробництва та консультативна допомога при розробці технічних рішень виконувалися національними консультантами НТУУ "КПІ". Загальний економічний ефект від впровадження заходів з більш чистого виробництва за весь час виконання попередніх пілотних проектів становить понад 900 тис. євро.

У новому проекті планується поглиблення роботи в регіональних центрах та розширення національної мережі центрів з більш чистого виробництва.

Присутні на нараді були приємно вражені високим рівнем технічних розробок Київської політехніки та ступенем їхнього впровадження, про що відзначили у своїх виступах представники Австрії, Німеччини, Швейцарії та ін.

Таким чином, новий проект став можливим завдяки зусиллям співробітників університету, керівництва НТУУ "КПІ", які забезпечили успішне виконання попередньої пілотної фази проекту з більш чистого виробництва та здобули право на виконання наступного проекту, який розрахований на п'ять років. Результати, досягнуті НТУУ "КПІ" під час виконання проектів 2007–2010 рр., переконливо продемонстрували можливості університету як дослідницького закладу при виконанні науково-дослідних робіт у різних напрямах науки та промисловості. Помітне місце, яке посідає НТУУ "КПІ" за підсумками міжнародних рейтингів (світовий QS-рейтинг університетів, ЮНЕСКО, Компас, Вебометрік), і високий рівень інженерної та наукової підготовки фахівців університету – все це стало визначальним для ЮНІДО разом з урядами Швейцарії та Австрії при виборі виконавця проекту 2012-2017 років загальною вартістю 3,7 млн євро.  

Отже, НТУУ "КПІ" фактично стає науково-інноваційним центром розвитку нового напрямку української економіки з більш чистого виробництва.

О.В. Савич, нач. організаційного відділу НДЧ   

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій