Кафедра інтелектуальної власності та приватного права (ІВПП), ФСП

Кафедра інтелектуальної власності та приватного права (ІВПП), Факультет соціології і права, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 19, вул. Борщагівська 122, к.328, 03056, Київ, Україна

Телефон: 204-84-36
Електронна пошта: kpp_fsp_kpi(at)ukr.net
Сайт:
В.о. зав. кафедрою: Маріц Дарія Олександрівна, д.ю.н., доцент

Кафедра інтелектуальної власності та приватного права готує фахівців за спеціальністю 081 Право та освітньою програмою: інформаційне право та право інтелектуальної власності.

Особливістю підготовки студентів кафедри є отримання знань з теорії держави і права, історії держави і права, цивільного, господарського, сімейного права, права інтелектуальної власності, цивільного процесуального права адвокатури, діловодства та інших дисциплін циклів гуманітарної, соціально-економічної, професійної та практичної підготовки, таких як права людини, право європейського союзу тощо.

Під час навчання студенти вивчають сучасні підходи до праворозуміння, концепції правових шкіл, міжнародні стандарти прав людини, особливості договірного права, способи захисту права інтелектуальної власності. Студенти набувають умінь самостійно реалізовувати права передбачені законом, проектувати, розробляти правові позиції для здійснення захисту та представництва прав та інтересів клієнтів у відповідних органах державної влади.

Випускники можуть працювати в правоохоронних та митних органах, суді, податковій адміністрації, органах місцевого самоврядування та виконавчої влади, установах юстиції, юридичній службі на підприємстві.