Ця розповідь про молодого науковця з ІХФ Ігоря Івіцького. Працьовитий та допитливий юнак ще студентом звертав на себе увагу. Навчався він на кафедрі хімічного, полімерного та силікатного машинобудування НТУУ "КПІ" за спеціальністю "Комп'ютерне проектування машин та устаткування по переробці полімерних композиційних матеріалів".  У 2012 р. отримав диплом магістра. Паралельно здобув другу вищу освіту в Національному авіаційному університеті за спеціальністю "Комп'ютерні системи та мережі", отримавши диплом спеціаліста. Дворазово ставав стипендіатом Київського міського голови.

Молодому фахівцеві хотілося проявити себе в конкретній справі, тож після закінчення університету влаштувався в ПАТ "НВП "Більшовик" на посаду інженера-конструктора 1-ї категорії новоствореного технічного бюро інноваційного обладнання, де разом з іншими випускниками КПІ займався проектуванням та моделюванням новітнього переробного обладнання для промисловості.

Природна допитливість не давала заспокоїтися. Хотілося глибше розібратися в особливостях технологічних процесів переробки полімерів. Тому одразу вступив до аспірантури, під час навчання у якій став працювати на кафедрі ХПСМ асистентом, а тепер – старшим викладачем. У червні 2016 р. під керівництвом к.т.н. доцента О.Л.Сокольського захистив кандидатську дисертацію на тему "Пристінні ефекти в процесах течії полімерів у каналах переробного обладнання".

Науковий доробок гідно оцінили колеги, визнавши результати роботи значимими для теорії і практики процесів переробки полімерних матеріалів та рекомендували їх до застосування в полімерному машинобудуванні, а також в навчальному процесі.

Поряд із науковими дослідженнями Ігор Ігорович провадить активну педагогічну діяльність. Ним розроблено лекційний курс, лабораторні та практичні заняття, створено лабораторні установки з фахових дисциплін. Під його керівництвом студенти кафедри успішно захищають дипломні проекти.

Зокрема, його підопічні продемонстрували гарні результати на інженерних змаганнях "European BEST Engineering Competition". До речі, ще будучи студентом, у 2011 р., Ігор Ігорович був капітаном збірної команди нашого університету, яка посіла перше місце на національному етапі цих же змагань та, представляючи Україну на всеєвропейському фіналі у Туреччині, ввійшла до п'ятірки кращих команд Європи.

Ігор Ігорович веде наукову роботу, що стосується створення інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів та дослідження властивостей наномодифікованих полімерних композицій. Він є автором 47 наукових праць, з них одна стаття у закордонному видані, 9 статей у фахових виданнях, 10 патентів України на корисні моделі та 27 публікацій у збірниках матеріалів конференцій. Бере активну участь у роботі науково-технічної конференції, що проводиться на кафедрі.

Як відомо, наш університет є учасником програми Microsoft IT Academy – міжнародної програми підтримки викладачів, які ведуть заняття з вивчення і застосування програмних продуктів Microsoft та підготовки ІТ-фахівців у навчальних закладах, а також надає доступ до передових ІТ-курсів та сертифікації. У липні 2016 р., у рамках цієї програми, успішно склавши кваліфікаційний екзамен, І.І.Івіцький отримав міжнародний сертифікат педагога – Microsoft Certified Educator. Також Ігор Ігорович є, одним з небагатьох в Україні, сертифікованим спеціалістом з інформаційних технологій та інтернет-маркетингу компанії Google Inc.

Окрім основної роботи Ігор Ігорович захоплюється та активно займається створенням сайтів, їх просуванням та інтернет-маркетингом. У 2015 р. він створив та активно розвиває новий сайт кафедри ХПСМ, який посів 2-е місце у рейтингу сайтів кафедр  нашого університету. У 2014–2015 рр. Ігор Ігорович проходив стажування у комітеті з питань інформатизації та зв'язку Верховної Ради України.

У 2015 р. науковець став переможцем конкурсу НТУУ "КПІ" в номінації "Молодий викладач-дослідник". Нашій молоді є на кого рівнятися.

Інф. ІХФ