[протягом року] План проведення наукових та науково-технічних заходів на 2020 рік

Науковці університету організують та проводять ряд наукових і науково-практичних конференцій і семінарів. Наукові заходи – важлива складова комплексного, системного підходу до креативної форми навчання та інтенсивного наукового пошуку.

Назва НТЗ Місце проведення Термін проведення Відповідальна особа (ПІБ, тел., факс, е-mail, сайт)
Науково-практичний семінар “Проблеми управління інформаційною безпекою” Київський будинок учених НАН України, вул. Володимирська, 45а Січень –квітень;
листопад – грудень
ІСЗЗІ, Цуркан Василь Васильович
тел. (044) 204-91-51 (дод. 328)
e-mail: v.v.tsurkan[at]gmail.com
Аспірантські читання імені професора Артура Веніаміновича  Праховника Київ, вул. Борщагівська, 115, корпус 22 20–21 лютого ІЕЕ, Дичко А.О., Закладний О.О.
тел. (044) 204-85-14
e-mail: aodi[at]ukr.net
www.iee.kpi.ua
Науково-технічна конференція студентів та молодих учених «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки» Київ, вул. Боткіна, 1, корпус 28 Лютий ІАТ, Бурнашев Віталій Віталійович
e-mail: vvvburnashev[at]gmail.com 
тел. +380674459930
http://iat.kpi.ua    
IV Міжнародна науково-технічна конференція “Актуальні проблеми відновлюваної енергетики, будівництва та екологічної інженерії”
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna “Аktuаlne Zаgаdniеniа Еnеrgеtyki, Budownictwa i inźynierii środowiska”,
IV International Scientific-Technical Conference “Actual Problems of Renewable Power Engineering, Construction and environmental engineering”
Kielce University of Technology, Faculty of Environmental, Geomatic and Energy Engineering,
Kielce, Polska
Лютий ІЕЕ, Дешко В.І.
тел. +38 (044) 204-82-50, +38 (050) 386 88 23
e-mail: te[at]kpi.ua
Науково-практичний семінар “Інформаційні технології та кібербезпека” Київ, вул. Верхньоключова, 4,  корпус 27 Лютий, вересень ІСЗЗІ,  Субач Ігор Юрійовичтел.
(044) 204-91-51 (дод. 328)
e-mail: іgor_subach[at]ukr.net  
Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених у царині метрології Славсько Лютий ПБФ, Володарський Євген Тимофійовичтел.
(044) 204-98-93 (голова наукового комітету)
Добролюбова Марина Валеріївна
тел. 097-596-89-74
e-mail: m.dobroliubova[at]ukr.net
http://aed.kpi.ua/
ХІІ Всеукраїнська студентська заочна науково-практична конференція  “Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов”ХІІ All-Ukrainian Students R&D Conference “Human Being as a Subject of Intercultural Communication: Current Trends in Philology, Translation and Teaching of Foreign Languages” Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 7 12 березня ФЛ, Ткачик О.В., Ващило О.В., Павловська Л.І., Дебагян І.М.
тел. (044) 406 81 01
факс: 204-80-11
е-mail: ktppam[at]ukr.net 
http://ktppam.kpi.ua/ru
XVІ (XXVIІI) Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність" Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1 12–13 березня ФММ, Войтко Сергій Васильович,
тел. +38 (044) 204-91-03,
e-mail: s.voytko[at]kpi.ua
Скоробогатова Наталя Євгенівна
тел. +38 (044) 204-98-60,
nskorobogatova[at]ukr.net
http://istc.kpi.ua/MNTS-2020
http://ied.kpi.ua/uk/main/
І Всеукраїнська студентська практична конференція “День комп’ютерної грамотності лінгвіста”I All-Ukrainian Students Practical Conference  “Linguist's Computer Literacy Day” Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 7 18 березня ФЛ, Ткачик О.В., Івашкевич Л.С.
тел.:+38 (044) 406 81 01
факс: +38 (044) 204 80 11
е-mail: ktppam[at]ukr.net
http://ktppam.kpi.ua
ІІ Міжнародна студентська науково-практична конференція “Реалізація наукового потенціалу студента вищої школи: виклики, перспективні напрями”International Students R&D Conference Students R&D Conference  “Realisation of the scientific potential of a high school student: challenges, perspective directions” Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 7 25 березня ФЛ, Коломієць С.С.,  Тікан Я.Г.
тел. +38 (044) 406 81 01
факс: +38 (044) 204 80 11
е-mail: ktppam[at]ukr.net
http://ktppam.kpi.ua
ХІV Міжнародна науково-практична конференція «B2B–Маркетинг»ХІV International  scientific-practical conference «B2B-Marketing» Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1 25–26 березня ФММ,  д.ф.-м.н., проф. Солнцев Сергій Олексійович
ст.вик., к.е.н. Гнітецький Євген Віталійович,
тел. +38 (044) 204-98-62, +38 (050) 331-07-73
e-mail: b2b.marketing.kpi[at]gmail.com
http://marketing.kpi.ua/
ХIV Всеукраїнське студентське кейс-змагання з маркетингу «Rising Industrial Marketing Stars» (Зірки промислового маркетингу, що сходять) Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1 26 березня ФММ, д.ф.-м.н., проф. Солнцев Сергій Олексійович
ст.вик., к.е.н. Гнітецький Євген Віталійович,
тел. +38 (044) 204-98-62, +38 (050) 331-07-73
e-mail: b2b.marketing.kpi[at]gmail.com
http://marketing.kpi.ua/
Майстер-клас з рисунку "Академічний рисунок" Київ, вул. Володимирська, 7, корпус 25 (кафедра графіки) Березень ВПІ, Ст. викладач Шаповаленко М.В.
тел. (097) 544-09-83
e-mail: shap.m.v[at]gmail.com
Науковий семінар  “Інформаційна безпека держави, як складова національної безпеки та важливий чинник захищеності держави, суспільства, громадянина” Київ, вул. Верхньоключова, 4,  корпус 27 Березень –листопад ІСЗЗІ, Криховецький Георгій Яремович
тел. (044) 204-91-51 (дод. 314)
e-mail: kgeorg[at]ukr.net
Науково-практична конференція курсантів (студентів), аспірантів, докторантів та молодих учених “Актуальні питання застосування спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем” Київ, вул. Верхньоключова, 4,  корпус 27 Березень –травень ІСЗЗІ, Мавріна Олена Сергіївна
тел./факс 044-281-91-42
e-mail: info[at]iszzi.kpi.ua
XX Міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів «Друкарство молоде»
20th International Scientific and Technical Conference for Undergraduate and Graduate Students “Drukarstvo Molode”
Київ, вул. Академіка Янгеля, 1/37, корпус 8 7–9 квітня ВПІ, Голова секретаріату, доцент Зоренко Оксана Володимирівна,
тел. +38 (044) 204-84-23
e-mail: druk.molode.vpi.kpi.ua[at]gmail.com
http://dm-conf.vpi.kpi.ua/2020
Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених “Електроніка-2020”
International Scientific & Technical Conference of Young Scientists “Electronics-2020”
Київ. вул. Академіка Янгеля 16/9, корпус 12 7–9 квітня ФЕЛ, Клен Катерина Сергіївна
тел. +380993454180
e-mail: ekateryna.osypenko[at]gmail.com  
http://elconf.kpi.ua/
Науково-практична конференція "Перспективні напрямки сучасної електроніки" Київ, вул. Академіка Янгеля 16/9, корпус 12 ауд. 412 9–10 квітня ФЕЛ, Терлецький Олександр Володимирович,
тел. 095-653-53-43,
e-mail: terletsky_a[at]ukr.net,
Бевза Олег Миколайович,
тел. 050-846-88-49,
e-mail: bevoleg[at]ukr.net
Інтернет-конференція для викладачів “Перспективи збереження і розвитку національної української культури в контексті інформаційного суспільства” “Perspectives of Preserving and Developing National Ukrainian Culture in the Information Society” Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 7 15 квітня ФЛ, Онуфрієнко О.П.
тел. (044) 204-06-82
е-mail: kymlk[at]kpi.ua
http://kumlk.kpi.ua/
http://ukr-kult-vsz.kpi.ua/uk6/index
ХІV Міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи телекомунікацій 2020"ХІV International Science and Technology Conference "Modern Challenges in Telecommunications 2020" Київ, пров. Індустріальний, 2, корпус 30Kyiv, Ukraine 13–17 квітня April ІТС Ільченко М.Ю. – співголова конференції
236-62-23, 204-98-21, ilch[at]kpi.ua.
Е-mail: conf[at]its.kpi.ua;
http://conferenc.its.kpi.ua
http://conferenc.its.kpi.ua/proc/
XVІІІ Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”
XVIII International conference of students, postgraduates and young scientists «Resource-saving technologies and equipment»
Київ, вул. Політехнічна, 39, корпус 19 15–20 квітня ІХФ, доц. к.т.н. Степанюк А.Р.
тел. +38 (044) 204-84-00
e-mail: ynk[at]kpi.ua
http://ci.kpi.ua
ХХVI Конференція студентів, аспірантів і молодих учених ”Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” Київ, вул. Політехнічна, 39, корпус 19 15–20 квітня ІХФ, доц. к.т.н. Степанюк А.Р.
тел. +38 (044) 204-84-00
e-mail: ynk[at]kpi.ua
http://ci.kpi.ua
Всеукраїнська конференція "Спеціальна металургія: Вчора, сьогодні, завтра" Київ, вул. Політехнічна, 35 Корпус № 9, ауд. 204 21 квітня ІФФ, Михаленков К.В.
тел. (044) 204 99 13
Антоневич Я.К. (066) 249-11-42
е-mail: admin[at]fhotm.kpi.ua
http://smytt-metal.kpi.ua
2020 ІЕЕ ,,Е VII Міжнародна конференція "Інтелектуальні енергетичні системи 2020»
2020 IЕЕЕ 7th International Conference on Energy Smart Systems – ESS’20
Київ, вул. Борщагівська, 115, корпус 22 21–23 квітня ІЕЕ, Попов В.А., Костюк В.О.
тел. +38 (044) 204 82 37
e-mail: ess[at]iee.kpi.ua
http://ess.ieee.org.ua  
“Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти”“Languages of Professional Communication: Linguocultural, Cognitive, Discursive, Translation-Related and Methodological Aspects” Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 7 Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка. 22 квітня ФЛ, Івашкевич Л.С.,Беззубова О.О., Ткачик О.В., Глінка Н.В., Цимбал І.В.
тел. +38 (044) 204 83 11
факс: +38 (044) 204-80-11
е-mail: kafedra2009[at]ukr.net
http://ktppnm.kpi.ua/
VIII Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології
VIII International conference of students, graduate students and young scientists in chemistry and chemical technology
м. Київ, просп. Перемоги 37, корпус 4 22–23 квітня ХТФ Астрелін І.М.
тел. (044) 204-97-74.
e-mail: sec[at]xtf.kpi.ua
Васильєв Г.С.
тел. +38 096 9249888 
e-mail: g.vasyliev[at]kpi.ua
http://chemconf.kpi.ua/
IEEE 40 Науково-технічна конференція з міжнародною участю "Електроніка та нанотехнології"
2020 IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology
(ELNANO-2020)
Київ. вул. Академіка Янгеля 16/9, корпус 12 22–24 квітня ФЕЛ, Іванько Катерина Олегівна,
тел.+38 097-332-41-44,
e-mail: koondoo[at]gmail.com,
Порєва Ганна Сергіївна,
тел. +38 067-598-98-95,
e-mail: porevanna[at]gmail.com
http://elnano.kpi.ua
ІIІ Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та аспірантів "Радіоелектроніка в ХХІ столітті" Київ, просп. Перемоги 37, корпус 17, кім. 310 22–24 квітня РТФ, Голова організаційного комітету: Головня Вікторія Мілентіївна

тел. +38-097-291-26-15
е-mail: v.golovnia[at]kpi.ua
https://rtf.kpi.ua/
І Міжнародна науково-практична конференція "Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи"І International  scientific-practical conference «Business, innovation, management: problems and perspectives» Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1 23 квітня ФММ,  д.е.н., проф. Дергачова Вікторія Вікторівна, доц., к.е.н. Мохонько Ганна Анатоліївна,
тел.+ 38 097-288-37-37,
+ 38 (044) 204-85-10,
е-mail: konfkafmen[at]kpi.ua

http://conf.management.fmm.kpi.ua/2020/index
http://spu.fmm.kpi.ua/
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів інновацій" Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1 23 квітня ФММ, Войтко Сергій Васильович,
тел.(044) 204-91-03,
e-mail: s.voytko[at]kpi.ua
Скоробогатова Наталя Євгенівнател.
тел. +38 (044) 204-98-60,
e-mail: nskorobogatova[at]ukr.net
http://ied.kpi.ua/uk/main/
Інженерні змагання по радіоелектроніці. Конкурс для студентів технікумів (молодших бакалаврів) Київ, просп. Перемоги 37, корпус 17, кім. 310 23–24 квітня РТФ, Голова організаційного комітету: Захарченко Оксана Степанівна,
тел. +38 (097) 429 24 22
е-mail: novikos[at]bigmir.net
https://rtf.kpi.ua/
XІI-а Міжнародна науково-технічна конференція "Нові матеріали і технології в машинобудуванні 2020"
XІI International scientific and technical conference "New materials and technologies in machinebuilding-2020"
Київ, вул. Політехнічна, 35, корпус № 9, ауд. 203-9 23–24 квітня ІФФ, Ямшинський М.М.
(+38) 050-546-06-83, (+38) 097-290-86-16, (+38) 044 204-82-16
e-mail: metalcasting[at]ukr.net
http://metalcasting.kpi.ua
http://metalcasting.kpi.ua/proc
Круглий стіл “Сучасні тенденції фонетичних досліджень” “Current Trends in Phonetic Studies” Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 7 23–24 квітня ФЛ, Тараненко Л.І.; Калита А.А.
Тел.  (+38) 050 353 52 34 Факс: +38 (044) 204-80-11
e-mail: larysataranenko[at]gmail.com

https://ktppfm.kpi.ua
VІІ Міжнародна науково-практична конференція "Високопродуктивні обчислення HPC-UA 2020""High Performance Computing" (HPC-UA’2020)Співорганізатори: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;
GlobalLogic Україна
Київ, вул. Політехнічна, 41, корпус 8 23–24 квітня ФІОТ, Клименко Ірина Анатоліївна,
тел. +38 (044) 236 19 70
e-mail: ikliryna[at]gmail.comwww.hpc-ua.org
XIV Науково-практична конференція "Моделювання та прогнозування економічних процесів" Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1 23–24 квітня ФММ, Пишнограєв І.О.,
тел. (044) 204 80 14,
e-mail: i.pyshnograiev[at]kpi.ua,
http://mpep.fmm.kpi.ua,
http://mses.kpi.ua
Всеукраїнська науково-практична конференція "Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності", присвячена Міжнародному дню інтелектуальної власності Київ, вул. Борщагівська 124, корпус 19, каб. 324 23–24 квітня ФСП, С.Ю. Петряєв – зав. кафедри  к.ю.н., доцент
тел. (044) 204-91-59
e-mail: Kipp_fsp_kpi[at]ukr.net
2 Міжнародні науково-технічні семінари в рамках IEEE 40 Науково-технічної конференції з міжнародною участю "Електроніка та нанотехнології – 2020"
2 International Scientific & Technical Seminars in the framework of the IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology
(ELNANO-2020)
Київ. вул. Академіка Янгеля 16/9, корпус 12, ауд. 125 24 квітня ФЕЛ, Варфоломєєв Антон Юрійович,
тел. +38 (044) 204-95-38
е-mail: a.varfolomieiev[at]kpi.ua
http://elnano.kpi.ua
http://www.keoa.kpi.ua
XVIII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція "Історія розвитку науки, техніки та освіти"XVIII International Youth Scientific and Practical Conference "History of Science, Technology and Education" Київ, НТБ ім. Г.І. Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорського 24 квітня ФМФ, Пономаренко Лілія Петрівна
тел. +38 (044) 204-82-49
e-mail: l.ponomarenko[at]kpi.ua
IV Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів та науковців "Технології сучасного кіно та аудіовізуальних систем" Київ. вул. Академіка Янгеля 16/9, корпус 12 28–29 квітня ФЕЛ, Савченко Юлій Григорович
Тел. 0958389769
e-mail ssaavvaa[at]ukr.net
ІХ-а Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн, об’єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених»IX All-Ukrainian scientific-practical conference of students, graduate students and young scientists "Applied geometry, design, objects of intellectual property and innovative activity of students and young scientists" Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 7 29–30 квітня ФМФ, Юрчук Володимир Петрович
Тел. +38 (044) 204-94-46
e-mail: conferencengkg[at]gmail.com
І Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Управління персоналом в інституційній економіці" Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1 29 квітня ФММ, Лободзинська Т.П.
тел.(044) 204-85-07
e-mail: conf.dtae[at]gmail.com;
http://ktpe-conf.kpi.ua
Міжнародна конференція студентів та молодих вчених "Інтелект. Інтеграція. Надійність".
International students and young scientists conference «Intelligence, Integration, Reliability».
Київ, вул. Боткіна, 1, корпус 28 Квітень ІАТ, Мариношенко Олександр Петрович
e-mail: a_marin[at]ukr.net
тел. +380675013011
Бурнашев Віталій Віталійович
e-mail: vvvburnashev[at]gmail.com 
тел. +380674459930
http://іat.kpi.ua 
VII Міжнародна науково-практична конференція "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології–2020"
VII International Scientific Conference «Automation and computer-integrated technologies – 2020»
Київ, вул. Політехнічна, 39, корпус 19, к. 530 Квітень ІХФ, доц. к.т.н. Ковалюк Д.О.
тел. +38 067-9380980
e-mail: dmytro.kovalyuk[at]gmail.com
http://ahv.kpi.ua/
 
Майстер-клас "Офорт. м’який лак" (професор Іванов-Ахметов В. М.,
лаб каф. С. Гулевич).
Київ, вул. Володимирська, 7, корпус 25, кафедра графіки Квітень ВПІ, Професор Іванов-Ахметов В.М.
тел. (095)568-47-95
ХIІІ міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів"
13th International Students, Postgraduates and Young Scientists Conference “Perspective Technologies on the Base of Advanced Physical Materials Science Research and Computer Materials Design”
Київ, вул. Політехнічна, 35, корпус 9, ауд. 206 Квітень ІФФ, Франчік Н.В.
тел./факс +38 (044) 204-80-32
e-mail: franchik[at]kpm.kpi.ua
http://kpm.kpi.ua
ХVІІІ міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та  студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»
ХVІІІ International scientific and practical conference of young scientists and students "Modern problems of scientific support of power engineering"
Київ, вул. Політехнічна, 6, корпус 5 Квітень ТЕФ,  д.т.н., проф. Письменний Є.М.
тел. +38(044) 204-95-26,
e-mail: nirtef[at]kpi.ua
Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки факультету соціології і права–2020" Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 6 Квітень ФСП, Акімова О.А., заступник декана з науки, канд. філос. наук
тел. 066 866 20 83
e-mail: olena.kasatkina[at]gmail.com
http://fsp.kpi.ua     
ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів та аспірантів "Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем" (ПРІТС, 2020)ХІІ International Scientific Conference conference of undergraduate and graduate students "Prospects for Development of Information-Telecommunication Technologies and Systems" (PDITS 2020) Київ, пров. Індустріальний, 2, корпус 30Kyiv, Ukraine КвітеньApril ІТС, Якорнов Є.А. – співголова конференції,
тел. +38(044) 236-40-14, +38(044) 204-98-21,
e-mail: yakornov[at]its.kpi.ua,  conf[at]its.kpi.ua
http://www.its.kpi.ua/conferences/
Підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 163 Біомедична інженерія Київ, вул. Янгеля, 16/2 Квітень ФБМІ, Білошицька Оксана Костянтинівна
тел. (044) 204-96-84
e-mail: 2vksnr163bme[at]gmail.com
http://fbmi.kpi.ua 
Науково-практична конференція: "Права, свободи і безпека людини в інформаційній сфері сучасності" Київ, вул. Політехнічна, 39, корпус 19, каб. 330 Квітень ФСП, В.М.Фурашев к.т.н., с.н.с,
тел. 406-85-76
e-mail: Kipp_fsp_kpi[at]ukr.net
XYIII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених "Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики" Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1 Квітень ФТІ, Василенко Олексій Дмитрович,
тел. 050-9427222
ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та студентів "Інновації молоді в машинобудуванні"ХІІ International scientific conference of young scientists and students "Innovations of youth in mechanical engineering" Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1 Квітень –травень ММІ, Данильченко Юрій Михайлович
тел.+38 (044) 204 84 54
e-mail: mmi-tm[at]ukr.netтел.+38 (044) 204 84 64
Учений секретар: Фролов Володимир Костянтинович
тел. + 38 (044) 204 81 06
е-mail: v.k.frolov[at]gmail.com
http://imm-mmi.kpi.ua/imm2019
https://mmi.kpi.ua/
XIV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електро-енерготехніки та автоматики"XIV International Scientific Conference of young scientists, graduate students and "Modern Problems of Electric Power Engineering and Automatics" Київ, вул. Політехнічна, 37, корпус 20 7– 1 травня ФЕА, заст. декана, к.т.н., доц.Чумак Вадим Володимирович,
тел. +38(044) 4068577, моб. 0502083843,
e-mail: сhumack_kpi[at]ukr.net;
http://conf.fea.kpi.ua/
http://jour.fea.kpi.ua/
Науково-технічна конференція присвячена 90-річчю радіотехнічного факультету "Радіотехніка 2020" Київ, просп. Перемоги 37, корпус 17, кім. 319 12–13 травня РТФ, голова організаційного комітету: Антипенко Руслан Володимирович, Захарченко Оксана Степанівна,
тел.  +38-097-429-24-22
е-mail: novikos[at]bigmir.net
https://rtf.kpi.ua/
XXII Всеукраїнська науково-методична конференція "Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки" Київ, вул. Борщагівська, 115, корпус 22 12–14 травня ІЕЕ, Полукаров Ю.О.,
тел. (044) 204-82-30
e-mail: polukarov[at]ukr.net
https://opcb.kpi.ua
Міжнародна науково-практична конференція "Безпека. Відмовостійкість. Інтелект".International Conference “Security. Fault tolerance. Intelligence.” (ICSFTI2020). Київ, вул. Політехнічна, 41, корпус 8 13–14 травня ФІОТ, Волокита Артем Миколайович,
тел. +38(044) 204 90 50
e-mail: artem.volokita[at]kpi.ua
www.comsys.kpi.ua
Щорічна міжнародна науково-практична  конференція “Сучасні тенденції викладання іноземних мов у закладах вищої освіти”“Annual Conference on current Foreign Language Teaching  Issues in Higher Education” Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 7 14 травня ФЛ, Лавриш Ю.Е., Корницька Ю. А., Олізько Ю.М.
тел. +38 (044) 204-85-37
факс: +38 (044) 204-80-11
е-mail: yulavrysh[at]gmail.com, kamts2[at]ukr.net
http://kamts2.kpi.ua/
Х Міжнародна науково-практична конференція "Соціальна робота і сучасність: теорія та практика професійного й особистісного розвитку соціального працівника" Х International academician and research conference «Social work and modernity: theory and practice of professional and personal development  of social workers» Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 7 14 травня ФСП, Покулита Ірина Костянтинівна
тел. +38 0995506176
е-mail: i.pokulyta[at]ukr.net
ХXI Міжнародна конференція "Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті"ХXI International Conference "Renewable energy and energy efficiency in the XXI century" Київ, вул. Політехнічна, 37, корпус 20 14–15 травня ФЕА, член-кор. НАНУ, д.т.н., проф. Кудря Степан Олександрович,
тел. +38 (044) 204-81-91, моб. +38 0679785527,
e-mail: solar_budko[at]ukr.net

http://www.ive.org.ua/
Інженерні інновації в медицині
(Engineering innovations in medicine)
Київ, вул. Янгеля, 16/2 19–21 травня ФБМІ, Максименко Віталій Борисович
тел. +38 (044) 204-85-74
e-mail: biomedconf[at]gmail.com
http://fbmi.kpi.ua  
V Студентський сателітний регіональний симпозіум Міжнародного Електрохімічного Товариства (ISE)  "Перспективні матеріали та процеси в прикладній електрохімії"V ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry «Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry» Київ, вул. Немировича-Данченка, 2 19–20 травня КПІ ім. Ігоря Сікорського, ХТФ Лінючева О.В.
(044) 204-82-06
e-mail: o_lin[at]xtf.kpi.ua

КНУТД, Барсуков В.З.
(044) 256-21-02
keeh[at]knutd.edu.ua, 
v-barsukov[at]i.ua
http://isestudents.knutd.edu.ua/
Восьма міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку»
8tn International Scientific-Practical Conference “Computer Modeling for Chemistry, Technologies and Sustainable Development Systems”
м. Київ, просп. Перемоги 37, корпус 4 19 –22 травня ХТФ Бойко Т.В.
(044) 204-82-12
tvbojko[at]gmail.com
Безносик Ю.О.
(044) 204-82-12
yu_beznosyk[at]ukr.net
http://msct.kxtp.kpi.ua/
ХХІ Міжнародна наукова конференція "Екологія. Людина. Суспільство"
XX International Scientific Conference «ECOLOGY. HUMAN. SOCIETY»
м. Київ, вул. Політехнічна, 39, корпус 19 20–22 травня ІХФ, доц. к.т.н. Бенатов Д.Е.,
тел. +380503828157,
e-mail: kpi[at]benatov.kiev.ua
http://ecoconference.kiev.ua/
ХІI Науково-технічна конференція "Енергетика. Екологія. Людина" Київ, вул. Борщагівська, 115, корпус 22 21–22 травня ІЕЕ, Дичко А.О., Закладний О.О.
тел. (044) 204-85-14
e-mail: conference_eel[at]ukr.net
www.en.iee.kpi.ua
XIV Всеукраїнська науково-технічна конференція "Досконалість зварювання –  комплексний підхід" Київ, вул. Дашавська, 6/2, корпус 23 20–22 травня ЗФ, доц., к.т.н. Сидоренко П.Ю.,
тел. (044) 204-82-41. 
e-mail: p.sydorenko[at]kpi.ua
V Всеукраїнська студентська наукова конференція «Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України» Київ, вул. Володимирська, 7, корпус 25 (кафедра МВПГ) 22 травня ВПІ, Відповідальний: Шевченко І.Б.,
тел. +380(44) 279-07-12, +380(50) 696-87-11
e-mail: ovpk_kpi[at]ukr.net
http://ovpk.vpi.kpi.ua/
VІІ Міжнародна Самсонівська конференція «Матеріалознавство тугоплавких сполук  та композитів» 7th International Samsonov conference "Materials science of refractory compounds and composites" Київ, вул. Політехнічна, 35, корпус № 9, ауд. 101 25–27 травня ІФФ, Кисла Г.П.
тел. +38 067-293-79-24
e-mail: Kiparis-gpk[at]ukr.net
http://Samsonov.iff.kpi.ua/
http://iff.kpi.ua/
Тринадцята всеукраїнська міжгалузева науково-технічна конференція студентів, аспірантів та наукових співробітників „Зварювання та споріднені процеси і технології Київ, вул. Дашавська, 6/2, корпус 23 27–29 травня ЗФ, доц., к.т.н. Коваленко Владислав Леонідович,
тел.  066-741-76-01.
e-mail: vl.kovalenko[at]kpi.ua
Науково-технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів, присвячена Дням науки Київ, вул. Боткіна, 1, корпус 28 Травень ІАТ, Бурнашев Віталій Віталійович
e-mail: vvvburnashev[at]gmail.com 
тел. 380674459930
Кабанячий Володимир Володимирович
тел. 380993813190
e-mail: vkabanyachyi[at]ukr.net
IV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів "Інформаційні системи та технології управління" (ІСТУ-2020) Київ, вул. Політехнічна, 41, корпус 8 Травень ФІОТ, Гавриленко Олена Валеріївна,
тел. +380 204 90 45
e-mail: apimd.asoiu[at]gmail.com
ХIХ Науково-технічна конференція "Приладобудування: стан і перспективи"19th  International  Conference of Science and Technology “Instrument making: today and future” Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1 Травень ПБФ, Клочко Т.Р.,
тел. +38 (044) 204-83-02,
e-mail: t.klochko[at]kpi.ua 
http://conferencepb.kpi.ua
ХIII студентська науково-технічна конференція  "Погляд у майбутнє приладобудування" Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1 Травень ПБФ, Лакоза С.Л.,
тел. 204-96-18,
e-mail: s.lakoza[at]kpi.ua
Проблеми геоінженерії та підземної урбаністики Київ, вул. Борщагівська, 115, корпус 22 Травень ІЕЕ, Стовпник С.М., Вапнічна В.В.
тел. +38 (044) 204 82 28,
тел. +38 (044) 204 80 08.
e-mail: stansto[at]i.ua, v.vapnichna[at]kpi.ua
XXV Міжнародна науково-технічна конференція "Гідроаеромеханіка в інженерній практиці"XXV International Scientific Conference«Fluid mechanics in engineering practice» Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1 Травень – червень ММІ, Луговський Олександр Федорович,
тел.+38 (044) 204 84 64
e-mail: pgm[at]kpi.ua Учений секретар Гришко Ігор Анатолійович,
тел. +38 (044) 204 82 54; +38 (097) 6670278
е-mail: griwko[at]ukr.netpgm[at]kpi.ua,  
http://pgm.kpi.ua  
http://conf.pgm.kpi.ua/
ХІ Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці металів тиском і якості фахової освіти»ХІ International Research And Technology Conference « Theoretical and practical problems in metal forming and respective education quality» Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1 Травень –червень ММІ, Тітов Вячеслав Андрійович
тел: +38 (044) 204 80 33;
e-mail: vat.kpi[at]gmail.com;
Учений секретар: Холявік Ольга Віталіївна,
тел. +38 (044) 2048399; +38 093-402-66-44;
е-mail: k_OMD[at]ukr.net
http://conferences.uran.ua/index.php/kpi_omb/index/index
http://mpm-rp.kpi.ua/
Міжнародна науково-технічна конференція  "Приладобудування: стан і перспективи"International Conference of Science and Technology“Instrument making: today and future”Секція "Автоматизація експериментальних досліджень" Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1 Травень ПБФ, Туз Юліан Михайлович
тел. +38 (044) 204-98-93
e-mail: tuz[at]aer.kpi.ua
Добролюбова Марина Валеріївна
тел. 097-596-89-74
e-mail: m.dobroliubova[at]ukr.net
http://aed.kpi.ua/
Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Погляд у майбутнє приладобудування". Секція "Автоматизація експериментальних досліджень" Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1 Травень ПБФ, Добролюбова Марина Валеріївна;

тел. 097-596-89-74;
e-mail: m.dobroliubova[at]ukr.net ;
http://aed.kpi.ua/ ;
Бурлака Діна Анатоліївна,
тел. 063-043-42-12,
e-mail: burlaka.dina[at]gmail.com
Історія, культура, пам'ять у науковому вимірі: стан, та перспективи(Актуальні проблеми нового та новітнього часу) Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 7 Травень ФСП, Тарнавський Ігор Станіславович, Кізлова Антоніна Анатолівна,
http://kafhistory.kpi.ua;
тел: роб. 204-90-23
е-mail: http://kafhistory.kpi.ua
Науково-практична студентська конференція "2020 рік – рік Рафаєля" Київ, вул. Володимирська, 7, корпус 25 Травень ВПІ, Доцент Бондаренко С.Д.
тел. (067) 703-12-48
e-mail: bonkoart[at]gmail.com
Науковий семінар “Формування офіцера Держспецзв‘язку, як професіонала та лідера через набуття ним військово-професійних та спеціальних знань, навичок та вмінь” Київ, вул. Верхньоключова, 4,  корпус 27 Травень ІСЗЗІ, Криховецький Георгій Яремович
тел. (044) 204-91-51 (дод. 314)
e-mail: kgeorg[at]ukr.net
8th IEEE* International Black Sea Conference on Communications and Networking
(IEEE BlackSeaCom’2020)
(кожен рік інша країна) Травень
May
ІТС, Ільченко М.Ю. - почесний голова конференції,
236-62-23,

ilch[at]kpi.ua
Committee Members, Demo Sessions Chair
Larysa S. Globa,  +38044-204-98-91, lgloba[at]its.kpi.ua,
http://www.its.kpi.ua, 
http://blackseacom2020.ieee-blackseacom.org/
 
 
ІІ Науково-практична конференція: "Інформаційна безпека: сучасний стан, проблеми та перспективи" Київ, вул. Політехнічна, 39, корпус 19, каб. 330 Травень – червень ФСП,  В.М.Фурашев, доцент к.т.н., с.н.с.,
тел. 406-85-76
e-mail: Kipp_fsp_kpi[at]ukr.net
ХІ Всеукраїнська студентська конференція "Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки" Київ, вул. Політехнічна, 39, корпус 19 4–6 червня ІХФ,  доц., к.т.н. Сокольський О.Л.,
тел. 066-218-64-76
e-mail cpsm.adm[at]kpi.ua , o.sokolskiy[at]kpi.ua
http://epo.kpi.ua
Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми сучасної електротехніки-2020”
International Scientific & Technical Conference “Problems of Presentday of Electrotechnics-2020”
Київ. вул. Академіка Янгеля 16/9, корпус 12 8–12 червня ФЕЛ,  Клен Катерина Сергіївна
тел. +380993454180
e-mail: ekateryna.osypenko[at]gmail.com 
http://ppe.kpi.ua/
Міжнародна науково-практична конференція "Енергозбереження та промислова безпека: виклики та перспективи" Київ, вул. Борщагівська, 115, корпус 22 8–9 червня ІЕЕ, Третякова Л.Д.,
тел. +38 (044) 204-82-30.
e-mail: lt79[at]ukr.net
https://iee.kpi.ua
ІІ Міжнародна конференція "Проблеми вдосконалення машин та обладнання електромеханічних та мехатронних систем"
"Problems of improvement of machines and equipment of electromechanical and mechatronic systems"
Київ, вул. Борщагівська, 115, корпус 22 10 червня ІЕЕ, Лістовщик Л.К.
тел. +38(044) 204-96-85
e-mail: le_on[at]ukr.net
http://emoevc.kpi.ua
IX Міжнародна науково-практична конференція з інформаційних систем та технологій Summer InfoCom Advanced Solutions 2020(9th International Conference on Information Systems and Technologies Summer InfoCom Advanced Solutions 2020) Київ, вул. Політехнічна, 41, корпус 8 Червень ФІОТ, Писаренко Андрій Володимирович,
e-mail: andrew.pisarenko[at]gmail.com,
тел. +380 44 204 9225
www.iconfs.net
Міжнародна науково-технічна конференція "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах" (ВОТТП-20-2020) оргкомітет)International Scientifically-Technical Conference "Measuring and Computing Devices in Technological Processes" (MCDТP-20-2020) Одеса (Затока), Україна Червень ПБФ, Туз Юліан Михайлович
тел. +38 (044) 204-98-93
e-mail: tuz[at]aer.kpi.ua
Шевченко Костянтин Леонідович
тел.+38 (044) 204-98-93
e-mail: autom1[at]meta.ua
http://aed.kpi.ua/
XXI Міжнародна науково-технічна конференція "Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта" XXI International Scientific Conference "Progressive technics, technology and engineering education" Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1 Червень ММІ, Бобир Микола Іванович
тел. +38 (044) 204-94-55
е-mail: mmi[at]kpi.ua
Учений секретар: Юрчишин Оксана Ярославівна; тел.+38(097) 796 45 23
е-mail: urchyshynoks[at]ukr.net ; mmi_2[at]ukr.net
http://conf.mmi.kpi.ua/https://mmi.kpi.ua/
Міжнародна науково-технічна конференція ”Smart-технології в енергетиці та електроніці-2020”
International Scientific & Technical Conference “Smart technologies in power engineering and electronics-2020”
Херсонська обл., Скадовський р-н, смт. Лазурне, база "Маяк" КПІ ім. Ігоря Сікорського 17–21 серпня ФЕЛ, Абакумова Олена Олегівна
тел. +380503808016
e-mail: e.o.abakumova[at]gmail.com
http://smart-ee.kpi.ua/
Біомедична електроніка та автоматизація в медицині
(Biomedical electronics and automatization in medicine)
Київ, вул. Янгеля, 16/2 15–17 вересня ФБМІ,  Максименко Віталій Борисович;
тел. +38 (044) 204-85-74
e-mail: biomedconf[at]gmail.com
http://fbmi.kpi.ua 
2020 ІЕЕ,Е Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо’2020)2020 ІЕЕ,Е International Conference on Information and Telecommunication Technologiesand Radio Electronics(UkrMiCo’2020) Odessa, Ukraine Одеса  (кожен рік інше місто) ВересеньSeptember ІТС, Ільченко М.Ю. - науковий керівник конференції
тел. +38(044) 236-62-23, +38 (044) 204-98-21, 
e-mail: ilch[at]kpi.ua, ukrmico[at]kpi.ua
http://ukrmico.kpi.ua/
Науковий симпозіум з міжнародною участю "Метрология и Метрологично осигуряване-2020" (міжнародний  програмний комітет) National Scientific Symposium with international participation "Metrology and Metrology Assurance – 2020" Созопол, Болгарія Вересень ПБФ, Володарський Євген Тимофійович,
тел. +38 (044) 204-98-93
http://aed.kpi.ua/
Міжнародна конференція з системного аналізу та інтелектуальних обчисленьIEEE International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC) Київ, просп. Перемоги, 37-А, корпус 35 05–09 жовтня ІПСА, проф. Н.Д. Панкратова
тел./факс. +38(044) 204-84-47Сайт:
http://sait.kpi.ua
e-mail: sait[at]sait.org.ua
VII Міжнародна науково-технічна та навчально-методична конференція  "Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку PEMS’20”
VII International Conference "Problems of Energy Management System–PEMS’20"
Київ, вул. Борщагівська, 115, корпус 22 06–08 жовтня ІЕЕ, Находов В.Ф., Веремійчук Ю.А.,
тел. +38 (044) 204 82 37
тел. +38 (044) 204 65 314
e-mail: pems[at]kpi.ua
http://pems.kpi.ua    
Всеукраїнська науково-практична конференція викладацька науково-практична конференція “Культура України у європейському культурному просторі.”  “Ukrainian Culture in the European Cultural Space” Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 7 21 жовтня ФЛ, Онуфрієнко О.П.тел. (044) 204-06-82
е-mail: kymlk[at]kpi.ua
http://kumlk.kpi.ua/
http://ukr-kult-vsz.kpi.ua/uk6/index
VIIІ Міжнародна науково-практична конференція "Наукова школа Романа Іванченка"
VIIІ International Scientific Conference "Scientific School of Roman Ivanchenko"
Київ, вул. Янгеля 1/37 корпус 8
(кафедра ВС та Р)
26  жовтня ВПІ, Побідаш Ірина Леонідівна,
тел.+38 (067) 783-65-09,
e-mail: nazarira[at]email.ua
http://vsr.vpi.kpi.ua
 
V Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів та науковців "Технології сучасного кіно та аудіовізуальних систем" Київ. вул. Академіка Янгеля 16/9, корпус 12 2–28 жовтня ФЕЛ, Савченко Юлій Григорович
тел. 0958389769
e-mail ssaavvaa[at]ukr.net
XXVІ Міжнародна конференція з автоматичного управління АВТОМАТИКА–2020 Київ, вул. Політехнічна, 41, корпус 8 Жовтень ФІОТ, Писаренко Андрій Володимирович,
e-mail: andrew.pisarenko[at]gmail.com
тел. +380 44 204 9225
www.iconfs.net
Всеукраїнська науково-практична конференція "Правове регулювання суспільних відносин в умовах сталого розвитку" Київ, вул. Політехнічна, 39, корпус 19 Жовтень ФСП, С.Ю. Петряєв – зав. каф. к.ю.н., доцент;
тел. 204-91-59
e-mail: кipp_fsp_kpi[at]ukr.net
С.І.Бевз - зав. каф. к.ю.н., доцент;
тел. 204-97-42
Т.І.Чепульченко - зав. каф. к.ю.н., доцент.
тел. 204-91-60
e-mail: кpp_fsp_kpi[at]ukr.net
Науково-практична студентська конференція "Книжкова ілюстрація як творчий процес" (проф. Жукова Н.А., доцент С.В. Оляніна) Київ, вул. Володимирська, 7, корпус 25 (кафедра графіки) Жовтень ВПІ, професор Жукова Н.А.
тел. (068) 071-62-40
e-mail: natnina1970[at]gmail.com
VІІ Міжнародна науково-практична конференція "Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти" "Чиста вода 2020"
VІI International Scientific and Technical Conference  "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects “Pure Water 2020”
Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 4 Жовтень – листопад ФБТ, секретар конференції: Жукова Вероніка Сергіївна, к.т.н.,
тел/факс:+38 (097) 271-43-74,
+38 (044) 204-97-79
e-mail: kpi_wtwst[at]ukr.net
www.wtwst.org.ua
Науково-практичний семінар "Сучасне репродукування: інженірінг, моделювання, мульти- та кросмедійні технології" Київ, вул. Академіка Янгеля, 1/37, корпус 8 Жовтень ВПІ, Величко Олена Михайлівна,
тел. (067) 231-95-05,
e-mail: reprografy15[at]gmail.com,
http://repro.kpi.ua/seminar/
V Міжнародна науково-технічна конференція "Поліграфічні, мультимедійні та web-технології"
V International Science and Technology Conference "Print, Multimedia & Web"
Київ, вул. Академіка Янгеля, 1/37, корпус 8, кім. 82 4–6 листопада ВПІ, Голова секретаріату, доцент Зоренко Ярослав Володимирович
тел. +38(044) 204-84-23
e-mail: konf.pmw.2020.vpi[at]gmail.com
http://vpi.kpi.ua
XІІІ науково-практична конференція магістрантів та аспірантів
ПМК-2020
Київ, вул. Політехнічна, 14-а, корпус 14 10–13 листопада ФПМ, Дрозденко Л.В.
тел.: (044) 204-81-15, 204-91-13
факс: (044) 204-81-15
e-mail: dlv1973[at]ukr.net
http://pmk.fpm.kpi.ua 
Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Визначні досягнення у науці та техніці” для студентів 1–2 курсів немовних факультетів “Significant Achievements in Science and Technology” Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 7 11 листопада ФЛ, Несин Ю. М.
тел. (044)204 81 99
e-mail: fl.kamts.1[at]gmail.com, stud.autumnconf[at]gmail.com
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Філософія і науково-технічна творчість у хронотопі технічного університету" ІІІ International academician and research conference "Philosophy and scientific and technical creativity in the chronotopos of technical university" Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 7 12 листопада ФСП, Покулита Ірина Костянтинівна
тел.+38 099 550-61-76
е-mail: i.pokulyta[at]ukr.net
XXIII Всеукраїнська науково-методична конференція "Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки" Київ, вул. Борщагівська, 115, корпус 22 17–19 листопада ІЕЕ, Полукаров Ю.О.,
тел. (044) 204-82-30
e-mail: polukarov[at]ukr.net
https://opcb.kpi.ua
ХIX Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки”ХIX International Applied and Theoretical Research Conference “Entrepreneurship Development As National Economy growth factor” Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1 18 листопада ФММ, Погребняк Анна Юріївна
тел. +38 067-509-05-27, +38(044) 204-98-58
e-mail: anna.u.pogrebnyak[at]gmail.com

conf.keip[at]ukr.net
http://keip.kpi.ua
XIV Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі" Київ, вул. Володимирська, 7, корпус 25 (кафедра МВПГ) 19 листопада ВПІ, Шевченко І.Б.,
тел. +380 (44) 279-07-12, +380(50) 696-87-11
e-mail: ovpk_kpi[at]ukr.net
http://ovpk.vpi.kpi.ua/
Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»
РТПСАС-2020,
International Scientific and Technical Conference “Radio Engineering Fields, Signals, Devices and Systems”
REFSDS’2020
Київ, пр. Перемоги 37, корпус 17, кім. 310 16–22 листопада РТФ, Голова організаційного комітету: Головня Вікторія Мілентіївна,
тел. +38097-291-26-15
е-mail: v.golovnia[at]kpi.ua rtpsas[at]kpi.ua,   
http://conf.rtf.kpi.ua
VI Всеукраїнська наукова конференція “Українська культура: вчора, сьогодні, завжди”“Ukrainian culture: yesterday, today, tomorrow” Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 7, НТБ КПІ ім. Ігоря Сікорського 25 листопада ФЛ, Онуфрієнко О.П.
тел. (044) 204-82-04
Факс: 204-80-11
е-mail: kymlk[at]kpi.ua
http://ukr-kult-vsz.kpi.ua
IIІ Науково-технічна конференція магістрантів ІЕЕ (за результатами дисертаційних досліджень магістрантів) Київ, вул. Борщагівська, 115, корпус 22 26–27 листопада ІЕЕ, Дичко А.О., Закладний О.О.
тел. (044) 204-85-14
e-mail: aodi[at]ukr.net;
www.iee.kpi.ua
Науково-практична студентська конференція "Видатні українські ілюстратори" Київ, вул. Володимирська, 7, корпус 25 Листопад ВПІ, Доцент Руденко О.В.
тел. (067) 401-74-48
e-mail: geraldik[at]gmail.com
Науково-практична конференція “Інформаційно-телекомунікаційні системи і технології та кібербезпека: нові виклики, нові завдання” Київ, вул. Верхньоключова, 4,  корпус 27 Листопад ІСЗЗІ,  Мавріна Олена Сергіївна
тел./факс 044-281-91-42
e-mail: info[at]iszzi.kpi.ua
Науково-технічний семінар "Підвищення ефективності використання органічних палив в енергетиці та промисловості" Київ,  вул. Політехнічна, 6, корпус 5 Листопад ТЕФ, Керівник – д.т.н., проф. Кєсова Л.О.
Секретар - ст. викл. Меренгер П.П.,
тел. 063-440-64-18
V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інформаційні системи та технології управління» (ІСТУ-2020) Київ, вул. Політехнічна, 41, корпус 8 Листопад ФІОТ, Гавриленко Олена Валеріївна,
тел. +380 204 90 45
e-mail: apimd.asoiu[at]gmail.com
Круглий стіл "Світовий ринок капіталу: проблеми інтеграції, ризики та вигоди" Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1 Листопад ФММ, Охріменко Оксана Онуфріївна,
тел. +38(044) 204-98-60, 
e-mail: gotogoth[at]gmail.com
http://ied.kpi.ua/uk/main/
XVIII міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем"XVIII International scientific and practical conference "Mathematical and software of intelligent systems" (MPZIS-2020) м. Дніпро Листопад ІПСА, проф. Н.Д. Панкратова
тел./факс. +38(044) 204-8447
e-mail: natalidmp[at]gmail.com
http://iasa.kpi.ua/  
проф. О.М. Кісельова
тел. +38 096 582 9270
ХVI Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні" Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1 Листопад ПБФ, Лакоза С.Л.,
тел. 204-96-18,
e-mail: s.lakoza[at]kpi.ua
Науково-практична конференція "Правове забезпечення цифрової трансформації суспільства" Київ, вул. Політехнічна, 39, корпус 19 Листопад ФСП, С.Ю. Петряєв  – зав. кафедри,  к.ю.н., доцент
тел. 204-91-59
e-mail: Kipp_fsp_kpi[at]ukr.net
Міжнародна наукова конференція "Матеріали для роботи в екстремальних умовах-10". 
International Scientific Conference "Matirials for use in Eхtreme Conditions – 10"
Київ, вул. Політехнічна, 35, корпус № 9, ауд. 101 Листопад –Грудень ІФФ, Доній Олександр Миколайович,
тел. +38 067-443-18-18,
e-mail: conf-mto[at]ukr.net ,
http://materials.kpi.ua   
Міжнародна науково-практична конференція "Від Вебера до Валерстайна: історична соціологія держав та світ-систем""From Weber to Wallerstein: historical sociology of states and world-systems" Київ, просп. Перемоги 37, корпус7 Листопад –грудень ФСП, Кутуєв П.В. зав. кафедри соціології, д.соц.н., проф.
тел. +38 (044) 204-85-26, +38 (044) 204-94-03
e-mail: kpi.sociology[at]i.ua
XXI Міжнародна студентська науково-практична конференція “Наука та техніка ХХІ століття” ХХІ International Students R&D Conference “Science and Technology of the XXI Century” Київ, просп. Перемоги 37, корпус 7 03 грудня ФЛ, Лавриш Ю.Е.
тел.: +38 (044) 204-85-37
факс: +38(044) 204-80-11
е-mail: kpiconf[at]ukr.net
http://studconf.fl.kpi.ua
ХVІ Всеукраїнська науково-практична конференція  "Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні" Київ, просп. Перемоги 37, корпус 1 08–09 грудня ФММ, Войтко Сергій Васильович,
тел. (044) 204-91-03,
e-mail: s.voytko[at]kpi.ua
http://ied.kpi.ua/uk/main/
https://pbf.kpi.ua/ua/tag/efektivnist-inzhenernih-rishen-u-pri/
ІІІ Міжнародна конференція "Проблеми вдосконалення машин та обладнання електромеханічних та мехатронних систем"
"Problems of improvement of machines and equipment of electromechanical and mechatronic systems"
Київ, вул.  Борщагівська,  115, корпус 22 9 грудня ІЕЕ, Лістовщик Л.К.
тел. +38 (044) 204-96-85
e-mail: le_on[at]ukr.net
http://emoevc.kpi.ua
Наука в Україні та за кордоном: вчора, сьогодні, завтра “Ukrainian and foreign science: yesterday, today, tomorrow” Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 7 10 грудня ФЛ, Корницька Ю.А.
тел.+38 (050) 915 92 71, +38 (044) 204 82 05
факс: 204-80-11
е-mail: kornitska.kpi[at]gmail.com
http://kamgs3.kpi.ua/
ХІІ Всеукраїнська студентська конференція "Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки" Київ, вул. Політехнічна, 39, корпус 19 10–11 грудня ІХФ, доц., к.т.н. Сокольський О.Л.,
тел. 066-218-64-76
e-mail: cpsm.adm[at]kpi.ua, o.sokolskiy[at]kpi.ua
http://epo.kpi.ua
VI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій"VI All-Ukrainian Scientific and Practical Conference with the International Participation "Globalization of the Directions for the Industrial Potential Formation in the Context of Post-industrial Transformations" Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1 16 грудня ФММ, Єрешко Ю.О.
тел. +38 (044) 204-85-07
e-mail: conf.dtae[at]gmail.com;
http://ktpe-conf.kpi.ua
ІХ міжнародна науково-практична конференція „Математика в сучасному технічному університеті”IХ  International Scientific Conference "Mathematics in the modern technical university" Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 7 23–24 грудня ФМФ, Гайдей Віктор Олександрович;
тел. +38(044) 204-97-40
e-mail: matan[at]kpi.ua, victor144169[at]gmail.com
Науково-технічна конференція студентів та молодих учених "Авіа-ракетобудування: перспективи та напрямки розвитку" Київ,  вул. Боткіна, 1, корпус 28 Грудень ІАТ, Мариношенко Олександр Петрович;
e-mail: a_marin[at]ukr.net
тел. +380675013011
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Ефективність інженерних рішень в приладобудуванні"Секція «Автоматизація експериментальних досліджень» Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1 Грудень ПБФ, Добролюбова Марина Валеріївна,
тел. 097-596-89-74
e-mail: m.dobroliubova[at]ukr.net
http://aed.kpi.ua/Бурлака Діна Анатоліївна
тел. 063 043 42 12
e-mail: burlaka.dina[at]gmail.com
Семінар з представниками КНРInternational workshop with representatives of China Київ – Долян, Україна-КНР IV кв. 2019 – – IV кв.2020 ПБФ, Туз Юліан Михайлович
тел. +38 (044) 204-98-93
e-mail:tuz[at]aer.kpi.ua
Самарцев Юрій Миколайович
тел. +38 (044) 204-98-93
e-mail: samj[at]itci.net
Яремчук Анатолій Антонович
тел. +38 (044) 204-98-93
http://aed.kpi.ua/
CAD-CAE технології в хімічному машинобудуванні та пакувальній техніці Київ, вул. Політехнічна, 39, корпус 19 Грудень ІХФ, Карвацький А.Я.,
тел. 204-83-09,
e-mail: anton[at]rst.kpi.ua,
http://rst.kpi.ua
X Міжнародна науково-практична конференція з інформаційних систем та технологій Winter InfoCom Advanced Solutions 202010th International Conference on Information Systems and Technologies Winter InfoCom Advanced Solutions 2020 Київ, вул. Політехнічна, 41, корпус 8 Грудень ФІОТ, Писаренко Андрій Володимирович,
e-mail: andrew.pisarenko[at]gmail.com,
тел. +38(044) 204 9225
www.iconfs.net
ХХІV Міжвузівську науково-практичну конференцію "Україна: історія, культура, пам’ять" Київ, просп. Перемоги 37, корпус 7 Грудень ФСП, Чолій Сергій Васильович
тел: роб. 204-90-23
http://kafhistory.kpi.ua
е-mail: kafhistory_ntuu_kpi[at]ukr.net
Осіпчук Світлана Миколаївна
тел: роб. 204-90-23
е-mail:doing.history.2019[at]gmail.com
ІХ Всеукраїнська конференція: "Глушковські читання" Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 7 Грудень ФСП, Піхорович В.Д., ст. викладач
тел. +380 97 5727496,
е-mail:fanja.new[at]gmail.com
Богдан П., аспірант
тел. +38066 2774078,
е-mail:pipilazz[at]gmail.com
Науково-практична конференція: "Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави" Київ, вул. Політехнічна, 39, корпус 19, каб.324 Грудень ФСП, зав. каф. публічного права, к.ю.н., доцент Т.О. Чепульченко,
тел. +380 44 204-91-60,
е-mail: kpp_fsp_kpi[at]ukr.net
Семінар кафедри "Авіа-та ракетобудування" Київ, вул. Боткіна, 1, корпус 28 Постійно діючий
(кожна друга середа місяця)
ІАТ, Сухов Віталій Вікторович
е-mail:sukhovkpi[at]gmail.com
+380 67 5061412
Кабанячий Володимир Володимирович
е-mail:vkabanyachyi[at]ukr.net
+380993813190
Семінар кафедри систем керування літальними апаратами Київ,  вул. Боткіна, 1,
корпус 28
Постійно діючий ІАТ, Бурнашев Віталій Віталійович,
тел. +380674459930
е-mail: vvvburnashev[at]gmail.com 

План проведення наукових заходів на 2020 рік [.pdf, uk, table]