Миколаєць Дмитро Анатолійович: відповідальний та наполегливий

Серед переможців університетського конкурсу "Молодий викладач-дослідник 2016" названо і доцента кафедри промислової електроніки ФЕЛ Дмитра Анатолійовича Миколайця – фахівця з систем компенсації реактивної енергії.

Дмитро Анатолійович завжди мав схильність до точних наук. У 2005 р. закінчив спеціалізовану школу з поглибленим вивченням інформаційних технологій, того ж року став студентом факультету електроніки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". У 2011 році закінчив університет за спеціальністю "Електронні системи".

Дипломна робота Д.А.Миколайця знайшла подальший розвиток у теорії побудови компенсаторів з гарантованим електроживленням, що стало темою його дисертаційних досліджень, які він продовжив навчаючись в аспірантурі Київської політехніки. На останніх курсах Дмитро Анатолійович поєднував навчання з роботою на кафедрі. У різні роки він виконував обов'язки навчального майстра, інженера, асистента, старшого викладача. З грудня 2016 р. працює на кафедрі промислової електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського на посаді доцента.

Рік тому молодий дослідник захистив дисертацію на тему "Фільтро-компенсуючий перетворювач у системі гарантованого електроживлення" на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. У дисертаційній роботі вирішено задачу розробки теоретичних положень однофазних систем компенсації реактивної потужності із забезпеченням функції безперебійного електроживлення та побудови відповідних алгоритмів і систем керування.

Напрямами наукових досліджень Д.А.Миколайця є проблема електромагнітної сумісності електроспоживачів з мережею, яка включає в себе такі важливі питання, як емісія вищих гармонік у мережу, несиметрія напруг, коливання напруг живлення і т.ін., а також розробка алгоритмів керування та розрахунку параметрів компенсаторів реактивної енергії. Результати його наукових досліджень лягли в основу 14 наукових праць, у тому числі індексованих у міжнародних базах знань Scopus й IEEE, та монографії.

У 2015 р. Д.А.Миколаєць пройшов підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського за напрямом "Сертифікація систем менеджменту". Науковець бере участь в організаційній роботі, зокрема Української секції IEEE, де обіймав посаду Student Activity; в організації численних конференцій, у тому числі міжнародних, а також у роботі приймальної комісії в 2011 та 2015 рр. Він відповідає за наповнення сайту кафедри промислової електроніки, займається організаційно-виховною роботою, виконує обов'язки куратора академічної групи та групи майбутніх докторів філософії.

Д.А.Миколаєць проводить значну педагогічну роботу за напрямами "Системи відображення та реєстрації інформації" та "Системи електроживлення". Під керівництвом Дмитра Анатолійовича та за його безпосередньою участю відбувається істотна модернізація як теоретичної, так і технічної частини навчальних курсів. Студенти під керівництвом Д.А.Миколайця беруть участь у наукових конференціях та активно долучаються до наукових розробок кафедри.

Своїми сильними рисами науковець вважає відповідальність, методичність та наполегливість. Тож хай науковий неспокій та завзяття принесуть гідний результат.

Інф. ФЕЛ