Друга вища економічна освіта в Міжнародному університеті фінансів

Запрошуємо студентів НТУУ «КПІ» на навчання для здобуття другої вищої економічної освіти за спеціальностями:

 • Менеджмент і адміністрування;
 • Фінанси і кредит;
 • Економіка підприємства;
 • Облік і аудит;
 • Банківська справа;
 • Бізнес-адміністрування.

Форми навчання: вечірня, заочно-дистанційна

Заняття на вечірній формі навчання проводяться в зручний час з 18:30 до 20:45 чотири рази на тиждень (понеділок-четвер). За семестр вивчається вісім професійно-орієнтованих дисциплін. Блочно-модульна екзаменаційна сесія (завершення до початку сесії за основною освітою).

Заочно-дистанційне навчання у Міжнародному університеті фінансів – це поєднання класичної заочної форми з сучасними технологіями дистанційного навчання, які забезпечують зручне здобуття якісної освіти:

 • на установчих сесіях студенти отримують завдання, відвідують практичні заняття, семінари, тренінги та виконують лабораторні роботи, що забезпечує якісне виконання індивідуальних робіт з навчальних дисциплін;
 • усі індивідуальні завдання здаються дистанційно впродовж семестру через Віртуальний Міжнародний університет фінансів;
 • складання заліків здійснюється дистанційно по завершенню вивчення дисциплін ще до початку екзаменаційної сесії;
 • впродовж екзаменаційної сесії студенти здають лише екзамени та захищають курсові роботи.

Документи для вступу

 • Атестат з додатком для студентів ІІІ–IV курсів (копія).
 • Диплом Бакалавра з додатком (для осіб, які мають вищу освіту).
 • Довідка про навчання студента на певному курсі ВНЗ, засвідчена підписом декана та печаткою факультету(оригінал) - для студентів ІІІ–VI курсів.
 • Навчальна картка (копія засвідчена підписом декана факультету за місцем навчання та скріплена печаткою) - для студентів ІІІ–IV курсів.
 • Медична довідка - форма 086-У (оригінал).
 • Фотокартки, розміром 3×4 см – 6 шт.
 • Паспорт громадянина України (1, 2 та 11 сторінки) (копія),
 • Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (копія).

Терміни навчання

Програма бакалаврської підготовки - 2 роки.

Програма магістерської підготовки - 2 роки (на основі диплома непрофільного бакалавра, спеціаліста, магістра).

Пільгова вартість навчання для студентів НТУУ «КПІ»:

 • БАКАЛАВР – вечірня форма - 9130 грн/рік, заочно-дистанційна форма – 8000 грн/рік.
 • МАГІСТР - заочно-дистанційна форма -14 000грн/рік.

Студенти другої освіти МУФ отримують додаткову перспективу – долучитися до проектів «Два дипломи» у сфері економіки, маркетингу, менеджменту, фінансів в University Du Maine (Франція), Вищій школі менеджменту IAE Aix (IAE Aix Marseille Graduate School of Management) – Франція, The FHWien Unsversity of Applied Sciences of WKW(Австрія). Для успішної реалізації проектів «Два дипломи» Університет забезпечує поглиблене вивчення студентами ділової французької та англійської мови.

Прийом документів здійснюється до 25 вересня 2014 року за адресою:

03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, НТУУ «КПІ», корп.1 (ліве крило)


тел. 044 277-84-82, 097 149 28 22, 050-413-43-46
http://www.iuf.kpi.ua/