Гойжевський Василь Олександрович. Вітаємо з ювілеєм.

20 жовтня 2011 року виповнилося 90 років талановитому вченому і педагогу, кандидату технічних наук, доценту, ветерану Великої Вітчизняної війни, декану радіотехнічного факультету (1970-1973 рр.) Василю Олександровичу Гойжевському.

Василь Олександрович народився на Київщині у сім'ї лісничого. Після закінчення середньої школи у м. Києві він вступив на перший курс спецфакультету Київського політехнічного інституту. Але навчання було перервано війною. Молодим юнаком Василь Олександрович захищав Батьківщину. За бойові заслуги нагороджений трьома орденами і шістнадцятьма медалями.

Після закінчення війни Василь Олександрович повертається до навчання на радіотехнічний факультет Київського політехнічного, який закінчує у 1948 р. Потім навчання в аспірантурі, після закінчення якої з 1951 р. працює на кафедрі теоретичних основ радіотехніки КПІ на посадах асистента (1951-1958) і  доцента. У 1956 р. захищає кандидатську дисертацію. Заслужений викладач НТУУ "КПІ".

Під час роботи на кафедрі розробив основні лекційні курси: "Теорія електромагнітного поля", "Поширення радіохвиль", "Конструювання НВЧ пристроїв". Хороша методична підготовка цих курсів і нетрадиційна манера викладання дисциплін забезпечували високий рівень розуміння радіотехнічних процесів студентами не лише під час навчання, а й протягом наступної інженерної і наукової діяльності.

Василь Олександрович Гойжевський – засновник і науковий керівник (1959-1984 рр.) лабораторії фазових радіовимірювальних пристроїв і систем. Основні напрямки його наукових досліджень – методи надвисокочастотної і імпульсної фазометрії, фазові радіовимірювальні системи і комплекси. За рішеннями директивних органів під його науковим керівництвом виконано 15 науково-дослідних робіт, що були спрямовані на створення радіовимірювальних систем, які за своїми технічними характеристиками не мали аналогів. Автор більше 75 наукових і методичних праць, співавтор  монографії.  Підготував 17 кандидатів наук, троє з яких стали докторами наук.

З 1970 по 1973 рр. Василь Олександрович – декан радіотехнічного факультету. Завдяки його організаційній роботі було удвічі збільшено контингент студентів радіотехнічного факультету. Він також є одним із фундаторів кафедри конструювання і виробництва радіоапаратури.

В. О. Гойжевський брав активну участь у громадській роботі. Протягом 1961-1962 рр. він заступник голови, а у 1962-1964 рр. – голова місцевкому КПІ. З його ініціативи було розпочато  будівництво пансіонату "Сосновий" на березі Дніпра біля Трипілля.

Василю Олександровичу притаманні любов до радіотехніки, талант наукового робітника і керівника, яскравий педагогічний хист. В.О. Гойжевський хороший сім'янин, небайдужа і доброзичлива людина, яка поєднує вимогливість з високим ступенем демократичності, яка завжди була і залишається відвертою, щирою і відкритою для колег і учнів.

Вітаємо Вас, Василю Олександровичу, зі славним ювілеєм, бажаємо міцного здоров'я, сімейного щастя, радості життя протягом багатьох років!

Колеги, кафедра теоретичних основ радіотехніки