Друга та паралельна освіта

Як отримати другу освіту в КПІ?

Хочу отримати другу вищу освіту. За якими напрямками можна отримати її у КПІ?

Отримати другу вищу освіту можна за всіма зазначеними в переліку для вступників напрямами підготовки - http://kpi.ua/specialities

Чи можу я отримати у вашому вузі другу вищу освіту, де можна знайти умови вступу, навчання та оплати

Управління системою післядипломної освіти (друга освіта, програми перепідготовки, підвищення кваліфікації, стажування та інш.) НТУУ «КПІ» здійснює спеціальний підрозділ – Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти:» (НМК «ІПО») - http://kpi.ua/ipo, http://ipo.kpi.ua

Прийом документів та консультації за адресою: Київ, пр. Перемоги 37, Навчальний корпус №1, енергокрило, офіс 40, кімната 5, тел. 406-85-13

А чи можливе здобуття паралельної вищої освіти наприклад економічної, якщо я вже навчаюсь в КПІ на денному віділенні на іншій спеціальності?

Отримання паралельної освіти відбувається відповідно до принципів академічної мобільності студентів і здійснюється підрозділами НТУУ "КПІ" та спеціалізованими комплексами, які провадять даний тип навчальної підготовки (уточнення в підрозділах), а також за програмами "подвійних дипломів" (також треба уточнювати в навчальних підрозділах).