Департамент інновацій та трансферу технологій

Директор департаменту: Білецький Олег Олександрович
Адреса: Проспект Перемоги, 37, м. Київ
тел.: (044) 204 81 18
пошта: o.biletsky[at]kpi.ua

Департамент інновацій та трансферу технологій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» координує взаємодію структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського з інноваційними структурами й організаціями для виконання спільних наукових досліджень та комерціалізації їх результатів. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України й нормативною базою КПІ ім. Ігоря Сікорського.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ:

  • Сприяння створенню максимальної кількості корисних для суспільства конкурентоздатних результатів наукових досліджень, зокрема об'єктів інтелектуальної власності.
  • Введення результатів наукових досліджень, майнові права на які належать КПІ ім. Ігоря Сікорського, у цивільний обіг, зокрема шляхом їх комерціалізації.
  • Інформаційно-аналітичне, патентно-інформаційне забезпечення процесів створення корисних для суспільства результатів наукових досліджень КШ ім. Ігоря Сікорського.
  • Координація роботи структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій.
  • Сприяння інтеграції науки і освіти шляхом введення до навчального процесу дисциплін, що формують фахові компетентності у сфері інтелектуальної власності, інновацій та трансферу технологій.

В структуру департаменту входять:

  • Відділ інновацій
  • Відділ трансферу технологій