Академічна доброчесність

На сторінці представлено нормативно-правові та регламентуючі документи та корисні ресурси з розвитку культури академічної доброчесності та запобігання плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Нормативно-правові документи 

 • Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII зі змінами. База даних «Законодавство України». URL
 • Про вищу освіту : Закон України від 18.12.2019 № 392-IX. База даних «Законодавство України». URL. Ст. 6.6, Ст. 16.8, Ст. 19.9, Ст. 32.3.1, Ст. 69 : Поняття академічного плагіату. Відповідальність за порушення.
 • Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VІІІ. База даних «Законодавство України». URL. Ст. 42. Поняття академічної доброчесності, види порушень академічної доброчесності, відповідальність
 • Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір : постанова Каб. Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1756. URL
 • Про Етичний кодекс ученого України : постанова НАН України від 15. 04. 2009 № 2. URL
 • Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів : наказ М-ва освіти і науки України від 14.07.2015р. № 758. База даних «Законодавство України». URL
 • Про створення Національного репозитарію академічних текстів : розпорядж. Каб. Міністрів України від 22.07.2016 р. № 504-р. База даних «Законодавство України». URL

Офіційні рекомендації

 • Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності : затверджено рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 жовтня 2019 року / Нац. агентство із забезпечення якості вищої освіти. 2019. 19 с. URL
 • Рекомендації з академічної  доброчесності для закладів вищої освіти : лист МОН від 23.10.2018 р. № 1/9-650 (назва з екрана). URL
 • Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) : лист М-ва освіти і науки України від 15.08.2018 р. № 1/11-8681. URL
 • Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.) URL
 • Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти : лист МОН від 26 жовтня 2017 року № 1/9-565. URL
 • До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності. Аналітична записка МОН / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. - 2020. – 22 трав. URL

Регламентуючі документи КПІ ім. Ігоря Сікорського

Накази та розпорядження

 • Про затвердження Положення про систему запобігання академічному плагіату: наказ від 25.02.2020 р. № 1/76. URL
 • Про внесення змін до наказу № 4-79 від 09.06.2017 р. Про внесення змін до наказу № 4-301 від 28.11.2016 р. Про створення робочої групи з питань академічної чесності : наказ від 11.06.2019 № 4-88. URL
 • Про внесення змін до розпорядження № 5/41 від 19.03.2019 р. Про здійснення заходів на виконання Наказу від 21.05.2018 № 1/180 Про запровадження системи запобігання та виявлення академічного плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського : Розпорядження від 22.03.2019 № 5/44. URL
 • Про здійснення заходів на виконання Наказу від 21.05.2018 № 1/180 Про запровадження системи запобігання та виявлення академічного плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського : Розпорядження від 19.03.2019 № 5/41. URL
 • Про забезпечення функціонування системи запобігання та виявлення академічного плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського : наказ від 18.12.2017 р. № 1-437. URL
 • Про внесення змін до наказу № 4-301 від 28.11.2016 р. Про створення робочої групи з питань академічної чесності: : наказ від від 23.01.2017 р. № 7-4. URL
 • Про створення робочої групи з питань академічної чесності : наказ від 28.11.2016 р. № 4-301

Соціологічні дослідження КПІ ім. Ігоря Сікорського

Методичні матеріали

 • Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності / упоряд. : В. Бахрушин, Є. Ніколаєв ; SAIUP. URL
 • Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах : метод. рек. / автори-укладачі : О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Наук.-техн. б-ка ім. Г. І. Денисенка Нац. техн. ун-ту України «Київ. політех. ін-т ім. І. Сікорського» ; Укр. бібл. асоц. Київ : УБА, 2016. Електрон. вид. 117 с. URL
 • Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ : методичні поради / авт. – уклад.: Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; УБА. Київ :УБА, 2016. Електрон. вид. 39 с. URL
 • Основи формування культури академічної доброчесності в бібліотеці : інформаційний огляд / авт.-уклад.: Якуніна Н. В., Чинюк А. А., Руденко Я. В. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. О. Сербін ; Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; УБА. Київ : УБА, 2016. Електрон. вид. 41 с. URL
 • Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат: інформаційний огляд / авт.-уклад. А. Р. Вергун, Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; УБА. Київ : УБА, 2016. Електрон. вид. 36 с. URL
 • Рекомендації щодо впровадження кодексу честі в закладах освіти / Є. Стадний, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP). URL
 • Як підтримати академічну доброчесність в університеті? : Рекомендації МОН та експертів SAIUP / Проект сприяння академічній доброчесності в Україні - SAIUP. URL (дата звернення : 07.04 2020).

Освітні курси

 • Академічна доброчесність, програма підвищення кваліфікації для НПП / НТУУ «Київ. політех. ін-т ім. І. Сікорського», Укр. ін-т інформ. технологій в освіті. URL
 • Академічна доброчесність: онлайн-курс для вчителів старших класів : [онлайн-курс] / ED-ERA. URL
 • Квіт С., Чуканова С. Академічна доброчесність в університеті : [онлайн-курс] / ВУМonline. Доступний : 22.11.2018. URL
 • Academic Integrity: Values, Skills, Action : Online Courses / The University of Auckland is New Zealand's, FutureLearn. URL

Корисні ресурси

 • Академічна доброчесність : Серія Інфобюлетенів / Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project — SAIUP). : URL
 • Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. фонд «Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики»; за заг. ред. Т.В.Фінікова, А.Є.Артюхова. Київ : Таксон, 2016. 234 с. URL
 • Артюхов А. Університетська система дотримання академічної доброчесності: нормативна база or/and/versus дієві механізми : вебінар / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP, СумДу. URL
 • Десять принципів академічної доброчесності для викладачів / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні - SAIUP. URL
 • Деякі рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських вищих навчальних закладах / Є. Стадний, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP). URL
 • Дроздов В. Академічна доброчесність: від теорії до практики : вебінар / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. URL
 • Фундаментальні цінності академічної доброчесності : переклад українською / Проект сприяння академічній доброчесності в Україні - SAIUP. URL
 • Академічна доброчесність: студентські ініціативи : матеріали вебінару / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. - 2020. – 31 серп. URL
 • Академічна доброчесність vs Карантин / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. - 2020. – 8 трав. URL
 • Академічна доброчесність в університетах: цифри / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. - 2020. – 26 серп. URL
 • Дроздов В. Не карати, а навчати: практичні поради щодо формування культури академічної доброчесності у студентів / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. – 2020. – 18 серп. URL
 • Ніколаєв Є. Короткі поради: Як написати тези до доповіді чи дипломної роботи? / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. – 2020. - 15 черв. URL
 • Ніколаєв Є. Політика університетів із запобігання студентському плагіату : матеріали вебінару /  Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. – 2020 – 23 квіт. URL
 • Опитування студентів як інструмент забезпечення якості освіти / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. - 2020. – 29 жовт. URL
 • Прес-конференція “Презентація проєкту “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти” / Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. - 2020. – 23 жовт. URL
 • Проєкт “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти” – Academic IQ / Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. - 2020. – 6 жовт. URL
 • П’ять цікавих фактів про академічну доброчесність / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. - 2020. – 20 лип. URL
 • Романцова Б. Короткі поради: Написання огляду літератури : інформ. відео / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. - 2020. – 28 серп. URL
 • Романцова Б. Короткі поради: Редагування наукових текстів : інформ. відео / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. - 2020. – 11 черв. URL
 • Чапайло Я., Тимочко Т. Академічна доброчесність як політика ЗВО : матеріали вебінару / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. - 2020. – 6 трав. URL
 • Чуканова С. Короткі поради: Оформлення списків джерел. Цитування та посилання : інформ. відео / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. - 2020. – 6 трав. URL