Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 5 квітня 2021 року

Засідання ректорату відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського М.З.Згуровського. Відкриваючи засідання, він запропонував учасникам обговорити особливості роботи університету під час локдауну та плани на тиждень, що розпочався.

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адміністративно-управлінська  робота

Постійно забезпечується дотримання карантину і здійснення протиепідемічних заходів в умовах оголошеного локдауну. Видано відповідне розпорядження: освітній процес здійснюється виключно в дистанційному режимі, працівники переводяться на дистанційну роботу, у разі неможливості – відпустка або переведення на простій. Для працівників, присутність яких необхідна за характером роботи, за списками замовлено перепустки. 300 з них видано в суботу, ще 500 будуть видані 5 квітня.

На запит МОН сформовано і направлено списки працівників, які висловили бажання вакцинуватися за рахунок залишків вакцини в першій хвилі, – всього 599 осіб.

На минулому тижні захворіло 10 осіб (9 працівників, 1 студент), одужало – 5. 18 осіб повинні перейти на ізоляцію.

Підготовлено і виносяться на засідання Вченої ради зміни до Статуту університету. Після узгодження вони будуть подані для затвердження Конференцією трудового колективу.

На засіданні  комісії  з  Колективного   договору:

- узгоджено акт про виконання Колективного договору;

- завершено підготовку і передано для опублікування текст нового Колдоговору, який буде оприлюднено на цьому тижні в газеті «Київський політехнік» та в електронному варіанті;

- затверджено регламент проведення Конференції 22 квітня;

- розглянуто порядок формування списків обраних делегатів.

Проведено спільну нараду відповідальних осіб з обговорення системи заходів з удосконалення порталу університету і сайтів підрозділів. Визначено завдання для роботи за напрямами, зокрема завершення моніторингу і оновлення інформації для абітурієнтів, що у цій роботі є пріоритетним.

За участю комісії з контролю та здійснення закупівель відбулося чергове засідання тендерного комітету.

2 квітня проведено оновлення системи «Мегаполіс», включаючи ліцензію, ключі доступу. Система повністю працює в штатному режимі.

Освітній процес

Завершилося проведення чергового календарного контролю, здійснюється аналіз його результатів по підрозділах.

Завершено другу хвилю широкого вибору вибіркових дисциплін. Третя хвиля призначена для студентів, які вибору не зробили.

Видано наказ і проводиться робота з підготовки до Ярмарку професій.

Проводиться черговий конкурс на заміщення посад НПП. Експертно-кваліфікаційна комісія університету розглянула конкурсні справи 2 деканів, 2 завідувачів кафедр і 11 професорів, визначила kpi в контрактах і терміни їх дії відповідно до вимог, які були затверджені  Вченою радою.

Приймальна комісія

Сформовано і направлено для узгодження до КМДА і Центру зайнятості конкурсні пропозиції з набору на рівні “бакалавр” і “магістр за спеціальностями відповідно до вимог ЄДБОУ.

Видано накази і здійснюєься підготовка до проведення на базі КПІ Всеукраїнських олімпіад для випускників шкіл з фізики і математики. Перші тури змагань пройдуть 11 та 18 квітня.

Акредитація

Галузевою експертною радою (ГЕР) НАЗЯВО прийнято позитивне рішення з акредитації бакалаврської програми «Прикладна фізика». В листі-відповіді ми висловили низку зауважень по окремих оцінках. Очікуємо рішення ГЕР по магістерській програмі, а також попередні висновки експертних груп по трьох інших освітніх програмах.

Готуємо до експертизи бакалаврську програму «Промисловий маркетинг» (з 12 квітня) і продовжуємо внутрішню акредитацію освітніх PhD-програм, які плануються до акредитаційної процедури у цьому навчальному році.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

Опрацьовано результати другої хвилі вибору студентами вибіркових дисциплін і перехід до третьої хвилі, під час якої кафедри визначаться і сформують групи. Ці результати буде внесено до робочих навчальних планів.

Підготовлено та розіслано інформаційний лист щодо особливостей проведення практики в умовах посилених карантинних обмежень. З 12 квітня розпочинається переддипломна практика у бакалаврів. Надано рекомендації, яким чином здійснювати практику в дистанційному режимі. Також надано можливість проходити практику не на кафедрах, а в наших спільних лабораторіях і центрах. Там нині напрацьовують завдання, що можуть виконуватись у дистанційному режимі.

Проведено роботу щодо опрацювання даних по результатах опитування аспірантів для майбутньої акредитації, найближча з яких відбудеться вже у травні.

Відпрацьовано графіки іспитів бакалаврів та екзаменаційних комісій наукових магістрів. Затверджено факультетські пропозиції.

Через мережу каналів деканатів опубліковано пост для студентів з роз'ясненням особливостей проходження практики.

Продовжується робота з координації підготовки НП та ОП.

Проведено моніторинг поточного контролю для засідання ЕКК.

Організовано збір інформації щодо охочих вакцинуватися.

Видано наказ про призначення предметних комісій для прийому вступних випробувань до аспірантури у 2021 році.

Завершується формування розкладу вступних іспитів до аспірантури зі спеціальностей.

Триває активна співпраця зі структурними підрозділами щодо вчасної підготовки (оформлення) вступних програм та розміщення їх на сайтах підрозділів. Одночасно здійснюється контроль підготовки вступних білетів відповідно до єдиних програм.

22 березня 2021 року гарантам ОНП «доктор філософії» було надіслано таблицю-шаблон з  переліком вибіркових дисциплін аспірантів для подальшого внесення до «Електронного кампусу». Термін подання – до 05.04.2021 р. Станом на 02.04.2021 р. подано інформацію про перелік вибіркових дисциплін аспірантів за 19 спеціальностями.

Завершується підготовка графіку навчального процесу на 2021/2022 н.р.

На постійній основі продовжується робота з деканатами щодо формування розкладів роботи ЕК у травні та червні 2021року.

Повністю відпрацьовано розклад сесій за денною та заочною формами навчання і введено у базу АСФР для студентів 4-го курсу.

Здійснено планування аудиторного фонду для проведення ЗНО в КПІ. Підготовлено пропозиції та аудиторний фонд для проведення ЗНО відповідно до листа МОН.

Продовжували спілкуватися з підприємствами щодо питань організації практики бакалаврів з 12 по 16 квітня 2021 року.

Продовжувалась співпраця з «ІНВО ДІДЖИТАЛ». 6 квітня представниками компанії буде проведено презентацію тих модулів, які нам будуть надаватися в першу чергу для їхнього  подальшого тестування нашими підрозділами.

Для залучення більшого числа студентів до використання ліцензій SW триває робота з відповідальними щодо видачі електронних ключів студентам на факультетах. Ведеться підготовка для їх передачі на факультети від КБІС ПК.

Зведено і опубліковано другий вебометричний рейтинг сайтів наших підрозділів(https://webometr.kpi.ua/2021-02).

Здійснюється збір вебометричних даних для рейтингів квітня.

Здійснюється верифікація ресурсів для березневого моніторингу контенту.

Проведено засідання Комісії з сертифікації ІКР, де розглянуто питання вдосконалення інформаційних ресурсів. Визначено кроки щодо вдосконалення інформації, насамперед потрібної абітурієнтам та їхнім батькам.  

Узяли участь у роботі комісії з підготовки Колективного договору

Узяли  участь у роботі комісії з внесення змін до Кодексу честі.

Проректор з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

Навчальна робота

За результатами першого календарного контролю весняного семестру проведено детальний аналіз по факультетах/інститутах, який буде розглянуто 6 квітня на нараді з НВР.  У календарному контролі взяли участь 14242 студенти (+730 порівнян з показниками 2019/2020 н.р.), атестовано з усіх дисциплін 6768 осіб (-108), неатестовано 114 (+35), неатестовано з трьох і більше предметів 3344 (+860), з них переважна більшість на 2-му курсі –25% (860) та на 3-му – 26% ( 096). Найбільш успішно атестовані студенти ФЛ та ФБТ. Не проставлено атестації з 312 дисциплін по всіх факультетах та інститутах. Були неактивовані відомості. Висловлено подяку ІТС, який виконав свою роботу дуже якісно.

Спільно з ДООП серед студентів проводилося роз'яснення щодо обрання вибіркових дисциплін та питання проходження практики.

Узяли участь у:

- робочих нарадах: з освітніх питань, з питань удосконалення порталу університету і сайтів підрозділів;

- комісіях з Колективного договору, оздоровчій, з питань внутрішньої сертифікації сайтів.

Документи про вищу освіту

Робоча група завершила роботу над оновленням  оформлення документів про вищу освіту. Розроблено бланки, форми, зразки дипломів (бакалаврів, магістрів, PhD), додатків до них та зразки академічної довідки. Документи передано на розгляд комісії Вченої ради. Для затвердження на Вченій раді підготовлено презентацію.

Мобільність

Узяли участь у настановчих семінарах Національного Еразмус+ офісу в Україні (доповідач С. Шитікова) щодо нових програм Еразмус та Дому Європи щодо проєкту САМ Британської ради з національної мобільності.

Підписано Меморандум про співпрацю з Університетом прикладних наук Гессена (ФРН), яким розширено сферу дії меморандуму на всі спеціальності університету, та Міжуніверситетську угоду з Університетом Гранади.

Стипендія

Замовлено соціальну стипендію на квітень для 1017 студентів пільгових категорій на загальну суму 1573857,02 грн.

Розпочато роботу за напрямом пільгового державного кредитування на наступний навчальний рік.

Видано розпорядження деканам/директорам факультетів та інститутів щодо надання інформації про необхідні обсяги коштів на кредитування; підготовлено інформаційний пост для студентів з реєстраційною формою; проводяться консультації з відповідальними за пільгове державне кредитування.

Проведено засідання стипендіальної комісії університету щодо питань призначення/зняття академічних стипендій.

Здійснено виплату первісної грошової допомоги студентам-сиротам, переведеним на повне державне забезпечення.

Організаційна робота

Спільно з департаментом науково-інноваційного розвитку розпочали цикл заходів для керівників і членів гуртків. 31 березня директор департаменту провів перший онлайн-вебінар на тему «Як захищати права інтелектуальної власності».

Спільно з Бібліотекою започатковано серію публікацій-коміксів з популяризації академічної доброчесності.

Профорієнтація

Підготовлено публікацію про проведення Інженерного тижня «KPISchool» для газети «Київський політехнік».

Продовжуємо публікації в соціальних мережах рубрик профорієнтаційного спрямування від факультетів та інститутів; анонсів Дня відкритих дверей університету, олімпіад для школярів з математики, фізики та хімії.

Протягом тижня здійснювалася активна робота з організації запланованого на 10 квітня КПІАбітFest (узгодження сценарію, сформованого з урахуванням найпоширеніших запитань від батьків та вступників, робота зі спікерами).

Працевлаштування

Проведено низку організаційних заходів до Ярмарку вакансій: наповнення сайту Ярмарку, анонсування учасників, публікації в соціальних мережах. Розробляються інформаційні блоки для залучення студентів до участі у цьому заході.

Проведено засідання робочої групи з питань розвитку інклюзивного освітнього середовища. На засіданні заплановано  комплекс заходів щодо розвитку за цим напрямом.

Заступник начальника НДЧ Г.С. Васильєв

На виконання доручень ректора

Супровід Космічної програми КПІ ім. Ігоря Сікорського. Здійснено організаційні заходи з підготовки і проведення 30 березня візиту представників Офісу Президента України, які були ознайомлені з Космічною програмою університету. За результатами зустрічі напрацьовано оновлену модель презентації Космічної програми. Нині працюємо над її реалізацією.

Проєкт «PolyITAN-12U». Перереєстровано Картку. 01 квітня обговорено питання документального супроводу проєкту. Прийнято рішення запросити до команди П.І.Терещенка  як відповідального за погодження звітної документації із замовником. 1 квітня проведено нараду з керівництвом відділу закупівель (І.Р.Ящук) і відділу соціально-майнових питань (С.А.Манзюк) щодо закупівель матеріалів для наносупутника. Узгоджено план дій для прискорення закупівель. Проведено телефонну розмову з італійською фірмою щодо умов постачання сонячних панелей для нових супутників. Домовилися про те, що доставку оплачуватиме КПІ. За позиціями «датчик сонця» та «маховичний двигун» розпочато пошук українського імпортера.

1 та 2 квітня забезпечено організаційний супровід двох кіногруп  по локаціях КПІ.

На виконання рішень Координаційної ради

5 квітня звітуємо в МОН щодо результатів наукової та інноваційної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році. Відповідно до плану підготовки й вимог Департаменту науки та інноватики МОН подано звітні матеріали щодо підсумків за 2020 рік згідно з Переліком  та вимогами щодо їхнього подання, матеріали занесено до БД «Наука в університетах»: узагальнений звіт  (200 стор.); показники Н та НТД і показники паспортів бюджетних програм; звіти завершених і перехідних НДР та ін.

До МОН надано звіти за етапом робіт молодих учених, проміжних звітів НДР та анотованих звітів за завершеними роботами. Всі звіти внесені до бази даних «Наука в університетах».

Підготовлено та відправлено до МОН форми 1-11 звітності «Про основні результати виконання замовлення та їх практичне застосування» у розрізі напрямів бюджетного фінансування.

Централізовано підготовлено, відскановано, надіслано й видано керівникам усіх тем конкурсу НФДУ зразки  заяви, доручення, довідки ВК для керівників проєктів.

Підготовлено звіти 11 молодих учених-стипендіатів КМУ. Вони розглянуті на ВР факультетів і на комісії ВР університету. Після затвердження результатів на Вченій раді вони будуть надіслані до  МОН.

Отримано 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права (ТЕФ), подано дві заявки на корисну модель (ТЕФ, ХТФ).

Підписано наказ по університету щодо проведення Фестивалю “Sikorsky Challenge - 2021”.

Проведено технологічний аудит НГ ІХФ (7 НГ). Виявлено один перспективний проєкт «Спосіб виробництва гумінових добрив», спрямований на комерціалізацію (ІХФ-03, керівник Я.М.Корнієнко). Для виробництва дослідної партії розпочали пошук інвесторів.

Робота у взаємодії з підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського

Спільно з ДНВР 31 березня проведено вебінар для керівників студентських гуртків на тему «Як захистити інтелектуальну власність». Надали інформацію про особливості захисту результатів творчої діяльності різного виду та роль і місце ДІТТ на шляху набуття прав та комерціалізації ОПІВ.

Спільно з НТБ 30 березня провели нараду з представниками компанії Elsevier, на якій обговорили питання, що будуть розглянуті під час вебінару компанії Elsevier із використання аналітичного інструмента SciVal. На 7 та 14 квітня планується проведення двох вебінарів для керівників та науковців КПІ ім. Ігоря Сікорського.

На виконання вимог ч. 4 ст. 6 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та з метою проведення атестації наукових працівників в КПІ ім. Ігоря Сікорського видано наказ від 29.03.21 №НОН/75/2021,  яким оновлено склади атестаційних комісій підрозділів. 

Робота із зовнішніми партнерами

Опрацьовано пропозиції наукових груп ФЕЛ, ФІОТ, РТФ по проєкту «Газовий лічильник»,  підготовлено лист-відповідь з даними пропозиціями та передано компанії ТОВ «Турбулентність». Отримали пропозицію потенційного замовника перейти до етапу визначення вартості проєкту відповідно до наданих пропозицій.

М. З. Згуровський

Запитання до вас і одночасно до Анатолія Анатолійовича та Михайла Юхимовича. Прийнято новий Закон про присудження наукових ступенів. Чи відпрацьована відповідним чином нормативно-правова база КПІ?

А. А. Мельниченко

Президент України ще не підписав відповідного Указу. Але комісія В.Б. Струтинського вже давно почала працювати над цими документами.

Ю.І. Якименко

У мене вже є проєкт Положення, узгоджений з комісією Вченої ради. Ми його опрацьовуємо. Є зауваження комісії Вченої ради і є сам проєкт, який у травні буде внесено  на розгляд і затвердження Вченої ради університету.

М.З. Згуровський

Нам важливо не допустити великого часового розриву. Частина пошукачів може вже бути готовою до захисту за новими правилами. Треба, щоб наша нормативна база була готовою і ми не затримували людей.

А.А. Мельниченко

Стосовно захистів. Всі, у кого були майже готові дисертації, пришвидшилися і завершили роботу. Розриву  в часі не буде. У нас готові до захисту кандидатських дисертацій близько 30 осіб. І тільки декілька – PhD.

М.З. Згуровський

Я маю на увазі вже наступний період – це навчання і захист PhD. Щоб тут у нас все було відпрацьовано і ми не затримували процесу.

Голова Вченої ради М. Ю. Ільченко

Що стосується наукових ступенів. Комісії Вченої ради з атестації освітньої діяльності пропрацювали проєкт Закону до його затвердження. Ми знаємо, як треба модифікувати систему підготовки кандидатів наук, докторів наук, докторів філософії. Доктори наук залишаються. Залишаються і кандидати наук для тих, хто почав підготовку до 2014 року. Тут жодних затримок не буде. Стосовно вчених звань професора, доцента, старшого дослідника  –  наразі наші фахівці опрацьовують наше внутрішнє Положення, яке ми доопрацюємо, приведемо його у відповідність до нормативного документа і запровадимо у травні 2021 року.

Робота постійних комісій Вченої ради

Комісія Вченої ради з освітньої діяльності (В.І. Тимофєєв) і Комісія з атестації наукових кадрів (В.Б. Струтинський) розглянули проєкт «Положення про порядок розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань професора, доцента і старшого дослідника» та підготували кілька зауважень, основним з яких є висновок, що «Положення...» потребує доопрацювання й узгодження з чинними нормативними документами.

У порядку підготовки до розгляду звітів на Вченій раді університету проведено дві наради за участю голів комісій і доповідачів (Л.Г. Субботіної та В.А. Кондратюка), на кожній з яких обговорено ключові результати та доопрацьовано проєкти рішень ради.

Оптимізовано зміст і структуру порядку денного Вченої ради, зокрема деякі питання управління університетом.

Надано допомогу з організаційної підтримки виконання проєкту ««PolyITAN-12U».

Директорка департаменту міжнародного співробітництва А.В.Ковтун

1. Робота з впливовими міжнародними організаціями

1.1. З МЗС України та з офісом Гендиректора МАГАТЕ пана Рафаеля Маріано Гроссі працюємо над підготовкою візиту пана Р.М. Гроссі 26-27 квітня 2021 року в Україну з метою участі у заходах до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи. Передбачено, що Р.М.Гроссі прочитає відкриту лекцію для студентів КПІ – слухачів освітньої магістерської програми «Фізичний захист, облік і контроль ядерних матеріалів» (можливо, у форматі відеоконференції).

1.2. Спільно з ДНВР готуємося до участі у вебінарі Наглядової ради Великої хартії університетів та Глобального студентського форуму 19 квітня о 18:00-19:30, який організовує Magna Charta Observatory. Вебінар буде присвячений залученню студентства до життя та розвитку університетів у міжнародній перспективі, тому до участі буде запрошено й представників студентських організацій.

2. Робота Координаційної ради з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ

Посол України в Державі Кувейт О. Балануца звернувся з такою рекомендацією до КПІ: з метою збільшення кількості абітурієнтів у світі, які можуть отримати інформацію про навчання в КПІ, встановити безпосередній контакт зі стартапом і однойменним застосунком для абітурієнтів «U-APP» (директор Hazem Al-Essa). Застосунок «U-APP» надає зарубіжним абітурієнтам рекомендації і підтримку у виборі університету, поданні документів, проходженні співбесід та в інших кроках, необхідних для вступу. Наповнення профілю КПІ в «U-APP» здійснюється силами самого КПІ.

3. Активізація міжнародної проєктно-грантової діяльності

3.1. 31 березня ДМС розпочав серію вебінарів «Проєктні горизонти КПІ», які будуть проводитись щотижнево у квітні – червні. Передбачається розглянути: вимоги щодо участі в міжнародних програмах; шляхи ефективного пошуку партнерів для міжнародних проєктів; особливості підготовки проєктних пропозицій; аплікаційні форми для оголошених конкурсів та їх заповнення.

3.2. ДМС працює з підрозділами щодо подання заявок для участі у чергових конкурсах на здобуття стипендій імені Фулбрайта для навчання, стажування й досліджень на 2022-2023 академічний рік, що оголошено Програмою академічних обмінів імені Фулбрайта/Київського офісу Інституту міжнародної освіти. ДМС готує для підрозділів онлайн-презентацію Програми.

4. Робота групи по забезпеченню позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах університетів

4.1. До світового рейтингу університетів THE завантажено необхідні дані від КПІ.  Результати  глобального рейтингу THE будуть опубліковані у вересні цього року.

5. Інші заходи

5.1. Надано протокольне забезпечення:

– візиту делегації Офісу Президента України для ознайомлення з Космічною програмою КПІ ім. Ігоря Сікорського;

– презентації книги «Київські політехніки в боротьбі за свободу і незалежність України»;

– переговорному листуванню з Дрезденським технічним університетом як можливим партнером у запуску на орбіту наносупутника типу PolyITAN.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота

- Протягом тижня проводили індивідуальну роботу щодо виконання власними силами підрозділів приписів з відповідальними за стан техногенної та пожежної безпеки по факультетах та інститутах. На цьому тижні плануємо ще раз заслухати їхні звіти.  Продовжуємо готувати технічні завдання на закупівлю відповідних товарів і послуг згідно з річним планом закупівель. Здійснили обстеження металевих та дерев‘яних конструкцій горищ будівель університету для подальшого їх просочування вогнетривкою речовиною;

- завершили роботи з ремонту центральних сходів у 12-му навчальному корпусі,  продовжуємо роботи з укріплення його фундаменту та закінчили частковий ремонт фасаду;

- продовжували виконувати обстеження об'єктів зі складанням дефектних актів, де необхідно виконати аварійні ремонтні роботи;

- провели робочу нараду щодо виконання робіт з благоустрою території за 18-м навчальним корпусом. Стіна корпусу готова для нанесення муралу, із середи почне працювати художник;

- розпочали виконання ремонтно-відновлюваних робіт даху НТБ;

- провели обстеження та частковий ремонт водопровідних мереж університету;

- продовжуємо кронувати зелені насадження навколо навчальних корпусів;

- продовжуємо роботи з відновлення систем димовидалення в гуртожитках та навчальних корпусах, після торгів укладено угоди на придбання спеціального вентиляційного обладнання;

- спільно з департаментом навчальної роботи продовжуємо аудит навчальних площ на предмет їх готовності до нового навчального року;

-  розпочали огляд усіх вузлів обліку теплової енергії та їхнє під'єднання до системи дистанційного збору і контролю даних енергоспоживання;

- проводимо підготовчі роботи  для заміни водо- та електролічильників;

- підготовлено технічне завдання на закупівлю датчиків для дистанційної передачі показів  водолічильників. Оголошено закупівлю на 31 датчик, які буде змонтовано в навчальних корпусах;

- розпочали готувати місця під встановлення нових індивідуальних теплових пунктів у 13, 14, 15, 16, 17-му навчальних корпусах (корпуси, які стоять уздовж вулиці Політехнічної);

- готуємо технічні завдання на заміну вхідних груп навчальних корпусів за напрямом енергоефективності;

- закінчуємо готувати порівняльний аналіз споживання енергоресурсів в університеті за перший квартал 2021 року;

 - закінчуємо уточнення технічної інформації по електролічильниках для наповнення бази даних для енергомоніторингу в університеті;

- провели робочу нараду щодо підготовки низки документів для отримання ліцензії по прекурсорах.

Соціальний напрям

- У зв'язку із запровадженням локдауну, їдальні та буфети в навчальних корпусах призупинили роботу. Працює лише курсантська їдальня в корпусі №32;

- уклали угоди  на студентські квитки державного зразка з безконтактним чіпом, насіння газонних трав, контейнери для ТПВ, доступ та користування програмним забезпеченням;

- згідно із заявками проводимо постачання товарів підрозділам університету;

- у зв'язку з набуттям чинності новим Законом про оренду державного та комунального майна проводиться підготовка документів для Фонду держмайна щодо продовження договорів оренди;

- ведемо прийом та оформлення документів від громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- здійснюємо розроблення комерційних пропозицій щодо співпраці з потенційними корпоративними клієнтами на проживання та перебування на оздоровчих базах університету для відпочинку та оздоровлення;

- проводимо планування майбутніх заходів для залучення відпочивальників на бази відпочинку;

- 1 квітня було проведено засідання оздоровчої комісії, на якому затверджено ціни та дати заїздів на оздоровчий сезон-2021;

- у роботі підписання договорів на послуги з перетікання реактивної електроенергії для СОТ «Політехнік», СВСТ «Сосновий», вивезення твердих побутових відходів, послуги з обробки дерев'яних конструкцій, підписання договору з прання та дератизації\дезінфекції\дезінсекції в ОК «Маяк».

Безпека

- За попередній тиждень складних правопорушень на території університету виявлено не було;

- продовжуємо спільне з поліцією та Національною гвардією патрулювання території університету;

- упродовж суботи та неділі організували отримання спеціальних перепусток для проїзду у міському транспорті під час карантинних обмежень. Ці перепустки видаються працівникам підрозділів, які забезпечують нормальне функціонування та життєдіяльність університету. Якщо отримаємо додаткову кількість перепусток, вони будуть видаватися іншим співробітникам, перебування яких на робочих місцях буде потрібним.

Директор департаменту якості освітнього процесу О.А.Жученко

У процесі акредитації 10 освітніх програм. Завершуємо внутрішню акредитацію PhD-програм. Ті з них, які таку акредитацію не пройдуть, із зовнішньої акредитації будуть зняті.

Повертаючись до питання наукових ступенів, хочу нагадати, що захист дисертацій PhD тепер може відбуватися лише за акредитованою освітньою програмою. Без такої акредитації здобувач отримати науковий ступінь не зможе.

М.З.Згуровський

У нас на порядку денному до 40 таких програм?

О.А.Жученко

Усього в нас 42 такі програми. На цей рік передбачено першочергову акредитацію тих, на яких планувалися захисти, –  25, але за результатами внутрішньої акредитації їхнє число зменшується.

М.З.Згуровський

Отож слід вибудувати дуже логічну послідовність цієї роботи, виходячи як із нашого фінансового стану, так і з необхідності забезпечити захист підготовлених робіт.

Ще одне запитання. Відділ технічних засобів навчання у вашому підпорядкуванні?

О.А.Жученко

Так.

М.З.Згуровський

Я  певний час тому доручав  вам разом з цим відділом відпрацювати питання обладнання однієї з наших аудиторій – або аудиторії №155 у корпусі №1, або зали Адмінради в корпусі №6 – засобами для проведення повноцінних телеконференцій. Які результати цієї роботи?

О.А.Жученко

Аудиторія №155 для проведення таких конференцій повністю готова, обладнання працює і налаштоване. Що стосується зали Адмінради, то там є необхідність прибати доволі дороге обладнання. Ми над цим працюємо.

М.З.Згуровський

Найближчий  важливий для нас захід, який потребуватиме такого режиму роботи, – це  Фестиваль “Sikorsky Challenge”, який має відбутися 12 – 14 серпня за участю не лише учасників з України, але й наших міжнародних партнерів. Тому нам буде потрібно заздалегідь протестувати 155-ту аудиторію в першому корпусі, щоб ми точно знали, яка кількість підключень буде можливою, як працює обладнання. Прошу спільно з Інною Геннадієвною Малюковою та Віталієм Анатолійовичем Пасічником провести таке тестування.

Директор ІМЯО М.М.Перестюк

Центр тестування. Повністю закінчено комплексний моніторинг якості підготовки фахівців 4-го курсу. Готуємо фінальний звіт.

Доуніверситетська підготовка.  З огляду на те, що МОН ухвалило рішення щодо зміщення в часі проведення ЗНО для школярів, ми отримали можливість ще на 2 місяці запустити наш модульний курс, який користується  популярністю серед майбутніх вступників, і я думаю, що ми зможемо набрати ще певну кількість слухачів. Окрім того, з 1 червня ми запускаємо систему доуніверситетської підготовки , яка працюватиме цілорічно.

Медіалабораторія. Журналісти одного з найвідоміших українських суспільно-політичних Інтернет-ЗМІ «Українська правда» висловили бажання зробити розлогі матеріали про Космічну програму нашого університету у відео- та текстовому форматах. Починаємо надавати їм у цьому допомогу.

Окрім того, до «Дня шахів» канал «1+1» планує відзняти сюжет для «Сніданку з 1+1» про першокурсника з ІМЗ, який для своєї коханої відлив шахи з шоколаду. Ми пропонуємо журналістам розповісти не лише про цю романтичну історію, а й про наш Інститут матеріалознавства та напрями, за якими він працює, а також про той технічний гурток, у якому цей хлопець зробив ці шахові фігурки, – це має бути цікавим для абітурієнтів.

І ще один напрям. Ми нині ведемо перемовини з одним підприємством з Чернігівської області щодо створення для нього інформаційно-рекламних роликів на комерційній основі. Обов'язково в цих роликах буде й інформація про можливості для випускників і кафедр університету.   

Голова профкому студентів КПІ Ігор Степанюк

Маріє Миколаївно, якщо вже ми говоримо про шоколадні шахи, то може запропонуємо трохи висвітлити й життя шахового ком'юніті КПІ. Якщо можна буде вставити кілька слів про нього, це буде цікаво. Тому що в нас люди грають не лише в шоколадні, а й у звичайні шахи.

М.М.Перестюк

Звичайно, але тут уже обиратимуть самі журналісти. Ми, звісно, їм про це розповімо.

Начальник департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

Отримали фінансування за програмою «Підготовка кадрів» та «Академічна стипендія» за квітень у повному обсязі, фінансування за програмою «Наукова діяльність» очікуємо на цьому тижні.

Виплачено заробітну плату за другу половину березня з урахуванням преміювання за роботу в першому кварталі.

На постійній основі опрацьовуємо накази по особовому складу працівників та здобувачів вищої освіти.

Здали  до Казначейської служби звітність за березень. Почали приймати фінансову та бюджетну звітність у підрозділів за перший квартал для подальшої консолідації та здачі до Казначейської служби та МОН.

Готуємо звітність за березень до інших відповідних інстанцій.

Брали  участь у засіданні Бюджетної комісії, комісії з Колективного договору, оздоровчій, стипендіальній комісіях.

Підготовлено та надано до МОН розрахунок щодо необхідності додаткового фінансування оплати послуг з акредитації у 2021/2022 н.р. на загальну суму 4000,0 тис. грн.

Підготовлено структурний аналіз штатного розпису НПП станом на 01.01.21 р. у розрізі посад, вчених звань та наукових ступенів.

Затверджено коефіцієнти підвищення посадових окладів на 2021 рік відповідно до Указу Президента від 30.08.2004 №1023/2004.

Надано до редакції газети «Київський політехнік» для публікації інформацію про виконання бюджету університету за 2020 рік.

Підготовлено для подання в МОН штатний розпис, калькуляції та розрахунки в розрізі наукових тем на 2021 рік.

Підготовлено аналіз фінансово-господарської діяльності за 2020 рік та проєкт бюджету на 2021 рік для доповіді на засіданні Вченої ради.

Директор студмістечка О. А. Іщенко

Нині в студмістечку проживає 3921 особа. Кількість хворих порівняно з минулим тижнем у нас скоротилася: було 9 хворих, тепер – 5, решта одужали. Однак захворіли двоє співробітників – це чергові контролери.

У суботу нам було видано спецперепустки на транспорт для першого і другого караулів. Перепустки ще для двох караулів очікуються.

Ремонті роботи проводяться на трьох об'єктах власними силами (це роботи, пов'язані з облаштуванням світлових кишень у коридорах гуртожитків відповідно до вимог пожежної безпеки). Ще на одному об'єкті працює підрядник, який встановлює в 15-му гуртожитку систему автоматичної пожежної сигналізації.

Сьогодні зранку отримали від КП «Київтеплоенерго» наряди на відключення в  гуртожитках опалення, тож наші технічні спеціалісти почали цим займатися.

Виховну роботу зосереджено на питаннях дотримання правил і заходів санітарної і протиепідемічної безпеки. 

За попередній тиждень складних правопорушень на території університету виявлено не було.

М.З.Згуровський

Дякую. Ми вийшли на фінішну пряму запуску в експлуатацію нового гуртожитку. Студмістечко є замовником, ви його прийматимете.  Ви постійно разом з Вадимом Анатолійовичем  та іншими колегами буваєте на цьому об'єкті, моніторите стан справ. Тому я прошу, починаючи з наступного засідання ректорату, доповідати про хід цих робіт, про те, на що ми мусимо звернути увагу, щоб вони були вчасно і якісно завершені. Ми мусимо думати і про облаштування й  умеблювання кімнат, щоб не було великого розриву між введенням в експлуатацію та реальним освоєнням цього  об'єкту. Про це слід подбати заздалегідь.

О.А.Іщенко

Добре, наступного засідання я доповідатиму про хід справ і дотримання підрядником плану виконання будівельних робіт.  Що стосується облаштування нового гуртожитку меблями та іншими необхідними речами, ми вже обійшли всі приміщення і зробили специфікацію щодо меблів для кожної кімнати. Цей документ ми передамо Вадиму Анатолійовичу, а він, своєю чергою, передасть його підрядним організаціям. 

Ю.І.Якименко

Я хотів би уточнити, що це відбуватиметься за рахунок підрядника. Тобто, у вартість  введення в експлуатацію гуртожитку входить у його умеблювання. Отож Олександр Анатолійович готує пропозиції, щоб цей кошторис був таким, як належить. 

Директор Науково-технічної  бібліотеки О.М.Бруй

Доступ до інформаційних ресурсів для освіти та науки

Організовано тестовий доступ до електронної колекції наукових публікацій від провідного міжнародного видавництва SAGE Publishing. Доступ отримано до понад 1100 назв повнотекстових та реферативних рецензованих журналів у галузі гуманітарних, суспільних, природничих наук, техніки та медицини. Він надається в мережі університету та триватиме впродовж квітня 2021 року за посиланням, через послугу Електронна доставка документів електронною поштою надсилається повний текст статей за запитом. Інформацію також надіслано на кафедри та передано відповідному відділу для поширення на сайті та в мережах.

Сприяння публікаційній активності

Підготовлено та надіслано на кафедри інформацію щодо можливості долучитися до безкоштовних вебінарів українською мовою про ресурси компанії Clarivate Analytics, що відбудуться з 5 по 9 квітня 2021 року.

30 березня організовано зустріч із представниками Elsevier (від КПІ були присутні представники департаменту науки та інноватики та НТБ). Отримано від Elsevier узагальнений звіт про результати дослідницької діяльності університету за 2017-2020 рр. Звіт передано проректору з наукової роботи.

7 квітня о 12:00 відбудеться науково-практичний семінар «How to start your adventure with SciVal?» («Як розпочати свою мандрівку по SciVal?») для менеджерів науки та освіти, заступників деканів з наукової роботи, завідувачів кафедр, а також усіх охочих науковців.

Академічна  доброчесність

Комісією Вченої ради з етики та академічної доброчесності та робочою групою з академічної чесності університету напрацьовано зміни до Кодексу честі КПІ ім. Ігоря Сікорського. Передано для обговорення до профкому КПІ ім. Ігоря Сікорського, профкому студентів та Студради. Зміни буде представлено на засіданні Вченої ради.

Спільно з ДНВР започатковано серію коміксів з популяризації академічної доброчесності.

Підготовка до вебінару з академічної доброчесності спільно з Американськими радами з міжнародної освіти. Вебінар заплановано на 27 квітня 10:00-13:00.

Директор департаменту управління справами М. О. Мазур

Хочу повідомити, що тим членам ректорату, яким на час локдауну потрібна можливсть віддаленого доступу до програм, прошу звертатися до мене. На жаль, ми не маємо змоги організувати такий доступ усім співробітникам університету.

М.З.Згуровський

Дякую. А як іде робота щодо збільшення місць у системі «Мегаполіс»?  

М.О.Мазур

Думаю, до вересня ми зможемо придбати ще певну кількість робочих  місць. Але це питання ми узгоджуватимемо з Людмилою Григорівною. Потрібно докупити ще приблизно 150 місць.

М.З.Згуровський

Має бути певна черговість у забезпеченні цими місцями. Завідувачі кафедр обов'язково повинні їх мати. Далі слід аналізувати, виходячи з характеру роботи.

М.О.Мазур

У наступну закупку ми обов'язково забезпечимо тих завідувачів кафедр, які ще не були ними забезпечені.

М.З.Згуровський

Потрібне чітке планування як щодо пріоритетності у цій новій черзі, так і щодо грошей.

Ю.І.Якименко

Для нової черги вже докуплено 30 місць за рахунок коштів факультетів. І тепер триває формування  нових партій, щоб у вересні повністю цю роботу завершити. 

Голова ради з питань розвитку університету В. Й. Котовський

На засідання Вченої ради я як співдоповідач Людмили Григорівни готуюся дати інформацію про використання Фонду розвитку в 2020 році й представлю кошторис на рік 2021.  Цей кошторис має бути затверджений у складі бюджету на 2021 рік.

Голова  об'єднаного  профкому М. О. Безуглий

У плановому режимі готуємося до Конференції трудового колективу.

В.о. голови Студентської ради університету Назар Булавко

Займаємося актуалізацією бази делегатів по студентській частині. До 15:00  вівторка 6 квітня плануємо цю роботу завершити.

Готуємо декілька онлайн-проєктів культурно-масового спрямування. Також працюємо над пропозиціями щодо організації фізичного виховання та змін до деяких документів.