Незвичайний посібник з обчислень у НТБ

Засоби обчислювальної техніки з'явилися дуже давно. Спочатку це були лічильні палички і камінчики (латиною – calculi), згодом з'явилися абак і рахівниця. У XVII ст. були винайдені логарифми і перші логарифмічні лінійки, а також перші механічні лічильні машини.

 У XIX  ст. з'явилися номограми – спеціальні креслення, за допомогою яких можна знаходити значення функцій і навіть розв'язувати рівняння. Найпростішою номограмою може вважатися графік будь-якої функції. Номограми широко застосовувалися для виконання практичних розрахунків у багатьох галузях – електротехніці, опорі матеріалів, теплотехніці, військовій справі та ін.

У читальній залі №2 науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка нашого університету зберігається цікава книжечка – збірник номограм: "Графики для расчета железобетонных конструкций", виданий у 1915 р. коштом автора – інженера-технолога Осипа Абрамовича Рівоша. Сторінки мають форму неповних секторів і виготовлені з твердого картону з чітким друком. У передмові автор так рекомендує свій посібник: "Способ пользования графиками прост и удобен, – отсчет величин производится скоро, – без каких-либо затруднений. Графики занимают мало места, не нанесены на миллиметровую сетку, что не утомляет зрения при частом пользовании…"

О.А.Рівош очолював Петербурзьке будівельно-технічне бюро. У 1930-х рр. завідував кафедрою опору матеріалів у Військово-механічному інституті (м. Ленінград). Видав низку книг з опору матеріалів, серед яких – підручник з опору матеріалів і посібник з проектування металевих крокв.

За інф. НТБ ім. Г.І. Денисенка