Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та систем (ІКТС), ІТС

Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та систем (ІКТС), Інститут телекомунікаційних систем, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 30, пров. Індустріальний, 2, к.312-1, 03056, Київ, Україна

Телефон: 204-82-99, 204-81-96,
Електронна пошта: kryvoshapka[at]its.kpi.ua
Сайт:
В.о. зав. кафедрою – Правило Валерій Володимирович, к.т.н., доцент

Логотип ІТСКафедра інформаційно-комунікаційних технологій та систем готує фахівців за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка та освітніми програмами: Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) і Системи та мережі електронних комунікацій (СМЕК).

Особливістю підготовки студентів ІКТС є отримання знань в сфері інформаційних технологій для розробки сучасних інфокомунікаційних систем та подальшої підтримки їх функціонування а також вивчення принципів побудови і проектування мереж наступного покоління (Next Generation Network, NGN), що забезпечують взаємодію існуючих і нових телекомунікаційних мереж, які підтримуються єдиною інфраструктурою для передачі будь-яких видів інформації (голосу, даних, відео), і надання повного набору послуг з гнучкими можливостями по їх управлінню, персоналізації і створенню нових послуг за рахунок уніфікації мережевих рішень.

Під час навчання студенти вивчають сучасні мови і технології програмування, середовища розробки програмних продуктів, процес створення сервісів, програмних web-агентів, автоматизованих бізнес процесів, а також засоби їх моделювання, аналізу, оптимізації та інтеграції. Студенти набувають умінь проектувати, розробляти, впроваджувати та здійснювати підтримку функціонування інформаційних систем різного типу, зокрема у сфері надання телеком послуг, Інтернет-систем, хмарних дата центрів, систем підтримки прийняття рішень, які застосовують у глобальній Internet-базованій інфраструктурі.

Кафедра співпрацює з відомими закордонними університетами, а саме: Технічним університетом м. Дрезден (Німеччина), Anhalt University of Applied Science (Німеччина) та університетами Франції та Іспанії. Завдяки такій співпраці студенти мають можливість брати участь у спільних дослідницьких проектах, короткочасних наукових поїздках до цих університетів, а також програмі подвійної магістратури, приймаючи участь у якій студент отримує два дипломи за два роки паралельно проходячи навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського та Технічному університеті Дрездена.

Випускники кафедри працюють у провідних компаніях-провайдерах інформаційних та комунікаційних послуг, таких як Microsoft, Epam Systems, Luxoft, InCom, Samsung, Lifeсell, Vodаfone, Київстар, Huawei та інші.