Друга міжнародна конференція країн причорноморського регіону з телекомунікацій та мереж зв'язку IEEE BlackSeaCom2014 пройшла 27–30 травня 2014 р. у м. Кишиневі (Молдова). Відбулася вона з ініціативи та під егідою Інституту інженерів з електроніки та електротехніки (ІЕЕЕ) США й організаційної підтримки трьох університетів сусідніх держав: ТУ Молдови, НТУУ "КПІ" та Одеської національної академії зв'язку ім. О.С.Попова (ОНАЗ).

До розгляду було прийнято близько 100 робіт з 13 країн. Українські вчені виявилися найактивнішими, вони подали аж 30 робіт. Частина прийнятих робіт з Німеччини, а саме з ТУ м. Дрездена (ТУД), була представлена завдяки співробітництву між Інститутом телекомунікаційних систем НТУУ "КПІ" та факультетом інформатики ТУД за програмою подвійного диплома.

Програма конференції включала пленарне засідання, два семінари, роботу в 10 секціях та одну демовиставку. Ключовими темами пленарних доповідей були: множинний доступ та енергоефективність у безпровідних комунікаціях (Хікмет Сарі, SUPELEC, Франція); міліметровий діапазон як ключовий елемент у 5G комунікаціях (Ховард Бенн, Samsung Electronics, Англія); оптичні безпровідні комунікації – перспективи, проблеми, рішення (Мурат Усул, Ozyegin університет, Туреччина).

Студенти ІТС НТУУ "КПІ", знаходячись у 30-му корпусі свого університету, взяли участь у двох он-лайн семінарах конференції за темами: "Побудова мереж зв'язку між дата-центрами" (керівник – проф. Malathi Veeraraghavan, Університет Вірджинії, США) та "Безпека в старт-вимірювальних системах у мережах смарт-грід" (керівник – Dr. Obaid Ur-Rehman, Університет Зігена, Німеччина).

Науковці НТУУ "КПІ", які представили свої роботи на конференції: від ІТС – к.т.н., асист. І.Трубаров та д.т.н., проф. О.Трубін; к.т.н., доц. М.Коломицев, к.т.н., проф. А.Ліпатов та магістрант К.Шалбанов; д.т.н., проф. С.Бунін та аспірант К.Плотник; від ФІОТ – д.т.н., проф. С.Теленик та д.т.н., доц. О.Ролик. Делегацію Київської політехніки очолила член оргкомітету BlackSeaCom2014 проф. Л.Глоба. Інтерес присутніх викликала доповідь академіка НАН України М.Ю.Ільченка "Еволюція телекомунікацій в Україні", відзначена ІЕЕЕ відповідним сертифікатом.

Важливою складовою конференції була демовиставка, що складалася з 6 експонатів: "Застосування радіорелейних ліній з частотною модуляцією для цифрових телевізійних сигналів DVB-C стандарту" (Г.Авдєєнко, ІТС, НТУУ "КПІ"); "Прототип AdHoc/Manet терміналу" (С.Бунін, ІТС, НТУУ "КПІ"); "Антена на діелектричному резонаторі (І.Трубаров, ІТС, НТУУ "КПІ"); "Мультисервісна безпровідна телекомунікаційна система "UMDS" (Т. Наритник, ІТС, НТУУ "КПІ"); "NubiGate віртуальна машина-шлюз зберігання даних для "хмарних" обчислень (J. Spillner, ТУД, Німеччина); "Демонстрація локалізації передавачів у приміщенні, застосовуючи радіокарти середовища – Radio Environmental Maps (Д.Деньковський, Л.Гавріловська, Університет Св. Кирила та Мефодія, Македонія).

Від ІТС на виставці було представлено 4 експонати, які отримали схвальний відгук учасників та організаторів конференції.

Детальніше з результатами конференції можна ознайомитися на сайті ІТС НТУУ "КПІ": http://its.kpi.ua/SiteAssets/General/_BlackSeaCom.pdf, з основними напрямами секцій – на http://www.ieee-blackseacom.org/2014, з науковими роботами – в IEEE DigitalLibrary.

О. Кравець, Т. Підгурська

[27-30.05.14] Друга Міжнародна Чорноморська Конференція з телекомунікацій і мережних технологій в м.Одеса, Україна (IEEE BlackSeaCom 2014)

ННК ІТС НТУУ "КПІ" запрошує науковців на серію конференцій IEEE * BlackSeaCom, що проводиться в країнах, що оточують Чорне море. Метою даної конференції є об'єднання провідних вчених, представників дослідницьких лабораторій і промисловості з усього світу на берегах Чорного моря. Безліч ключових завдань, що існують в галузі зв'язку та мережевих технологій, будуть розглянуті, з подальшою можливістю вивчення даної захоплюючої і надзвичайно динамічної області. Друга частина конференції планується на 27-30 травня 2014 року в м.Одеса в Україні, яке є гарним портовим містом на перехресті Євразії.

Серія конференцій IEEE * BlackSeaCom проводиться в країнах, що оточують Чорне море. Метою даної конференції є об'єднання провідних вчених, представників дослідницьких лабораторій і промисловості з усього світу на берегах Чорного моря. Безліч ключових завдань, що існують в галузі зв'язку та мережевих технологій, будуть розглянуті, з подальшою можливістю вивчення даної захоплюючої і надзвичайно динамічної області. Друга частина конференції планується на 27-30 травня 2014 року в м.Одеса в Україні, яке є гарним портовим містом на перехресті Євразії.

IEEE 2014 BlackSeaCom конференція запрошує взяти участь по новим тематикам в галузі зв'язку та мережних технологій. Теми, що представляють інтерес в рамках конференції, включають, але не обмежуються наступним переліком:

 • LTE / LTE- Advanced і вище 4G;
 • Концепція «Інтернету речей»;
 • Нано-мережі;
 • Молекулярні комунікації;
 • Малі соти, інтеграція неоднорідних мереж (HetNets );
 • Обширний MIMO, системи зв'язку міліметрового і терагерцового діапазонів;
 • Нові інфраструктури, платформи, випробувальні стенди та програмне забезпечення;
 • Безпровідні мережі, Ad hoc та Мesh мережі, безпровідні сенсорні мережі;
 • Когнітивні радіомережі;
 • Хмарні технології, віртуалізація мережевих функцій;
 • Комунікації в складних умовах (під водою, під землею, в тунелях/ шахтах, космосі, в разі лиха);
 • Теорія інформації в безпровідних мережах.

Планована тривалість окремої сесії приблизно становить півдня і відбудеться у вівторок 27 травня 2014 р. Запропонована публікація повинна коротко описувати зміст і цілі роботи. Зокрема, зміст публікації повинен містити:

 • Назву публікації;
 • ПІБ, назву навчальної структури і коротку біографію автора (авторів);
 • Анотацію;
 • Цілі і завдання;
 • Приблизну тривалість і цільову аудиторію;
 • історичне обгрунтування проблеми і кількість присутніх на попередній доповіді з даної тематики;
 • Докладний виклад проблематики.

Подача публікацій

Тези мають подаватися у форматі PDF, обсягом не більше 4х сторінок. Матеріал необхідно переслати членам оргкомітету: Берку Кенберку (canberk@itu.edu.tr) і Ліліані Гаврилівській (liljana@feit.ukim.edu.mk) до 31 січня 2014 р.

З організаційних питань стосовно публікації звертатись до оргкомітету. http://www.ieee-blackseacom.org/2014/

Долучення Розмір
ieee-blackseacom.gif (7.72 КБ) 7.72 КБ
ieee-blackseacom_0.gif (11.36 КБ) 11.36 КБ
ieee-blackseacom.pdf (152.54 КБ) 152.54 КБ
Дата події