Ви є тут

Володимиру Павловичу Головенкіну – 80!


В.П. Головенкін

10 лютого 2017 р. виповнилося 80 років Володимиру Павловичу Головенкіну, начальнику навчально-методичного відділу університету.

Народився він у Москві в родині слухача Військової інженерної академії. Як дитина військовослужбовця вчився в багатьох школах у Москві, Берліні, Поті, Одесі. В Одесі почав займатися спортивною гімнастикою і одержав перший спортивний розряд. У 1954 р. закінчив середню школу і вступив до Київського вищого радіотехнічного училища, після закінчення якого служив у Ленінградській армії ППО. У 1962 році старший лейтенант В.П. Головенкін став ад'юнктом рідного училища. Продовжував активно займатися спортом, став майстром спорту.

 З 1965 по 1987 рр. В.П. Головенкін працював викладачем у Київському вищому інженерному радіотехнічному училищі (КВІРТУ). У 1967 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук, у 1977 р. отримав вчене звання доцента.

У 1968–1970 роках інженер-майор В.П.Головенкін був консультантом командувача радіотехнічних військ королівства Афганістан генерал-лейтенанта Азіз-Хана. Після повернення на свою кафедру Володимир Павлович активно долучився до впровадження в навчальний процес ідей програмованого навчання. Тоді ж зацікавився педагогічними дослідженнями і розробкою автоматизованих систем навчання.

У 1972–1974 роках Володимир Павлович виконував обов'язки консультанта начальника кафедри, а потім – факультету Військово-технічного інституту Революційних Збройних Сил Республіки Куба, забезпечив випуск перших кубинських військових інженерів протиповітряної оборони і був нагороджений медаллю Республіки Куба.

У 1977 році Володимир Павлович став наймолодшим полковником КВІРТУ і кандидатом у майстри спорту з військового багатоборства. У 1978 році у складі команди військових піднявся на вершину Ельбрусу.

Після звільнення з військової служби, у 1987–1990 роках, працював завідувачем лабораторії Навчально-методичного кабінету з вищої освіти Міністерства вищої спеціальної та середньої освіти України. Зробив вагомий внесок у розроблення принципів так званих "прямих замірів" якості навчання з фундаментальних дисциплін у ВНЗ України та створення методології аналізу результатів цих контрольних заходів. Він розробив "Методичні рекомендації до оцінювання дипломних проектів технічних спеціальностей", які широко використовуються у ВТНЗ України і сприяють підвищенню якості дипломного проектування.

У 1990 р. В.П.Головенкін почав працювати в КПІ на посаді старшого наукового співробітника НДЛ Системного аналізу та діагностики навчального процесу, був одним з розробників теоретичних основ процедур ліцензування та акредитації спеціальностей та ВНЗ в Україні, підготовки до проведення першої акредитації нашого університету.

 З 1991 року і до сьогодні В.П. Головенкін – начальник навчально-методичного відділу КПІ ім. Ігоря Сікорського. Він є одним з розробників системи моніторингу та управління якістю навчання в університеті, автором системи рейтингового оцінювання навчання студентів, що враховує не тільки академічну успішність студентів, а й їхні творчі досягнення. Розроблена В.П. Головенкіним система рейтингу науково-педагогічних працівників успішно впроваджується в університеті, він є активним учасником розроблення критеріїв та принципів створення університету дослідницького типу.

В.П. Головенкін має більше 180 наукових праць, з них понад 140 статей, 35 навчально-методичних розробок (серед яких 6 навчальних посібників, у тому числі навчальний посібник "Педагогіка вищої школи (Андрагогіка)" з грифом МОН) та посібник "Інженерна педагогіка", 8 винаходів і корисних моделей.

Володимир Павлович розробив магістерський курс "Педагогіка вищої школи" і з 1995 року викладає його студентам університету. Він проводить велику методичну роботу, є одним з активних організаторів багатоступеневої вищої освіти в Україні – підготовки бакалаврів і магістрів. Був координатором проведення педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в групі ВНЗ київського регіону.

В.П. Головенкін брав активну участь у підготовці Закону України "Про вищу освіту", працював у робочих групах МОН України з підготовки "Положення про організацію навчального процесу", "Норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів", "Комплексу нормативних документів з організації навчання у ВНЗ" з урахуванням процесів інтеграції в Європейський освітній простір, "Національної рамки кваліфікацій". 

Дорогий Володимире Павловичу! Вітаємо Вас зі славним ювілеєм і зичимо Вам міцного здоров'я, натхнення в роботі на користь рідного університету, втілення всіх Ваших намірів і мрій, родинного щастя та добробуту!

 Колектив співробітників навчально-методичного відділу

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій