Право поселення до сімейних гуртожитків надається здобувачам вищої освіти і докторантам КПІ ім. Ігоря Сікорського і членам їх сімей, якщо подружжя зареєстровано офіційно і жоден з членів сім’ї не має зареєстрованого місця проживання у м. Київ.

Якщо один з членів сім’ї — іногородній здобувач КПІ ім. Ігоря Сікорського денної форми навчання, а інший — іногородній здобувач денної форми навчання іншого закладу вищої освіти м. Києва, то сім’я може бути поселена до сімейного гуртожитку КПІ ім. Ігоря Сікорського до кінця поточного навчального року, за умови надання обґрунтованого клопотання щодо поселення за підписом керівника закладу вищої освіти, у якому навчається здобувач-член подружжя з іншого закладу вищої освіти.