Посідаючи провідні позиції в рейтингах ВНЗ нашої країни за якістю підготовки фахівців, НТУУ «КПІ» постійно дбає, щоб навчатися до університету приходили здібні мотивовані школярі. Тож одне із завдань, яке вирішує колектив Київської політехніки, – активізувати роботу з ліцеями і школами, створюючи профільні класи, використовуючи спільну науково-методичну і матеріальну базу для профорієнтації й навчання слухачів у системі доуніверситетської підготовки, а також здійснення заходів програми «Майбутнє України». Про особливості підготовки фахівців і чинники, що на неї впливають, розмовляємо з першим проректором НТУУ «КПІ» академіком НАН України Ю.І.Якименком.

– Юрію Івановичу, які складові є найважливішими при підготовці фахівців у НТУУ «КПІ»?

– Головний пріоритет нашої роботи – це якість підготовки наших випускників. І ми намагаємося зробити все можливе, щоб зберегти належний рівень знань випускників КПІ, який високо оцінив ще голова першої екзаменаційної комісії Д.І.Менделєєв.

Певним досягненням для нас є визнання НТУУ «КПІ» за рейтингом ЮНЕСКО  кращим ВНЗ України. Але для входження до еліти кращих європейських університетів треба ще багато працювати.

– Нещодавно в університетський колектив влилося понад 4 тис. молодого поповнення. Учорашні абітурієнти приміряють на себе статус першокурсників. Чи можна говорити про якість першокурсників НТУУ «КПІ»?

– Для якісної підготовки фахівців якість абітурієнтів дуже важлива. Вона складається з трьох компонентів: рівень шкільної підготовки, творча здатність, налаштованість на навчання саме в технічному університеті.

– Серед абітурієнтів Києва неабиякою популярністю і повагою користуються підготовчі курси, що їх організує наш університет. Є думка, що математики найкраще навчають саме тут.

– Факультет доуніверситетської підготовки (ФДП) працює в рамках програми «Майбутнє України». Мета створення ФДП, який згодом виріс до рівня Інституту моніторингу якості освіти і став його складовою, – привести рівень знань наших абітурієнтів у відповідність до вимог університетських програм. Навчання на ФДП забезпечує не лише високий рівень знань, але й можливість долучитися до роботи в гуртках технічної творчості, участі у творчих конкурсах, олімпіадах, стати членом Малої академії наук, що, зокрема, дає певні пільги при вступі до КПІ.

– ФДП в КПІ діє вже багато років. Певно, напрацьовано відповідний досвід?

– Так, за понад 10 років напрацьовано науково і методично обгрунтовані програми підготовки абітурієнтів, адаптовані до вимог КПІ. Системою доуніверситетської підготовки охоплено не лише столичні школи, а майже 200 навчальних закладів I-II рівнів акредитації по всій Україні.

Не є секретом, що рівень шкільних програм та викладання не завжди відповідають вимогам, що їх ВНЗ висувають до вступників. Тож система ФДП – гарна можливість для школярів засвоїти необхідні знання, призвичаїтися до поточних тестів і контрольних робіт, налаштуватися на певну спеціальність, розкрити свої творчі можливості, врешті-решт для себе визначити рівень своїх знань.

– Нині в Україні запроваджено державну систему незалежного тестування, за результатами якого випускники шкіл можуть вступати до ВНЗ. Як це співвідноситься з роботою ФДП?

– Хочу сказати: незалежно від того, хто і де проводить тестування знань школярів, цих знань попередньо необхідно набути.

До речі, коли створювалися методики незалежного державного тестування, працівники центру вивчали досвід і напрацювання саме Інституту моніторингу якості освіти НТУУ «КПІ».

Цього року значна частина абітурієнтів, які стали першокурсниками університету, навчалися в системі доуніверситетської підготовки НТУУ «КПІ». Але на ФДП крім ефективної підготовки саме з тих дисциплін, які винесені на тестування, майбутні абітурієнти під час навчання можуть налаштуватися на майбутній фах, познайомитися з викладачами і кафедрами, відчути атмосферу КПІ.

– Які студенти виходять із випускників ФДП?

– Загальновідомо: в КПІ навчатися важко. Вступити до університету – половина справи. На жаль, за неуспішність ми вимушені щосеместрово відраховувати значну кількість студентів. Бакалаврський диплом отримують 70% початкового контингенту першокурсників. Результати – на користь випускників ФДП, відсоток відрахованих серед них мінімальний, навіть нижче, ніж у медалістів. Тобто, ФДП не тільки дає рівень знань, необхідний для вступу в КПІ, а і вчить навчатися в університеті.

Наші студенти щорічно виборюють чимало нагород найвищого рівня на міжнародних і всеукраїнських предметних олімпіадах. Як правило, олімпіадники – вихідці з програми «Майбутнє України», випускники ФДП.

– Як організовано роботу ФДП?

– Якомога зручніше для учнів. Три рази на тиждень по два уроки у вечірні години. Оплата за навчання – лише в межах сум, які КПІ не може нести з бюджету, тобто про комерційну складову не йдеться.

Заняття в системі доуніверситетської підготовки розпочинаються з 15 жовтня по мірі комплектування груп. Чекаємо всіх бажаючих.

Спілкувалася Н.Вдовенко