Кафедра промислової біотехнології та біофармації (ПБТБ), ФБТ

Кафедра промислової біотехнології та біофармації (ПБТБ), Факультет біотехнології і біотехніки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 4, пр-т Перемоги 37, к.273, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 98 51,
Електронна пошта: prombt(at)ukr.net
Сайт:

Кафедра промислової біотехнології та біофармації (ПБТБ) бере початок з 1990 року, коли вперше в Україні в Київському політехнічному інституті на кафедрі загальної хімії у складі хіміко-технологічного факультету було створено відділ біотехнології. У 1992 році на основі наказу Міністерства освіти України була відкрита нова спеціальність «Біотехнологія». Одночасно кафедра загальної хімії була перейменована на кафедру загальної та біоорганічної хімії та здійснила перший набір студентів-біотехнологів.

З 1998 р. було здійснено перший випуск спеціалістів-біотехнологів. З наступного року частина кафедри була виділена у окремий підрозділ – кафедру біотехнології, на базі якої у 2001 році було створено перший в Україні факультет біотехнології і біотехніки. З 2001 року кафедра отримала назву промислової біотехнології.

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»