Документи

Довідки про навчання у ВНЗ

Як отримати довідку про те, що я навчався на денному відділенні факультету (в пенсійному фонді не знають, що заочний і вечірній факультети тоді були окремо).

Студентам КПІ довідки для різних організацій видає деканат.

Випускникам та бувшим студентам КПІ довідки видає архів КПІ ім. Ігоря Сікорського (корпус 16).

Перевірити справжність диплому

Як я можу підтвердити справжність диплома одного з нових співробітників моєї фірми?

Підтвердження диплому КПІ ім. Ігоря Сікорського (а також інших ВНЗ України) або інших документів ВНЗ можна отримати (ідентифікувати), починаючи з 1999 року, на сайті Державного підприємства «Інфоресурс», яке належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

Отримати диплом із запізненням

Після захисту дипломної роботи в КПІ я не зміг забрати диплом магістра. Як мені отримати свій диплом.

Пластикові дипломи зберігаються лише протягом трьох місяців.

Забрати документи з КПІ після випуску, відрахування

Я кинула навчання, але не забрала документи, так як планувала востановиться і все таки закінчити навчання, але пройшло вже багато часу і я зараз би хотіла забрати документи!

Орієнтовно рік після випуску/відрахування документи зберігаються у студентському відділі кадрів. Потім документи передаються в архів.

Відновити диплом & додаток до диплому

Я загубив диплом КПІ. Куди треба звертатися, щоб його відновити.

Для отримання дублікату диплому та/або додатку до диплому, потрібно звертатися в деканат факультету/інституту, який Ви закінчили.

Записати час навчання в трудову книгу

Я вчився на стаціонарі, офіційно не працював в період навчання. Чи можуть мені у відділі кадрів університету зробити запис про навчання у трудовій книжці і чи входить час навчання у трудовий стаж?

Якщо студент / аспірант хоче влаштуватись на перше місце роботи, на нього буде «заведена» нова трудова книжка підприємством, куди він працевлаштується.

Доступ до публічної інформації у ВНЗ державної форми власності

Для забезпечення ефективної реалізації права кожного на доступ до інформації, права на вільне збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово та в інший спосіб, Верховна Рада України 13 січня 2011 року прийняла Закон України "Про доступ до публічної інформації" (надал

Академічна довідка

Як отримати офіційну копію виписки із залікової книжки (академічну довідку / архівну довідку), перебуваючи за кордоном?

Академічні довідки готуються методистами відповідних факультетів.

Перелік документів для вступу у КПІ ім. Ігоря Сікорського

Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного Умовами прийому та Правилами, зобов