Ви є тут

Документи



Довідки про навчання у ВНЗ

Студентам КПІ довідки для різних організацій видає деканат.

Випускникам та бувшим студентам КПІ довідки видає архів КПІ ім. Ігоря Сікорського (корпус 16).



Перевірити справжність диплому

http://www.inforesurs.gov.ua/info-per/inforesurs-per-doc.php

Підтвердження диплому КПІ ім. Ігоря Сікорського (а також інших ВНЗ України) або інших документів ВНЗ можна отримати (ідентифікувати), починаючи з 1999 року, на сайті Державного підприємства «Інфоресурс», яке належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України.



Отримати диплом із запізненням

Пластикові дипломи зберігаються лише протягом трьох місяців.



Забрати документи з КПІ після випуску, відрахування

Орієнтовно рік після випуску/відрахування документи зберігаються у студентському відділі кадрів. Потім документи передаються в архів.



Взяти оригінали документів про освіту з університету

Так, можна.

Оригінали видаються на три дні за заявою на ім'я проректора НТУУ “КПІ” з науково-педагогічної роботи. Приклад заяви - http://dnvr.kpi.ua/documents/dokumenti/



Відновити диплом & додаток до диплому

Для отримання дублікату диплому та/або додатку до диплому, потрібно звертатися в деканат факультету/інституту, який Ви закінчили.



Записати час навчання в трудову книгу

Якщо студент / аспірант хоче влаштуватись на перше місце роботи, на нього буде «заведена» нова трудова книжка підприємством, куди він працевлаштується.



Доступ до публічної інформації у ВНЗ державної форми власності

Access to the public information

Для забезпечення ефективної реалізації права кожного на доступ до інформації, права на вільне збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово та в інший спосіб, Верховна Рада України 13 січня 2011 року прийняла Закон України "Про доступ до публічної інформації" (надал



Академічна довідка

Академічні довідки готуються методистами відповідних факультетів.



Перелік документів для вступу у КПІ ім. Ігоря Сікорського

Перелік документів для вступу у КПІ ім. Ігоря Сікорського

Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного Умовами прийому та Правилами, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення:

Сторінки

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій