Ви є тут

Набір до аспірантуриЯкими актами регламентується набір до аспірантури? Чи це є загальноуніверситетський нормативний акт, чи на кожен факультет іде своє визначення кількості аспірантів, умов вступу і т.д?

Діяльність аспірантури в Україні регламентується Положенням про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів, яке затверджене Постановою КМ України № 309 від 01 березня 1999 року. Це єдиний нормативний акт, загальноуніверситетських - не існує.

Заявки (замовлення) на місця до аспірантури на поточний рік пода ються кафедрами (з урахуванням власних потреб) до 15 грудня поточного року, університетом - до Міністерства освіти і науки України- до 25 грудня поточного року.

З умовами вступу до аспірантури НТУУ "КПІ" можна ознайомитися на сайті відділу аспіратури та докторантури університету - http://aspirantura.kpi.ua/

Дати прийому документів уточнюються на початку липня поточного року (після отримання плану прийому до аспірантури від МОН України).

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій