Повторне складання іспиту

Розкажіть, будь ласка, про порядок перездачі екзамену. Чи можна просто так прийти до викладача, чи потрібно брати які-небудь документи, і, якщо так, то які і де?

Для перездачі екзаменів (заліків) деканат оформлює додаткову екзаменаційно-залікову відомість/лист (Додаток В).

Заліково-екзаменаційні листи (додаткові відомості) для перескладання видаються студентам тільки після закінчення екзаменаційної сесії, а повертаються до деканату викладачем.

Екзамени, співбесіди, ЗНО

Хто вступає із ЗНО, а кому можна складати іспити в КПІ?

Складання іспиту комісії

Скажите пожалуйста, а доценту xxx [webmaster] реально вообще сдать высшую математику? При условию, что студент высшую математику знает более чем на приличном уровне?

Якщо студент не задоволений оцінками або має інші підстави вважати своє спілкування із викладачем конфліктним, а рішення викладача упередженими, завжди є можливість складання іспиту комісії.

Підвищення оцінки

Можна скласти екзамен після його складання (наприклад минулого року) щоб підвищити оцінку? Якщо можна то як будуть рахуватися бали які ставляться протягом семестру чи вони не зміняться?

1. Так, можна перездати предмет для підвищення оцінки.

Вступні іспити до КПІ в 1938 році

Останніми роками і в нашій державі, і в сусідніх йдуть гарячі дебати з приводу порядку набору абітурієнтів у вищі навчальні заклади. Водночас обговорюються питання підвищення якості підготовки фахівців. Зрозуміло, що якість фахівців залежить від того, які знання матимуть абітурієнти.

Як здавати усний іспит?

Незважаючи на деяку специфіку усних іспитів за кордоном* поради і рекомендації професора Гламорганського університету (Уельс, Великобританія) Філа Рейса** можуть виявитися корисними для студентів українських ВУЗів.

Підписка на Іспити