Ви є тут

Служба енергоменеджменту: деякі підсумки та перспективи


Кампус КПІ. Порівняння параметрів теплопостачання навчального корпусу №19 в 2009 та 2010 рр.

Витрати коштів на оплату комунальних послуг за 2010 рік по нашому університету склали 41,16 млн грн, з них найбільша частка – 62% – оплата теплопостачання, 25% – електропостачання та 13% – водопостачання та водовідведення. З 1 жовтня 2011 р. тариф на теплову енергію для бюджетних організацій Києва зріс на 40% і становить 765,9 грн/Гкал з ПДВ. Отже, підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів в університеті з кожним роком набуває все більшої актуальності.

Для оптимального вирішення завдань, пов'язаних із забезпеченням умов комфортності та зниження споживання енергетичних ресурсів у навчальних корпусах та гуртожитках університету, необхідно враховувати не тільки основні характеристики тепловтрат через огороджувальні конструкції та з вентиляцією, але й раціонально організовувати управління енергоспоживанням та енергозбереженням у будівлях в цілому. З цією метою у 2004 році в НТУУ "КПІ" створено службу енергоменеджменту, що діє на підставі "Положення про службу енергоменеджменту", затвердженого наказом ректора № 2-70 від 15.06.2004 р. Сьогодні служба проходить період реформування та перегляду завдань.

Споживання енергоносіїв та холодної води НТУУ "КПІ"
у 2006-2010 рр.
Рік Теплова енергія, тис. Гкал Холодна вода, млн. м3 Електрична енергія, млн. кВт год
2006 88,68 2,19 20,12
2007 83,58 2,13 19,33
2008 71,88 1,98 19,62
2009 68,18 1,95 19,72
2010 75,61 1,63 21,62

Основні напрямки роботи та завдання служби енергоменеджменту полягають у:

– своєчасному обліку та аналізі енергоспоживання;

– розробці методик розрахунку лімітів енерго- та водоспоживання;

– розробці механізму заохочення підрозділів проводити заходи з енергозбереження шляхом повернення зекономлених коштів за спожиті енергоносії до підрозділів;

– проведенні енергетичних обстежень навчальних корпусів та гуртожитків із залученням викладачів та студентів ІЕЕ (загалом 17 корпусів та 3 гуртожитки);

– проведенні тепловізійної діагностики корпусів та гуртожитків (корпуси 4, 17, 22; гуртожиток 16);

– створенні бази даних характеристик огороджувальних конструкцій та інженерних мереж будівель університету та проведенні енергетичної сертифікації будівель навчальних корпусів;

– розробці проектів та заходів з енергозбереження (зокрема, участь у розробці проекту "Термомодернізація будівель НТУУ "КПІ", реалізацію першої черги планується завершити до кінця 2012 року).

Важливим також є підвищення рівня свідомості співробітників та студентів з питань ощадливого використання енергоресурсів, оскільки, як показує досвід, при зміні моделі поведінки та проведенні малозатратних заходів можна досягти економії енергоресурсів близько 15%.

Нещодавно призначено відповідальних за ефективне використання енергетичних ресурсів та води в кожному навчальному корпусі та гуртожитку й розроблено відповідний план першочергових організаційних заходів. Для залучення студентства в університеті з листопада цього року реалізується Програма "Енергоефективні університетські містечка", метою якої є виховання серед студентів та викладацького складу еколого- та енергоощадної поведінки.

Загалом за останні п'ять років споживання енергоносіїв підрозділами університету зменшилося (див. табл.), особливо відчутним є зменшення споживання води – близько 34%. Споживання теплової (близько 30% 2009 р. порівняно з 2006 р.) та електричної енергії (близько 2% 2009 р. порівняно з 2006 р.) також мають тенденції до зниження, однак показники 2010 року стали неочікувано вищими від прогнозованих величин.

За аналізом ситуації, що склалася, фахівцями служби встановлено, що причиною збільшення теплоспоживання є підвищення температури подачі теплоносія, що позитивно позначилося на умовах комфорту (див. діаграму).

У найближчих планах роботи служби енергоменеджменту:

– проведення тепловізійної діагностики навчальних корпусів та гуртожитків;

– визначення фактичних питомих показників електроспоживання підрозділів університету на різних видах площ (адміністративні, комп'ютерні, навчальні аудиторії, лабораторії, НДЧ, допоміжні) для підсилення контролю за використанням електричної енергії;

– створення бази даних характеристик огороджувальних конструкцій та інженерних мереж будівель університету та проведення їх енергетичної сертифікації;

– налагодження зворотного зв'язку з підрозділами університету;

– розробка "Програми з енергозбереження НТУУ "КПІ".

Служба енергоменеджменту відкрита до співпраці з усіма підрозділами університету, тож чекаємо на ваші пропозиції (корпус 1, кім. 305, тел. 204-96-59, sem_kpi@i.ua) стосовно підвищення ефективності використання енергоресурсів. Досягти поставленої мети можна тільки шляхом наших спільних скоординованих зусиль.

О.М. Шевченко, головний енергоменеджер, служба енергоменеджменту університету

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій